PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2 | 189--214
Tytuł artykułu

Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008

Warianty tytułu
The Relationship of Macroeconomic Environment and Economic Policy to Agriculture in Developed Countries and Poland in the Years 1991-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rolę dominujących kierunków polityki gospodarczej a także czynników otoczenia makroekonomicznego w kształtowaniu sytuacji ekonomicznej rolnictwa. W pierwszej części omówiono założenia metodologiczne i sposoby pomiaru przemienności opcji gospodarczych. Wyniki empiryczne potwierdziły słuszność tezy, iż przekształcenia zachodzące w rolnictwie powinny być rozpatrywane na tle zmian otoczenia makroekonomicznego. Zwrócono uwagę na fakt, iż mimo podejmowania licznych prób znalezienia bardziej skutecznych sposobów stymulowania rozwoju rolnictwa, interwencjonizm rolny nadal pozostał jednym z kluczowych mechanizmów oddziaływania. Stwierdzone zbieżności zarówno w kierunkach prowadzonej polityki gospodarczej, jak również polityki rolnej nie usunęły istniejących, dysproporcji w wielkości retransferów do rolnictwa, utrzymując znaczenie jego zróżnicowania strukturalnego i sytuacji makroekonomicznej kraju. Została także zaprezentowana istota korzystnych przekształceń w otoczeniu makroekonomicznym, zwłaszcza na rynku pracy i rynku pieniądza dla zapewnienia stabilnej ścieżki zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju rolnictwa. Doświadczenia te niosą ze sobą ważne przesłanki dla rozwiązań zapewniających rozwój rodzimego sektora rolnego poprzez podniesienie potrzeby większej dbałości o utrzymanie stabilnych warunków otoczenia i poprawę sytuacji na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we present the role of dominating economic policy options and the macroeconomic environment in creating the economic situation of agriculture. The methodological assumptions and measurement methods of the changing economic policy options are first discussed. The empirical research results confirm the thesis that transformations which occur in the farming sector should be viewed against the background of changes in the macroeconomic environment. It is noticed that, in spite of numerous attempts made in many countries to find more effective methods of stimulating the agricultural development, interventionism remains one of the key mechanisms of exerting influence. Convergences in the directions of economic policy and agricultural policy did not remove existing disproportions in the size of retransfers to the agriculture. Hence the significance of structural differentiations in agriculture and of the macroeconomic situation is maintained. The paper also shows the nature of such changes in the macroeconomic environment, particularly in the labour market and the money market, which can be favourable for stable growth and development of agriculture. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
189--214
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Agricultural Policies in OECD Countries. At a Glance 2008, OECD, Paris 2008.
 • Altavilla C., The (UN-) Stable Relationship between the Exchange Rate and its Fundamentals, "Applied Economics Letters" 2008, nr 15.
 • Balassa B., Adjustment to External Shocks in Developing Countries, Word Bank Staff Working Paper 472, Washington D.C., Word Bank 1982.
 • Bhagwati J., Krueger A., Foreign Trade Regimes and Economic Development, Cambridge, Massachusetts 1978.
 • Bullock D.S., Salhofer K., Judging Agricultural Policies: A Survey, "Agricultural Economics" 2003, nr 28.
 • Chinn M., Prasand E., Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries, National Bureau of Economic Research, Working Paper 2000.
 • Czyżewski A., Kułyk R, Model rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego w warunkach polityki fiskalnej, w: Gospodarka w obliczu eurotransformacji, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
 • Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł., Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej, "Ekonomista" 2006, nr 3.
 • Debelle G., Faruqee H., What Determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach, International Monetary Fund, "Working Paper" 1996, nr 58.
 • Dreher A., Sturm J., Ursprung H.W, The Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures: Evidence from Panel Data, "Public Choice" 2008, nr 134.
 • Gardner B., U. S. Agriculture in the Twentieth Century, EH.Net Encyclopedia, 2003.
 • Garrett G., Mitchell D., Globalization, Government Spending and Taxation in the OECD, "European Journal of Political Research" 2001, nr 39.
 • Goraj L., Uzależnienie od płatności bezpośrednich w państwach członkowskich UE na podstawie wyników FADN, referat na ogólnopolskiej konferencji "Funkcje płatności bezpośrednich we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r. - przegląd argumentów", MRiRW, Warszawa, 23 wrzesień 2009.
 • Grossman G.M., Helpman E., Comparative Advantage and Long-Run Growth, "American Economic Review" 1990, t. 80.
 • Kannapiran Ch.A., Commodity Price Stabilization: Macroeconomic Impacts and Policy Options, "Agricultural Economics" 2000, nr 23.
 • Kittel B., Winner H., How Reliable is Pooled Analysis in Political Economy? The Globalization-Welfare State Nexus Revisited, "European Journal of Political Research" 2005, nr 44(2).
 • Kutan A.M., Zhou S., The Enlargement of the European Union and the Behavior of Real Exchange Rates, "Review of Development Economics" 2008, nr 12(3).
 • Krueger A.O., Schiff M., Valdes A., Agricultural Incentives in Developing Countries: Measuring the Effect of Sectoral and Economy-Wide Policies, "World Bank Economic Review" 1988, nr 2 (3).
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 1997.
 • Lai Ch., Hu S., Fan Ch., The Overshooting Hypothesis of Agricultural Prices: The Role of Asset Substitutability, "Journal of Agricultural and Resource Economics" 2005, nr 30(1).
 • Lapp J.S., Relative Agricultural Prices and Monetary Policy, "American Journal of Agricultural Economics" 1990, nr 72.
 • Little L, Scitovsky T., Scott M., Industry and Trade in Some Developing Countries, Oxford University Press and OECD, Oxford 1970.
 • Obstfeld M., Rogoff K., Foundations of International Macroeconomics, Cambridge, MA, MIT Press 1996.
 • Pinstrup-Andersen R, Food and Agricultural Policy for a Globalizing World: Preparing for the Future, "American Journal of Agricultural Economics" 2002, nr 84.
 • Saghaian S.H., Reed M.R., Marchant, M.A., Monetary Impacts and Overshooting of Agricultural Prices in an Open Economy, "American Journal of Agricultural Economics" 2002, t. 84, nr 1.
 • Schiff M., Valdes A., Agriculture and the Macroeconomy, The World Bank, Policy Research Working Paper, Washington 1998.
 • Schiff M., Valdes A., The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, vol. 4: A Synthesis of the Economics in Developing Countries, John Hopkins University Press, Baltimore 1992.
 • Schultze G., Ursprung H. W, Globalisation of the Economy and the Nation State, "The World Economy" 1999, nr 22.
 • Shane D.M., Liefert W.M., The International Financial Crisis: Macroeconomic Linkages to Agriculture, "American Journal of Agricultural Economics" 2000, nr 82.
 • Sobiecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa 2007.
 • Tomczak E, Od rolnictwa do agrobiznesu: transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa 2004.
 • Woś A., Interwencjonizm państwowy i globalizacja w polityce rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa" 2006, nr 3.
 • http://www.stats.oecd.org/wbes.
 • http://www.web.worldbank.org.
 • http://www.ers.usda.gov/data/exchangerates.
 • http://www.stat.go.jp.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168371295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.