PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 47--71
Tytuł artykułu

Doświadczenia ZPORR a Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013

Warianty tytułu
Implementation of Livtegrated Operational Programme in Light of 16 Regional Operational Programmes for 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. polskie województwa stały się podmiotami wspólnej polityki regionalnej, w ramach której otrzymują na realizację jej podstawowych celów coraz większe środki z unijnego budżetu. Jak pokazało doświadczenie poprzedniego okresu programowania, dla efektywnej absorpcji tychże funduszy oraz zagwarantowania rzeczywistych, pozytywnych efektów ich wykorzystania niezbędny jest odpowiednio skonstruowany i sprawnie funkcjonujący system instytucjonalny. Na system ten składają się z jednej strony procedury dotyczące programowania, zarządzania, finansowania, kontroli itp., z drugiej - faktyczne działanie wszystkich zaangażowanych podmiotów. Artykuł zawiera główne wnioski z badań prowadzonych w 2008 roku. Celem badań była analiza doświadczeń wdrażania funduszy strukturalnych przeznaczonych dla regionów w latach 2004- -2006, w tym w szczególności identyfikacja głównych porażek, oraz poznanie zakresu wykorzystania związanych z nimi doświadczeń przy kształtowaniu modelu implementacji funduszy w kolejnej perspektywie budżetowej 2007-2013. Przedstawione zostały także procedury tworzenia szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz priorytety przyjęte w ich ramach przez samorządy poszczególnych województw. (abstrakt oryginalny)
EN
Structural funds - instruments of cohesion policy - are aimed to support local and regional development and to speed up regional convergence. For the last few years they have been the main source that enable realization of different activities and investments on local level in Poland. In the light of systematic extension of financial resources provided within structural funds effective absorption of those funds becomes a matter of great importance. Experience of previous implementation period gives some clues on the perspective of use of structural funds provided for Polish regions in 2007-2013 period. The results of previous research showed that effective absorption of pre-accession and structural funds depends on many both material and untouchable factors but the most important for effective absorption is adequate institutional system with procedures of programming, financial management, monitoring, evaluation etc. This paper presents the results of research conducted in 2008. The authors focused on three main areas: experience of 2004-06 period of implementation - identification of successes and barriers of structural funds implementation system, practical use of these experiences to improve institutional system for 2007-13 period and finally priorities of 16 Regional Operational Programmes realized in Polish voivodeships. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwent
Bibliografia
 • Brennek M. (red.), 2009, Dostęp do informacji oraz systemy wyboru projektów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Warszawa: Instytut Sobieskiego.
 • Bukowski A., 2008, "Zaufanie - brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna", Zarządzanie Publiczne, nr 2(4).
 • Grosse T.G., 2005, Analiza możliwości wprowadzania regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G., 2007, Monitoring Corruption Threats in the Distribution of Structural Funds. The Case of Integrated Regional Operational Programme (IROP) in Poland, Warsaw: Institute of Public Affairs.
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2006, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Klimczak T., Pylak K., Podyma D., 2008, Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw.
 • Kozak M., 2006, "System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie po akcesji", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(24).
 • NIK, 2006, Informacja o wynikach kontroli wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Warszawa: NIK, kwiecień.
 • Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Olechnicka A., Smętkowski M., 2007, "Wpływ technologii teleinformacyjnych na rozwój regionu peryferyjnego (na przykładzie województwa podlaskiego)", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(30).
 • Smętkowski M., Gorzelak G., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Szlachta J., Woźniak J., 2007, "Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013", Biuletyn Polskiej Akademii Nauk, z. 231.
 • Wolińska L, Klimczak T., Niedoszewska A., Lenkiewicz E., Czyż P., 2005, Raport końcowy z ewaluacji: Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrożenia zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO, Warszawa.
 • Żuber P., Bienias S., 2008, w: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168503419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.