PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 | 2--9
Tytuł artykułu

Nabycie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
The Acquisition of Right to Health Care Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest prawna problematyka nabycia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Nabycie prawa do świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia społecznego było omawiane w literaturze prawa socjalnego wielokrotnie, jednak uwagi te odnosiły się przede wszystkim do nabywania prawa do świadczeń pieniężnych - emerytalnych - i to w kontekście ochrony praw nabytych. Tymczasem analiza procesu nabywania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej musi uwzględniać tę szczególną okoliczność, że tzw. fazy gwarancyjna i realizacyjna mogą w stosunku opieki zdrowotnej występować jednocześnie, co więcej inne są obowiązki świadczeniodawcy (świadczenie opieki zdrowotnej) i organizatora systemu (świadczenie gwarancji opieki zdrowotnej). Autor omawia możliwość konstruowania ekspektatywy, obowiązki organizatora i świadczeniodawców w kontekście subiektywnego charakteru ryzyka niezdrowia, a także relacje między obowiązkami zgłoszeniowymi i opłaceniem składek a nabyciem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is the legal issue of the acquisition of right to health care services. The acquisition of right to benefits and services in the social security system has been repeatedly discussed in the literature of the social law, but the comments concerned mostly the acquisition of right to benefits - old-age pension – in the context of the protection of the acquired rights. The analysis of the process of the acquisition of right to health care services has to take into consideration this special feature, the so-called guaranty and realization stages can simultaneously occur in the relation of the health care, what is more, there is a difference between the obligations of the services-bearer (the health care service) and the system manager (the guaranty of the health care service). Author describes the possibility to construct the expectative, the obligations of the services-bearer and the system manager in the context of subjective character of the social risk of “unhealth”, and the relations between the obligations concerned application and the payment of the premium and the acquisition of right to health care services. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • R. Babińska, Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007, s. 14.
 • Cz. Jackowiak, Ochrona praw nabytych w polskim systemie emerytalno-rentowym, "Przegląd Sądowy" 1992, nr 11-12, s. 7-8 i przytoczona tam literatura.
 • Cz. Jackowiak, Oczekiwania i ekspektatywy w ubezpieczeniach społecznych (w:) Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego, Wrocław 1987, s. 33-47.
 • J. Jończyk, Charakter stosunków ubezpieczenia zdrowotnego (w:) VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne "Aktualne problemy prawa medycznego", Materiały Konferencyjne, Warszawa 11-12 grudnia 2003.
 • K. Kolasiński, Zasady nabywania i zachowania uprawnień z ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1989, nr 2, s. 12.
 • P. Krause, Das Soziahersicherungsverhaltnis, Schriftenreihe des Deutschen Sozialversicherungsverbandes, t. XVIII, Kassel 1979, s. 17. P. Krause, Eigentum an subjektiven öffentlichen Rechten, 1982, s. 104, 116.
 • D.E. Lach, Powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ubezpieczenia zdrowotnego), "Państwo i Prawo" 2009, nr 3.
 • D.E. Lach, Prawna problematyka zwrotu kosztów świadczeń nabytych poza systemem opieki zdrowot nej finansowanej ze środków publicznych (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i ETS), "Studia i Analizy Sądu Najwyższego", tom 5 (w druku).
 • E. Modliński, Ubezpieczenie społeczne czy jakaś nowoczesna forma filantropii, "Nowe Prawo" 1973, nr 4, s. 342.
 • J. Nowak-Kubiak, B. Łukasik, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Warszawa 2006; komentarz do art. 67.
 • F.E. Schnapp, Rechtsverhdltnisse in der Leistungsverwaltung, "Die Offentliche Verwaltung", Oktober 1986, Heft 19, s. 815 i n.
 • W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zaiys systemu, Warszawa 1987, s. 62.
 • K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009, s. 75.
 • T. Zieliński, Ochrona praw nabytych - zasada państwa prawnego, "Państwo i Prawo" 1992, nr 3, s. 10.
 • T. Zieliński, Idea wzajemności w socjalistycznym modelu ubezpieczeń społecznych, "Państwo i Prawo" 1981, nr 2, s. 10.
 • T. Zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego - część ogólna, Warszawa-Kraków 1994, s. 176.
 • Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 319, 330.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168592396

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.