PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 198 Inforum Models for the New EU Members | 177--200
Tytuł artykułu

The Impact of Foreign Direct Investments on the Efficiency of Polish Economy. A Sectoral and Regional View

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This study attempts to investigate how FDIs contribute to changes in the efficiency of the Polish economy that may originate from a broad technological progress. The changes are assumed identical with changes in total factor productivity (TFP), because the TFP is one of the most common yardsticks used to quantify the effects of the technological progress. The analysis is focused on two areas: sectors and regions. Part 1 of the analysis examines the effects of domestic and foreign investments (that Polish economy received as direct investments) in TFP changes. The analysis attempts: 1) to identify empirically how domestic and foreign investments contribute to TFP changes, and 2) to verify empirically the hypothesis that foreign investments improve the efficiency of production processes more than the domestic investments. The analysis, covering the years 1992-2002, targets sections and divisions of industry. Part 2 seeks to answer the question, whether the pace of development in individual regions is correlated with foreign investors' activities in those regions and, if yes, to what degree. The analysis is limited to years 1998-2002 because of the unavailability of statistical data. Each part shortly analyses foreign investments by sections and divisions of industry, as well as regions. (original abstract)
Głównym celem opracowania jest analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany efektywności polskiej gospodarki, które mogą być efektem szeroko rozumianego postępu technicznego. Zmiany efektywności utożsamiane są ze zmianami łącznej produktywności czynników produkcji. Analizę przeprowadzono w dwóch ujęciach: na szczeblu sektorowym i regionalnym. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy wpływu inwestycji krajowych i zagranicznych (jakie napłynęły do polskiej gospodarki w formie inwestycji bezpośrednich) na zmiany łącznej produktywności czynników produkcji. Celem badań jest: 1) próba empirycznego określenia wpływu krajowych i zagranicznych inwestycji na zmiany łącznej produktywności czynników produkcji oraz 2) próba empirycznej weryfikacji hipotezy, że inwestycje zagraniczne w większym stopniu wpływają na poprawę efektywności procesów produkcyjnych niż inwestycje krajowe. Analizę przeprowadzono na szczeblu sekcji i działów przemysłu i obejmuje lata 1992-2002. W drugiej części podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu tempo rozwoju poszczególnych województw jest skorelowane z działalnością inwestorów zagranicznych w tych regionach. Ze względu na dostępność danych statystycznych analizę ograniczono do lat 1998-2002. W każdej części przedstawiona została krótka analiza inwestycji zagranicznych na szczeblu poszczególnych sekcji i działów przemysłu, jak również na szczeblu regionalnym. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • Academy of Management in Łódź
Bibliografia
 • Aitken В., Harrison A. (1993), Do Domestically-Owned Firms Benefit from Foreign Direct Investment. Evidence from Panel Data, International Monetary Found (nimeo)
 • Aitken В., Harrison A. E., Lipsey R. E. (1996), Wages and Foreign Ownership: A Comparative Study of Mexico, Venezuela and the United States, Journal of International Economics, vol. 40, pp. 345-371
 • Вarrell R., Pain N. (1997), Foreign Direct Investment, Technological Change and Economic Growth within Europe, „Economic Journal", vol. 107, pp. 1770-1786
 • Blomström M. (1986), Foreign investment and productive efficiency: the case of Mexico, „Journal of Industrial Economics", vol. 15, pp. 97-110
 • Blomström M., Persson H. (1983), Foreign direct investment and spillover efficiency in an underdeveloped economy: evidence from the Mexican manufacturing industry, „World Development", vol. 11, pp. 493-501
 • Borensztein,E. DeGorgio J., Lee J. W. (1998), How Does Foreign Direct Investment Affect Economc Growth?, „Journal of International Economics", vol. 45, pp.115-135
 • Caves R. E. (1974), Multinational Firms, Competition and Productivity in Host-Country Industries, „Economica", vol. 41, pp. 176-193
 • Djankov S. Hoeckman B. (2000), Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises, „World Bank Economic Review", vol. 14, pp. 49-64
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1998 roku, (1999), GUS, Warszawa
 • Griliches Z., Jorgenson D. (1967), The Explanation of Productivity Change, „Review of Economic Studies", July, pp. 349-383
 • Gullickson W. (1995), Measurement of Productivity Growth in U.S. Manufacturing, „Monthly Labor Review", July, pp. 13-28
 • Haddad M., Harrison A. (1993), Are there positive spillovers from foreign direct investment? Evidence from panel data for Morocco, „Journal of Development Economics", vol. 42, pp. 51-74
 • Hulten Ch. (1978), Growth Accounting with Intermediate Inputs, „Review of Economic Studies", vol. 45, October, pp. 511-518
 • Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Polska na tle świata, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń
 • Karaszewski W., Wiśniewski J. (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: ich skala, struktura i wpływ na procesy rozwojowe, „Ekonomista", vol. 4. pp. 569-586
 • Кinoshita , Y., Ashoka M. (1997), Private and Public Information for Foreign Investment Decision, „World Bank Policy Research Working Paper", no. 1733, World Bank Washington D. C.
 • Кokko А. (1994), Technology market characteristics and spillovers, „Journal of Development Economics", vol. 43, pp. 279-293
 • Kokko A. (1996), Productivity spillovers from competition between local firms and foreign affiliates, „Journal of International Development", vol.3, pp. 53-63
 • Rоmer P. M., 1993, Idea Gaps and Object gaps in Economic Development, „Journal of Monetary Economics", vol. 32, pp. 543-573
 • Sjöholm F. (1997), Technology gap, competition and spillovers from direct foreign investment: Evidence from establishment data; „Working Paper", no. 212, Stockholm School of Economics
 • Tokarski Т. (1996), Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach endogenicznych, „Ekonomista", vol. 5, pp. 581-604
 • Tokarski Т., Roszkowska S., Gajewski P. (2005), Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, „Ekonomista", vol. 2, pp.215-244
 • Tomaszewiсz Ł., Trębska J. (2004), Analiza międzyregionalna związków popytu finalnego z produkcją i zatrudnieniem na przykładzie powiązań województwa łódzkiego z resztą gospodarki, [w:] S. Krajewski, L. Kucharski, (red.) Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja і rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 37-56
 • Wysokińska Z. (ed.) (1997), Szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: uwarunkowania globalne i regionalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168670562

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.