PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 | 18--43
Tytuł artykułu

Bezpartyjni radni w samorządach gminnych

Warianty tytułu
Non-Partisan Councillors in Municipal Councils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie samorządy lokalne należą do najmniej "upartyjnionych" spośród wszystkich krajów europejskich. Jednocześnie zjawisko ugrupowań lokalnych, skutecznie wystawiających swoich kandydatów w wyborach, należy do słabo zbadanych. Artykuł próbuje przynajmniej częściowo wypełnić tę lukę, wskazując także na obszary wymagające dalszych badań. Autor między innymi dokonuje typologii polityków wybieranych z list ugrupowań lokalnych oraz sprawdza związek między obecnością partii a społeczną percepcją działalności władz samorządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish local self-governments are among the least “party-affiliated" throughout all the European countries. Simultaneously, the phenomenon of non-partisan local election committees effectively nominating their own candidates for elections has hardly been researched. The article attempts to, at least partially, fill this gap and suggests areas requiring further research. The author has prepared a typology of politicians selected from the lists of non-partisan local election committees and has examined the relationship between party presence and social perception of the activities of local authorities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • H. Baldersheim, R. Balme, T.N. Clark, V. Hoffman-Martinot, H. Magnusson (red.), New Leaders, Parties and Groups: Comparative Tendencies in Local Leadership, Paris 1990;
 • A. Bukowski, K. Gadowska, P. Polak, Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w schyłkowym państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski, "Studia Socjologiczne" 2008/1;
 • A. Clark, The Unintended Negative Consequences of Electoral Reform on Grassroots Independent Representation?, referat prezentowany na seminarium: Independent Local Lists and Local Parties – Challengers from Below, 27–28.11.2009 r., Halle 2009
 • T.N. Clark, V. Hoffmann-Martinot (red.), The New Political Culture, Boulder 1998.
 • C. Copus, A. Clark, K. Bottom, Multi-Party Politics in England: Small Parties, Independents, and Political Associations in English Local Politics, w: M. Reiser, E. Holtmann (red.), Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries, Wiesbaden 2008.
 • C. Copus, Party Politics and Local Government, Manchester 2004;
 • A. Dudzińska, Non-Party Lists in Local Elections In Poland, w: M. Reiser, E. Holtmann (red.), Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries, Wiesbaden 2008.
 • K. Dzieniszewska-Naroska, Mazowiecka kultura polityczna – przypadek Ostrów Mazowiecka, w: J. Kurczewski (red.), Lokalne wzory kultury politycznej, Warszawa 2007, s. 258–259.
 • F. Fallend, G. Ignits, P. Swianiewicz, Divided loyalties? Mayors beetween party representation and local community interests, w: H. Bäck, H. Heinelt, A. Magnier (red.), The European Mayor: political leaders in the changing context of local democracy, Opladen 2006;
 • A. Gendźwiłł, Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, praca magisterska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
 • A. Gendźwiłł, Dlaczego sukces? Analiza wyników wyborów prezydentów największych polskich miast, w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, Warszawa 2008, s. 13–47.
 • M. Grabowska, T. Szawiel, Korzenie demokracji. Partie polityczne w środowisku lokalnym, Warszawa 2000.
 • M. Halamska, Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990–1998, Warszawa 2001.
 • A. Iwińska, Podwarszawska gmina "Tygrysem Mazowsza" – sztuka skoordynowanego zarządzania, w: J. Kurczewski (red.), Lokalne wzory kultury politycznej, Warszawa 2007.
 • A. Jasińska-Kania, J. Bartkowski, Kim są przedstawiciele lokalnych elit władzy?, w: J. Wiatr (red.), Władza lokalna po reformie samorządowej, Warszawa 2002, s. 29–60.
 • P. Jurgiel, Co oznacza bezpartyjność polityka lokalnego? Analiza na przykładzie wybranych gmin, praca magisterska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 2010.
 • K. Krawczyk, K. Sterczyński, Zachowania wyborcze mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, Warszawa 2008, s. 134–140.
 • M. Kulesza, Wybory większościowe, "Wspólnota" 2000/41.
 • J. Kurczewski, Lokalne wzory kultury politycznej, Warszawa 2007.
 • J. Kurczewski, Udział organizacji pozarządowych we władzy samorządowej, w: P. Gliński, B. Levenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Warszawa 2004, s. 215.
 • M. Latoszek, Demokracja lokalna na Kaszubach, w: J. Kurczewski (red.), Lokalne wzory kultury politycznej, Warszawa 2007.
 • P. Mair, I. van Biezen, Party Membership in Twenty European Democracies 1980–2000, "Party Politics" 2001/1.
 • M. Ostrogorski, Democracy and the Organization of Political Parties, New York 1902
 • J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 104–105.
 • M. Reiser, E. Holtmann, Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries, Wiesbaden 2008.
 • P. Rutkowski, Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych – studium miasta średniej wielkości. Hipoteza klientelistyczna jako próba wyjaśnienia "fenomenu reelekcji", w: J. Raciborski (red.) Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, Warszawa 2008, s. 48–69.
 • M. Sandecki, Biskup powie, jak głosować, "Gazeta Trójmiasto" z 1.12.2009 r.
 • G. Soós, Local Party Instiutionalization in Hungary, Budapeszt 2005.
 • K. Steyvers, H. Reynaert, K. De Ceuninck, T. Valcke, T. Verhelst, Bird of Paradise or Ugly Duckling? On the Meaning of Local Lists for Municipal Politics in Belgium, referat prezentowany na seminarium: Independent Local Lists and Local Parties – Challengers from Below, 27–28.11.2009 r., Halle 2009
 • P. Swianiewicz, J. Herbst, A. Mielczarek, M. Lackowska, Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa 2008.
 • P. Swianiewicz, U. Klimska, Czy wielkie miasta są sterowalne? Wpływ sytuacji politycznej na warunki zarządzania największymi miastami Polski, "Samorząd Terytorialny" 2003/3, s. 12–28.
 • P. Swianiewicz, J. Krukowska, M. Lackowska, A. Mielczarek, Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym, Warszawa 2010.
 • P. Swianiewicz, A. Mielczarek, Parties and Political Culture in Central and Eastern European Local Governments, w: G. Soós, V. Zentai (red.), Faces of Local Democracy: Comparative Papers from Central and Eastern Europe, Budapeszt 2005, s. 13–78;
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168575932

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.