PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 6 | 713--742
Tytuł artykułu

Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy

Warianty tytułu
Effectiveness of the Institutional System Related to the Potential of the Knowledge Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest empiryczna ocena relacji pomiędzy zakresem wykorzystania potencjału nowej globalnej gospodarki wiedzy przez kraje wysoko rozwinięte a poziomem efektywności systemów instytucjonalnych w tych państwach. W badaniu postawiono tezę, zgodnie z którą koncentracja państwa na wykonywaniu funkcji systemowych nastawionych na kreowanie efektywnego ładu instytucjonalnego stwarza korzystne warunki dla wykorzystania potencjału nowej globalnej gospodarki wiedzy. Rozwój nowej globalnej gospodarki wiedzy prowadzi natomiast do wzrostu znaczenia państwa w wykonywaniu funkcji systemowych. Wersyfikując tak sformułowaną tezę wykorzystano taksonometryczną metodę syntetycznego miernika rozwoju. Badaniem objęto kraje OECD w latach 2001-2005. W świetle przeprowadzonej analizy hipoteza badawcza pracy nie została sfalsyfikowana. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyze the relationship between utilization of the potential of new global knowledge based economy and the level of effectiveness of the institutional system in highly developed countries. The empirical study was based on the idea that concentration of government action on long term systemic arrangements leading to an effective institutional order creates positive conditions for taking advantage of the new global knowledge based economy. On the other hand, development of the new global knowledge based economy makes the system activities of government more significant. In order to verify that thesis a taxonometric method of synthetic measure of development was used. The OECD countries were studied in the years 2001-2005. As a result of the research the thesis of the study was not rejected. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
713--742
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Atkeson A., Kohoe R, Modeling the Transition to a New Economy: Lessons From Two Technological Revolutions, "American Economic Review" 2007, t. 97, nr l.
 • Atkinson R.D., Coduri R., The State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the Sates, "Progressive Policy Institute Technology, and New Economy Project" 2002, July.
 • Atkinson R.D., Correa D.K., The 2007 State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the States, Kauffman Foundation, "The Information Technology and Innovation Foundation" 2007, February.
 • Atinson R.D., Court R.H., The New Economy Index: Understanding America's Economic Transformation, "Progressive Policy Institute Technology, Innovation, and New Economy Project" 1998, November.
 • Atkinson R.D., Court R.H., Ward J.W., The State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the Sates, "Progressive Policy Institute Technology, and New Economy Project" 1999, July.
 • Atkinson R.D., Gottlieb P.D., The Metropolitan New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the Nation's Metropolitan Areas, "Progressive Policy Institute Technology and New Economy Project, Case Western Reserve University The Center for Regional Economic Issues" 2001, April.
 • Atkinson R.D., The Post and Future of America's Economy. Long Waves of Innovation that Power Cycles of Growth, Edward Elgar, Washington 2005.
 • Balcerzak A.P., Państwo w realiach "nowej gospodarki". Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (w druku).
 • Balcerzak A.R, Górecka D., Rogalska E., Taksonomiczna analiza realizacji strategii lizbońskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 6.
 • Balcerzak A.R, The Institutional System as a Foundation of the 'New Economy'. The Comparison of the United States and some Chosen Countries of the Euro Zone, "Olsztyn Economic Journal" 2006a, nr 1.
 • Black S.E., Lynch L.M., The New Economy and the Organization of Work, w: New Economy Handbook, red. D.C. James, Elsevier Academic Press, San Diego 2003.
 • Bresnahan T.F., Trajtenberg M., General Purpose Technologies "Engines of Growth"? "Journal of Econometrics" 1995, t. 65, nr 1.
 • Chaker M. N., Managing Disequilibria in the 'New Economy', "Journal of American Academy of Business" 2005, March.
