PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 176 Bankowość i finanse publiczne u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej | 19--30
Tytuł artykułu

Integracja polskiego systemu bankowego z Europejskim Systemem Banków Centralnych

Autorzy
Warianty tytułu
Integration of Polish Banking System with the European System of Central Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unifikacja polskiej polityki pieniężnej z zasadami jej prowadzenia, przyjętymi przez kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Eurosystemu, jest konieczna w perspektywie integracji Polski ze Wspólnotą w dniu 1 maja 2004 r. Niezbędne jest zatem dostosowanie sposobu funkcjonowania jednego z najważniejszych segmentów polityki gospodarczej, jakim jest polityka monetarna. Podstawowym problemem stojącym przed polskim bankiem centralnym jest likwidacja permanentnej nadpłynności sektora bankowego. Narodowy Bank Polski, świadomy tego faktu, systematycznie dostosowuje instrumentarium polityki pieniężnej do standardów stosowanych w krajach Eurosystemu. (fragment tekstu)
EN
Integration of Polish monetary policy with standards of the European Central Banks System is absolutely necessary owing to a fact that Poland will join the European Union in 2004. A permanent, excessive liquidity of Polish banking sector seems to be the most important problem on the way to the full unification. Polish central bank, aware of this fact, systematically adopts its tools to EU standards. The main goal of this article is to describe the most important problems which NBP has to deal with in connection with an integration of Polish banking system and monetary policy with ECBS. To achieve that, the specificity of international monetary policy was outlined and, after that, the most important - in the author opinion - stages connected to the integration with EC rules were shown.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Albińska A.: Polski system bankowy w procesie integracji z UE, „Bankier”, 1998, nr 3, s 4.
 • Baka W.: Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998, s. 299.
 • Brown-Humes C.: Enlarged EU is Priority for Sweden, „Financial Times”, 2.01.2001, s.
 • Duwendag D., Kettler K-H., Köttler W., Pohl R., Simmert D.B.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995, s. 279.
 • Działalność Narodowego Banku Polskiego na rzecz integracji z Unią Europejską, 2003, NBP, Warszawa, grudzień 2000, s. 7.
 • Euro - nowa waluta zjednoczonej Europy, NBP, maj 2001, s. 3.
 • Górska A.: Aspekty prawne funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, „Bank i Kredyt”, maj 1999, s. 4.
 • Green Paper: Practical Arrangements for the Introduction of the Single Currency, European Commission, Brussels, May 1995.
 • Oręzjak L., Pietrzak B (red.), Bankowość na świecie i w Polsce; stan obecny i tendencje rozwojowe, Olympus, Warszawa 2000/2001, s. 220.
 • Reuters.: Poland Shows EU Hopes, „European Businessman”, autumn 2000, s. 74.
 • Szczepańska O.: Dostosowanie instrumentarium polityki pieniężnej NBP jako warunek uczestnictwa w ESBC, „Bank i Kredyt”, lipiec - sierpień 2000, s. 104.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., DzU 1994, nr 11, poz. 38 ze zm.
 • Uryszek T.: Ekonometryczna analiza skuteczności wybranych instrumentów Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu podaży pieniądza w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis” 2003, Folia Oeconomica 166, s. 149-171.
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
 • www.nbp.pl/definicja_podazy.html.
 • Żukowski P.: Euro 1999 - wspólny pieniądz europejski, CeDeWu, Warszawa 1999. (16)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168512250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.