PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 5--23
Tytuł artykułu

Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : konceptualizacja badań

Warianty tytułu
Effect of Knowledge Orientation on Company's Performance : Research Conceptualization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja koncepcji badań zależności pomiędzy orientacją przedsiębiorstwa na wiedzę i osiąganymi wynikami ekonomicznymi. Opracowanie zawiera: sformułowanie problemu na tle przeglądu literatury polskiej i zagranicznej; prezentację modelu zależności; opis metod identyfikacji i pomiaru badanych zależności. Artykuł stanowi opis pierwszej fazy prac zmierzających do praktycznej weryfikacji istnienia takiej zależności w polskich warunkach. (fragment tekstu)
EN
There are not many concepts of researching organizational knowledge. Therefore new research instruments need to be developed. This paper is aimed at describing a concept of an innovative research method. It allows to identify organization's knowledge orientation and to quantify its influence on the company's performance. Such research has yet not been undertaken in Poland. Sonic efforts were geared at determining the opinion of managers on the subject, but no direct approach at measuring of the mentioned relationship was taken. The Authors consider knowledge to be an ability of making practical use of data and Information. Therefore data and information themselves are not elements of knowledge, however they support its development and implementation. Company's competitive position will not improve by multiplying data and information resources as long as they are not transformed via knowledge into decisions. Knowledge is accumulated in people's minds, while data and information is stored in databases and document files. New knowledge is a result of a process of confronting the knowledge of a certain person with some new data. Groups of people and the whole organization are characterized by certain knowledge resources. An organizational knowledge is a sum of knowledge resources of its employees modified by the processes of cooperation between them. The proposed method is based on the concept of a company's knowledge orientation. Managers' opinions concerning key market success instruments (orientation considered a business philosophy) influence activities undertaken by organizations. Therefore companies orientations can be identified by researching their activities. The Authors distinguish managers' knowledge orientation (an attitude towards knowledge) from companies' knowledge orientation. The knowledge orientation of a company is described by the following three groups of activities incorporated in the knowledge modification process: acquiring data and information, their updating and dissemination; new knowledge generation and its dissemination; implementing knowledge in decision making and undertaking activities, and sharing knowledge with partners. The presented model illustrates the relations between managers' knowledge orientation, company's knowledge orientation and organization's performance. It enabled to submit the set of theses and hypotheses as to the described relation. They can be verified in practice by implementing the presented methods of measuring knowledge orientation processes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 1) Applehans A., Globe A., Laugero G., Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach, Addison Wesley, Reading Ma., 1999.
 • 2) Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • 3) Błaszczuk A., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 4) Booz, Allen, Hamilton, New Products for the 1980's, Booz, Allen, Hamilton, New York 1982.
 • 5) Brontis N. (red.), World Congress on Intellectual Capital Readings, Butterworth Heinemann, Boston Ma. 2001.
 • 6) Darroch J., Developing a Measure of Knowledge Management Behaviors and Practices, "Journal of Knowledge Management" 2003, nr 5.
 • 7) Darroch J., McNaughton R., Developing a Measure of Knowledge Management, [w:] Brontis N. (red.), World Congress on Intellectual Capital Readings, Butterworth-Heinemann, Boston 2001.
 • 8) Darroch J., McNaughton R., Beyond Market Orientation: Knowledge Management and the Innovativeness of New Zealand Firms, "European Journal of Marketing" 2003, nr 3/4.
 • 9) Darroch J., McNaughton R., Examining the Link Between Knowledge Management Practices and Types of Innovation, "Journal of Intellectual Capital" 2002, nr 3.
 • 10) Dąbrowski J., Kołdakiewicz I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań, [w:] Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • 11) Dworzecki Z., Strategia organizacji uczącej się, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, część III, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 • 12) Fitzenz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • 13) Gierszewska G., Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach - wyniki badań, "Współczesne Zarządzanie" 2004, nr 2.
 • 14) Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • 15) Insights from KPMG's European Knowledge Management Survey 2002/2003, KPMG Knowledge Advisory Services, January 2003.
 • 16) Jarugowa J., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 • 17) Jaworski B.J., Kohli A.H., Market Orientation: Antecedents and Consequences, "Journal of Marketing" 1993, vol.57, July.
 • 18) Kohli A.K., Jaworski B.J., Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, "Journal of Marketing" 1990, vol. 54, April.
 • 19) Kohli A.K., Jaworski B.J., Kumar A., MARKOR: a Measure of Market Orientation, "Journal of Marketing Research" 1993, vol. 30, November.
 • 20) Kożuch B., Zarządzanie kapitałem ludzkim, [w:] Kożuch B. (red.), Zarządzanie. Podstawowe zasady, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001.
 • 21) Leonard-Barton D., Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • 22) Mazur J., Koncepcje orientacji przedsiębiorstwa. Orientacja marketingowa, [w:] Mazur J. (red.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 • 23) Morgan R.E., Market-Based Organisational Learning - Theoretical Reflections and Conceptual Insights, "Journal of Marketing Management" 2004, nr 20.
 • 24) Narver J.C., Slater S.F., The Effect of a Market-orientation on Business Profitability, "Journal of Marketing" 1990, vol. 54, October.
 • 25) Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • 26) Ordonez de Pablos P., Knowledge Management and Organizational Learning: Typologies of Knowledge Strategies in the Spanish Manufacturing Industry from 1995-to 1999, "Journal of Knowledge Management" 2002, nr 1.
 • 27) Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 28) Romanowska M., Dworzecki Z., Teoria i praktyka zarządzania, [w:] Romanowska M. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 • 29) Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 • 30) Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 • 31) Skyrme D.J., Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 • 32) Sosnowska A. (red.), Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE), IFGN, SGH, Warszawa 2004.
 • 33) Strojny M. (red.), Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004, KPMG Risk Advisory Services, Warszawa 2004.
 • 34) Strużycki M., Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, [w:] Strużycki M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 • 35) Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, e-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003.
 • 36) Wawrzyniak B., Projektowanie strategii zarządzania wiedzą w firmie, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 • 37) Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • 38) Van Beveren J., A Model of Knowledge Acquisition that Refocuses Knowledge Management, "Journal of Knowledge Management" 2002, nr 1.
 • 39) Zaltman G., Duncan R., Heffring M., Theory Construction in Marketing, J. Wiley and Sons Inc., New York 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168508198

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.