PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 69--86
Tytuł artykułu

Bariery administracyjne i koszty transakcyjne wspólnej polityki rolnej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Administrative Barriers and Transaction Costs of the Common Agricultural Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia skali barier administracyjnych i kosztów transakcyjnych odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej jest w Polsce problemem wciąż słabo rozpoznanym. W przypadku rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego brakuje informacji o skali kosztów transakcyjnych ponoszonych w relacjach państwo- podmiot gospodarczy. Niewątpliwie jednak ich kluczowym źródłem są regulacje związane ze Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej. Wiedza o kosztach transakcyjnych i barierach administracyjnych dotyczących WPR jest bardzo ograniczona na poziomie UE i państw członkowskich Wspólnoty. Brak takich analiz utrudnia identyfikację najmniej efektywnych rozwiązań dotyczących instrumentów wsparcia i systemów zarządzania nimi. W związku z tym element ten powinien być jak najszybciej włączony do systemu oceny WPR. (abstrakt oryginalny)
EN
The scale of administrative barriers and transaction costs incurred in running a business in Poland remains an issue poorly understood. In the case of agriculture and agri-food industry, there is insufficient information on the scale of transaction costs involved in the relations between the state and a business entity. Such costs, undoubtedly, result for the most part from the regulations related to the Common Agricultural Policy. The knowledge on transaction costs and administrative barriers concerning CAP is very limited at the EU and Member States levels. Lack of such analyses hinders the identification of least-efficient solutions concerning support instruments and their management. Therefore, this element should be incorporated into the CAP evaluation system as soon as possible. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Better Regulation Executive, Cabinet Office: Measuring Administrative Costs: UK Standard Cost Model Manual. London 2005.
 • 2. Cooper R., Ulen T.: Ekonomiczna analiza prawa. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • 3. Fahrmann B., Grajewski R.: How to open the black box of the implementation costs within the evaluation of rural development Programmes. The challenge to consider administrative costs in Cost-Impact Analyses. Referat przedstawiony podczas spotkania Societe Fran9aise de l'Evaluation. Strasburg 2008.
 • 4. Hardt Ł.: Narodziny i ewolucja treści znaczeniowej wyrażenia "koszt transakcyjny". Gospodarka Narodowa, nr 11/12, 2006.
 • 5. Hardt Ł.: Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii. Ekonomista, nr 1, 2010.
 • 6. http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/actionplan_update_en.pdf
 • 7. Huusom H.: Topics in Administrative Costs of Agri-environmental Regulations. The Odense School of Business and Economics, University of Southern Denmark, February 2007.
 • 8. Lio M., Liu M-Ch.: Governance and agricultural productivity: A cross-national analysis. Food Policy, Vol. 33, Issue 6, 2008.
 • 9. Mettepenningen E., Beckmann V, Eggers J.: Public transaction cost of agri-environmental schemes and its determinants -Analysing stakeholders' involvement and perceptions. Referat wygłoszony podczas 12th Congress of the European Association of Agricultural Economics - EAAE 2008, August 26-29th, 2008. Ghent, Belgium.
 • 10. Ministerstwo Finansów, Departament Barier Administracyjnych: Bariery administracyjne - analiza problemu. Poradnik jak definiować i mierzyć bariery administracyjne napotykane przez przedsiębiorców. Załącznik nr 2. Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten - IPAL, Haga 2003.
 • 11. Ministerstwo Gospodarki: Instrukcja merytoryczna posługiwania się Wykrywaczem OI - obowiązków informacyjnych. Warszawa 2008.
 • 12. Ministerstwo Gospodarki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Redukcja obciążeń administracyjnych w prawie gospodarczym. Raport końcowy - identyfikacja OI. Warszawa 2009.
 • 13. Piechocińska A.: Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 5(227), 2010.
 • 14. Ridier A., Kephaliacos Ch., Carpy-Goulard R: Cross Compliance of CAP First Pillar Measures: A Transaction Costs Assessment. Referat przedstawiony podczas kongresu European Association of Agricultural Economists, August 26-28th, 2008. Ghent, Belgium.
 • 15. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2220/1985 z dnia 22 lipca 1985 w sprawie wspólnych szczegółowych zasad stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (Dz.U. WE L 205, 03.08.1985).
 • 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz. Urz. L 114 z 26.04.2008 z późn. zm.).
 • 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólna Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz.U. nr 78, poz. 544).
 • 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. nr 202, poz. 1031).
 • 19. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz.U. WE L 299 z 16.11.2007 r.).
 • 20. Rorstad P., Vatn A., Kvakkestad V.: Why do transaction costs of agricultural policies vary? Agricultural Economics, Vol. 39, Issue l, 2007.
 • 21. Rządowe Centrum Legislacji: Wytyczne dotyczące opracowywania projektów założeń projektów ustaw. Warszawa 2009.
 • 22. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U.09.11.65 z późn. zm.).
 • 23. Van Huylenbroeck G., D'Haese M., Verspecht A.: Methodology for analyzing private transaction costs, Specific Targeted Research Project no SSPE-CT 2003-502070, Integrated Tools to design and implement Agro Environmental Schemes. Document number ITAES WP6 P3 D5, 2005.
 • 24. Wieliczko B.: Analiza polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168376885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.