PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4/1 | 375--387
Tytuł artykułu

Ekonomiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Economic, Social and Organizational Conditions of the Functioning and Development of Polish Enterprises in the Sector of Agribusiness in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W zaprezentowanym artykule zaprezentowano problematykę ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej, które zostały poddane ocenie w okresie światowego kryzysu finansowego. Założono, że okres trwania kryzysu w gospodarce świata miał też istotny wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki oraz reakcje będących niejednokrotnie jeszcze w fazie restrukturyzacji przedsiębiorstw. W szczególności poddano ocenie czynniki o charakterze makro- i mikroekonomicznym, takie, jak: otoczenie ekonomiczne, otoczenie polityczno - prawne, otoczenie społeczno - kulturowe, otoczenie demograficzne, otoczenie technologiczno - naukowe, otoczenie środowiskowe sektora, otoczenie infrastrukturalne i otoczenie kapitałowe sektora. Stwierdzono, że przedsiębiorstwa sektora agrobiznesu w okresie sytuacji kryzysowej musiały w swych działaniach uwzględniać cele polityki rolnej, których realizacja była ograniczona przez badane czynniki. Zauważono, że próba określenia ich roli i oceny w późniejszym oddziaływaniu wydaje się niezwykle trudna, niemniej jednak założoną hipotezę badawczą zweryfikowano pozytywnie podkreślając, że badane czynniki mają istotny wpływ na zdolność przetrwania przedsiębiorstw sektora agrobiznesu na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the problems of economic, social and organizational determinants of functioning and development of Polish enterprises in the agribusiness sector of the European Union that have been evaluated during the global financial crisis were presented. It was assumed that the duration of the crisis in the world economy had a significant impact on the functioning of the Polish economy and its reactions are often still under restructuring. In particular, the factors of a macro and micro level were assessed, such as: economic environment, political environment - legal, social and cultural, demographic environment, technological environment - science, sector environment, and infrastructure and capital sector environment. It was found that the agribusiness sector enterprises during the crisis in their activities had to take into account the objectives of agricultural policy, which were limited by the factors examined. It was noted that an attempt to determine their role and consequently impact evaluation later seems to be extremely difficult, however research hypotheses were verified positively, stressing that the examined factors significantly affected the viability of agribusiness businesses in the market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
375--387
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Czyżewski A. (2006) Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno - żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku [w;] Urban S. [red.] Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie -jej uwarunkowania i następstwa, t.2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
  • Czyżewski A. Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, ujecie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Firlej K. (2008) Rozwój przemysłu rolno - spożywczego i jego determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Kowalewski K. (1991), Zarządzanie, PWS, Kraków.
  • Mariański J. (2010) Infrastruktura, Słownik katolickiej nauki społecznej.
  • Woś A. (1998) Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168754007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.