PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 1 | 95--116
Tytuł artykułu

Analiza ubóstwa w Polsce w latach 1997-2000 z wykorzystaniem modeli hazardu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według autorki dokładne określenie kategorii trwale ubogich i odróżnienie jej od kategorii osób, które tego stanu doświadczają w sposób przejściowy, może pomóc w projektowaniu programów pomocy społecznej skierowanych do tych grup ludności, które nie mogą wyjść z biedy samodzielnie. Zdaniem autorki, jeśli kategoria chronicznie ubogich zostanie trafnie określona, to można bardziej efektywnie adresować pomoc materialną dla ubogich przy jednoczesnym obniżeniu wydatków budżetowych na ten cel. Autorka korzystała z ekonometrycznych metod analizy ubóstwa opartych na modelach hazardu, uwzględniając obserwowane i nieobserwowane heterogeniczności jednostek. Przeprowadziła także estymację dwóch komplementarnych modeli typu log-log z czasem dyskretnym. Różnią się one sposobem, w jaki opisują trwałość tzw. funkcji bazowego hazardu. W pierwszym modelu ma ona postać nieparametryczną, a w drugim jest wielomianową funkcją czasu.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
95--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Allison P.D., Discrete-time Methods for the Analysis of Event Histories, w: Sociological Methodology, red. S. Leinhardt, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1982.
 • Bane M., Ellwood D., Slipping Into and Out of Poverty: The Dynamics of Spells, "Journal of Human Resources" 1986, nr 21.
 • Barro R.J., Inequality, Growth and Investment, Working Paper 7038, "National Bureau of Economic Research", March 1999.
 • Biewen M., Who are the Chronic Poor? Evidence on the Extent and the Composition of Chronic Poverty in Germany, "IZA Discussion Paper" 2003, nr 779.
 • Cappellari L., Jenkins S., Modeling Low Income Transition, "Discussion Papers of DIW Berlin from DIW Berlin", German Institute for Economic Research 2002, nr 288.
 • Cappellari L., Low-wage Mobility in the Italian Labour Market, "International Journal of Manpower" 2000, nr 21.
 • Ciura G., Ubóstwo i sfera niedostatku, Biuro Studiów i Ekspertyz, nr 884, Warszawa 2002.
 • Ciecieląg J., Tomaszewski A., Ekonometryczna analiza danych panelowych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B., Minimum egzystencji, "Polityka Społeczna" 1995.
 • Devicienti R, Poverty Persistence in Britain: a Multivariate Analysis Using the BHPS, 1991-1997, "Journal Of Economics" 2000, nr 9.
 • Devicienti E, Estimating Poverty Persistence in Britain, "LABORatorio R. Revelli Working Papers Series" 2002.
 • Dolton R, van der Klaauw W, Leaving Teaching in the UK:A Duration Analysis, "Economic Journal" 1995, nr 105(429).
 • Duncan G., The PSID and Me, "IPR Working Papers" 1999.
 • Frątczak E., Babiker H., Gach-Ciepiela U., Analiza historii zdarzeń - Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • GUS, Regiony Polski 2008, Warszawa 2008.
 • GUS, Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 roku, http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/warunki_zycia/syt_byt_gosp_2003/warunki_zycia03.doc.
 • Golinowska S., Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.
 • Golinowska S., Polska bieda H. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1997.
 • Hansen J., Walhberg R., Poverty Persistence in Sweden, "IZA Discussion Paper" 2004, nr 1209.
 • Jabłoński Ł., Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce?, Zeszyt 4, Rzeszów 2002.
 • Jarvis S., Jenkins S., Low Income Dynamics in 1990s Britain, "Fiscal Studies" 1997, nr 18.
 • Jenkins S., Easy Estimation Method for Discrete-Time Duration Models, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1995, nr 57.
 • Jenkins S., Estimation of Discrete Time Proportional Hazards Models, "Stata Technical Bulletin Reprints" 1997.
 • Jenkins S., Survival Analysis, Institute for Social and Economic 2004, maszynopis niepublikowany.
 • Kasprzyk B., Metodologiczne aspekty oceny poziomu dobrobytu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 • Kiefer N., Economic Duration Data and Hazard Functions, "Journal of Economic Literature" 1988, t. XXVI.
 • Kohl J., Armut in internationalen Vergleich. Methodische Probleme und empirische Ergebnisse, w: Armut in modernen Wohlfahrtsstadt, Westdeutscher Verlag, Opladen 1992.
 • Kordos J., Ochocki A., Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", Warszawa 1993.
 • Kot S.M., Modelowanie poziomu dobrobytu. Teoria i zastosowanie, Ossolineum, Wrocław 1995.
 • Kot S.M., The Cracow Poverty Line, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 • Kumor P, Sztaudynger J., Optymalne zróżnicowanie plac w Polsce - analiza ekonometryczna, "Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Kurowski P, Badania nad poziomem zmodyfikowanego minimum egzystencji w 2006 roku, IPISS 2007, http://www.solidar.uni.lodz.pl/min.egzystencji.pdf.
 • Kurowski P, Badania nad poziomem i strukturą zmodyfikowanego minimum egzystencji w 2007 roku, IPISS 2008, http://www.ipiss.com.pl/Wo-2007.pdf.
 • Lillard L.A., Willis R.J., Dynamics Aspects of Earning Mobility, "Econometrica" 1978, nr 46.
 • Meyer B.D., Unemployment Insurance and Unemployment Spell, "Econometrica" 1990, nr 58.
 • Panek T., Podgórski J., Szulc A., Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa 1999.
 • Panek T., Ubóstwo i nierówności, w: Statystyka Społeczna, red. T. Panek, PWE, Warszawa 2007.
 • Prentice R., Gloecker L., Regression Analysis of Grouped Survival Data With Application to Breast Cancer Data, "Biometrics" 1978, nr 34.
 • Rocznik statystyczny województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1998, 1999, 2000, 2001.
 • Radziukiewicz M., Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, 2007.
 • Rusnak Z., Kośny M., Wpływ zmiany skali ekwiwalentności na rozkład dochodów i wydatków ekwiwalentnych, w: Zastosowania Statystyki i matematyki w ekonomii, red. W. Stasiewicz, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 • Shorrocks A.K., The Measurement of Mobility, "Econometrica" 1978, nr 46(5).
 • Stanisz A., Medycyna Praktyczna 2002/03, Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • Stata Base Reference Manual: Realase 8: vol: (S-T), College Station, Texas: Stata Press Publication Stata Corporation 2003.
 • Stevens A., Climbing out of Poverty, Falling Back In. Measuring the Persistence of Poverty over Multiple Spells, "Journal of Human Resources" 1999, nr 34(3).
 • Stewart M., Swaffield J., Low Pay Dynamics and Transition Probabilities, School of Economics and Political Science, London, "Economica" 1999, nr 66(261).
 • Szulc A., Skale ekwiwalentności w pomiarze dobrobytu gospodarstw domowych, "Polityka Społeczna" 1995, nr 22(8).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168589530

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.