PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 88--104
Tytuł artykułu

Kim są urzędnicy polskich gmin wybierani na kolejną kadencję? : cechy osobowe i sposób zarządzania gminą

Warianty tytułu
Who Are They? : Personality and Style of Management of the Re-Elected Local Leaders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poniższy artykuł prezentuje sylwetki osób piastujących przynajmniej przez drugą kadencję stanowisko wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Zgodnie z paradygmatem nowego zarządzania (New Public Management) to właśnie osoba reprezentująca gminę stanowi nierzadko antidotum na jej problemy i okazuje się kluczem do osiągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zarówno sukcesu ekonomicznego, jak i poprawy bytu jej mieszkańców. Niewątpliwie wiąże się to z charyzmą lidera. Co jednak kryje się pod tym określeniem? Celem artykułu jest próba odpowiedzenia na pytanie, czy można wskazać cechy osobowościowe i typy przywództwa decydujące o pozostaniu na kolejną kadencję na stanowisku zarządzającego gminą. Metoda badań obejmuje interpretację testu osobowości NEO-FFI oraz kwestionariusza dotyczącego modelu zarządzania gminą sporządzonego przez autorkę. Wyniki wskazują, iż zarządzający gminą muszą faktycznie reprezentować określone natężenie cech, by udało im się ponownie objąć stanowisko. Szczególnie dotyczy to poziomu ekstrawersji i sumienności. Nie bez znaczenia wydaje się również stosowany przez nich model przywództwa. (abstrakt oryginalny)
EN
This article shows the profiles of people who hold at least the second cadence on the position of village mayor, mayor or president of the city. According to the paradigm New Public Management, the person who manages the community is often antidote on its problems, the key for its economical success and the chance of better life its inhabitants. Doubtlessly, it is connected with a charisma of the leader. What is hidden under this term? The aim of this article is to answer the question whether it is possible to show some personality features and the model of management which decide on the chance of holding the position of the mayor of community on the next cadence. The method of the studies contain the interpretation of the personality test NEO-FFI and the questionnaire concerning the model of management of the community. The results show that the people which are the managers of the community must have some level of the main personality features in fact. Only then it is possible to hold the next cadence. It relates mainly to extraversion and conscientiousness. The model of management chosen by them is of great significance too. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
88--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Antonowicz D., 2004, Funkcjonowanie sektora publicznego - brytyjska perspektywa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bartosík S., 1999, "Przewodzenie i kierowanie", Neumann Management Review, listopady. 17-19.
 • Burns J., 1978, Leadership, New York, NY: Harper and Row.
 • Costa P.T. Jr., McCrae R.R., 1978, "Objective personalisty asessment", w: M. Storandt, I. Siegler, M.F. Elias (red.), The Clinical Psychology of Aging, New York: Plenum Press, s. 119-143.
 • Costa P.T. Jr., McCrae R.R., 1985, The NEO-Personality Inventory Manual, Odessa FL: Psychological Assessment Resources.
 • Costa P.T. Jr., McCrae R.R., 1989, NEO-PI/FFI. Manual Supplement, Odessa FL: Psychological Assessment Resources.
 • Costa P.T. Jr., McCrae R.R., 1992a, "Four ways Five Factor are basic", Personality and Individual Differences, nr 13, s. 653-665.
 • Costa P.T. Jr., McCrae R.R., 1992b, Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). Professional Manual, Odessa FL: Psychological Assessment Resources.
 • Costa P.T. Jr., McCrae R.R., 1992c, "Reply to Eysenck", Personality and Individual Differences, nr 13, s. 861-865.
 • Costa P.T. Jr., McCrae R.R., 1994, "Stability and change in personality from adolescence through adulthood", w: C.F. Halverson, G.A. Kohnstamm, R.P. Martin (red.), The Developing Structure of Temperament and Personality from Infancy to Adulthood, Hillsdale, NJ: Erlbaum, s. 139-150.
 • Domański R., 1990, Gospodarka przestrzenna, Warszawa: PWN.
 • Durska M., 1999, "Przywództwo jest sztuką", Neumann Management Review, listopad, s. 15-16.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. i L. Śliwa, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gęsicka G., 1996, Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Warszawa: EUROREG.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Herbst M., Roszkowski W., 1999, Transformacja systemów z perspektywy Dzierzgonia, Warszawa: EUROREG.