 • Cohen S.S., DeLong J.B., Zysman L, An E-conomy?, University of California at Berkely 1999a, http://www.j-bradford-delong.net
 • David P., The Dynamo and the Computer An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox, "American Economic Review" 1990, t. 80, nr 2.
 • DeLong J.B., Summers L.H., The 'New Economy': Background, Historical Perspective, Questions, and Speculations, "Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review" 2001, Fourth Quarter.
 • Eichengreen B., Productivity Growth, the New Economy, and Catching Up, "Review of International Economics" 2004, t. 12, nr 2.
 • Eliasson G., Johansson D., Tayma E., Simulating the New Economy, "Structural Change and Economic Dynamics" 2004, t. 15, nr 3.
 • Farrell D., The Real New Economy, "Harvard Business Review" 2003, October.
 • Foreign Policy, Globalization Index, Methodology.
 • Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 • Hargittai E., The Digital Divide and What To Do About It, w: New Economy Handbook, red. D.C. James, Elsevier Academic Press, San Diego 2003.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa 2001.
 • Hellwig Z., Taksonomia w konstrukcjach i ocenach strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce, w: Zastosowanie metod taksonomicznych w gospodarce, red. T. Borys, M. Walesiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1994.
 • http://www.atkearney.com/main.taf?p=5,4,l,127,2 (20.05.2008)
 • Kowalewski G., Nominanty w wielowymiarowej analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, red. E. Nowak, M. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 • Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
 • Kukuła K, Propozycja metod wartościowania nominant, w: Metody i zastosowania badań operacyjnych, cz. II, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 • Landefeld J.S., Fraumeni B.M., Measuring the New Economy, "Survey of Current Business" 2001, March.
 • Lewis W.W, Still Productive After Ali These Years, "The McKisney Quarterly" 2002, nr l.
 • McKinsey Global Institute, How IT Enables Productivity Growth. The US Experience Across Three Sectors in the 1990s, McKinsey Global Institute, High Tech Practice, Business Technology Office, San Francisco 2002a.
 • McKinsey Global Institute, Reaching Higher Productivity Growth in France and Germany McKinsey Global Institute, 2002b.
 • McKinsey Global Institute, US Productivity Growth 1995-2000. Understanding the Contribution of Information Technology Relative to Other Factors, McKinsey Global Institute, Washington D.C. 2001.
 • Mokyr J., Economic History and the New Economy, "Business Economics" 2001, t. 36, nr 2.
 • Ostasiewicz W, Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Petit P., The Roots of the New Economy: An Institutional Perspective, "International Productivity Monitor" 2002, nr 4.
 • Piątkowski M., Infrastruktura instytucjonalna "nowej gospodarki" a rozwój krajów posocjalistycznych, w: "Nowa gospodarka" i stare problemy, red. G.W. Kołodko, M. Piątkowski, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002b.
 • Piątkowski M., The Institutional Infrastructure of the 'New Economy' and Catching-up Potential of Post Socialist Countries, "TIGER Working Paper Series" 2002a, nr 16, Warsaw, March.
 • Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Quah D., Digital Goods and the New Economy, w: New Economy Handbook, red, D.C. James, Elsevier Academic Press, San Diego 2003.
 • Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, w: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1996.
 • Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • World Bank, Doing Business in 2006. Creating Jobs, Washington 2006b.
 • World Bank, Doing Business 2007. How to Reform. Comparing Regulation in 175 Economies, Washington 2006a.
 • World Bank, Doing Business 2008. Comparing Regulation in 178 Economies, Washington 2007.
 • World Economic Forum, 2008, The Global Competitiveness Report 2007-2008.
 • Woroniecki J., Nowa gospodarka - ułuda czy rzeczywistość, "Ekonomista" 2002, nr 5.
 • Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Zeliaś A., Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych, w: Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, red. T. Kufel, M. Piłatowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 • Zinnes C., Eilat Y., Sachs J., Benchmarking Competitiveness in Transition Economies, "Economics of Transition" 2001, t. 9, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168593307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.