 • Grabow B., Hanckel, D., Hollach-Grömig B., 2001, Weiche Standortfaktoren, Stuttgart-Berlin-Köln: Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik, t. 89.
 • Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., 2004, Teorie osobowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hambleton R., 2001, "The New City Management", w: R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart (red.), Globalism and Local Democracy, Houndmills: Palgrave.
 • Hambleton R., 2004, "Leading Localities - Rethinking the Agenda", w: M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (red.), Democratic Choices for Cities, London: Routledge.
 • Homans G.C., 1998, "George C. Homans' Behavioristic Approach", w: J.H. Turner (red.), The Structure of Sociological Theory, 6th edition. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Jarmuż S., 1994, "Metodologiczne problemy związane z weryfikacją modelu "Wielkiej Piątki"", Przegląd Psychologiczny, nr 37, s. 195-203.
 • Jarmuż S., 1995, "Badania weryfikujące model Wielkiej Piątki", w: J. Brzeziński (red.), Z zagadnień diagnostyki psychologicznej, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 11-39.
 • Jarmuż S., 1998, "Wielka Piątka", Charaktery, nr 6, s. 26-27.
 • John P., 1997, Political Leadership in the New Urban Governance: Britain and France compared, referat przedstawiony podczas International Seminar on Governing Cities, Bruksela, wrzesień.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., 2000, Zarządzanie: teoria i praktyka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Marcinkowski A.S., Sobczak J.B., 2002, "Luka przywództwa w procesie radykalnych zmian organizacyjnych", Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 3-4, s. 93-107.
 • Maxwell J.C., 1994, Być liderem: czyli jak przewodzić innym, przeł. M. Czekański, Warszawa: Wydawnictwo Medium.
 • Norman W.T., 1963, "Toward an adequate taxonomy of personality attributes: Replicated factor structure in peer nomination personality ratings", Journal of Abnormal and Social Psychology, nr 66, s. 574-583.
 • Oczkowicz A., 2006, "Wygrali samorządowcy", Wspólnota, nr 47(793), s. 14-15.
 • Ostendorf F., Angleitner A., 1992, "On the generality and comprehensiveness of the Five-Factor model of personality: Evidence for five robust factors in questionnaire data", w: G.V. Caprara, G.L. Van Heck (red.), Modern Personality Psychology: Critical Reviews and New Directions, Chichester: Wiley, s. 73-109.
 • Parysek J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Piasecki R., 2003, Rozwój gospodarczy a globalizacja, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Piedmont R.L., McCrae R.R., Costa P.T., 1991, "Adjective check list scales and Five-Factor model", Journal of Personality and Social Psychology, nr 60, s. 630-637.
 • Piedmont R.L., McCrae R.R., Costa P.T. Jr., 1992, "An assessment of the Edwards Personal Preferences Schedule from the perspective of the Five-Factor model", Journal of Personality and Social Psychology, nr 58, s. 67-78.
 • Skorupka S. (red.), 1989, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Sikorski С., 1999, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stone C., 1989, Regime Politics: Governing Atlanta 1946-1988, Lawrence: University Press of Kansas.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., 1999, Kierowanie, przeł. A. Ehrlich, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1996, Kierowanie, przeł. A. Ehrlich, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t. l : Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, 2000, Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".
 • Strelau J., 2000, "Osobowość jako zespół cech", w: idem (red.), Psychologia, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 525-560.
 • Surażska W., 1999, "Samorząd zapisuje się do partii", Rzeczpospolita z 2 lutego 1999 r.
 • Swianiewicz R, 2007, "Skąd się bierze pasywność?", w: W. Dziemianowicz, P. Swianiewicz (red.), Gmina pasywna, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 16-28.
 • Tupes E.C., Cristal R.E., 1961, Recurrent Personality Factor Based on Trait Ratings, Lackland Air Force Base, TX: U.S. Air Force.
 • Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa: Difin.
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., 1998, Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, s. 525-560.
 • Ziółkowski M., 2005, "Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym", w: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 75-133.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168503429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.