PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 212 European Union Integration Processes : Methodological and Comparative Approaches | 259--272
Tytuł artykułu

Economic Development and Electric Energy Consumption in the European Union Countries - Comparative Analysis

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Economic development is defined as a long-term process of transformations taking place in the economy. The process includes not only quantitative changes related to increase in production, employment, investments, in the amount of functioning capital, incomes, consumption and in many other quantities which characterize economy from the quantitative aspect (economic growth) but also accompanied qualitative changes which include first of all technical and technological development, improvement of the system of intraeconomic connections and connections with the global economy, improved skills of labor force, the emergence of new products, etc. It is very difficult to present the process of economic growth using one universal standard as one cannot objectively reduce all the various aspects of economic activity to one common denominator. It is widely assumed that the process of economic growth can be expressed in the most general way in a form of changes related to the Gross Domestic Product (GDP) or the Net Domestic Product (NDP). Conducted research prove the inseparable connection between the economic growth and the amount of consumed electric energy used in every sector of the national economy. That is why this study is mainly devoted to the assessment of the economic growth of the European Union countries measured by the GDP and of the extent to which this growth is influenced by transformations in the field of electric energy consumption in these countries. (fragment of text)
Definiując rozwój gospodarczy można stwierdzić, że jest to długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje on zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia i innych wielkości ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej (wzrost gospodarczy), jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym. Do tych drugich zaliczyć należy przede wszystkim postęp techniczny i technologiczny, doskonalenie systemu powiązań wewnątrzgospodarczych i powiązań z gospodarką światową, wzrost poziomu kwalifikacji siły roboczej, pojawienie się nowych produktów itd. Proces wzrostu gospodarczego niezmiernie trudno jest przedstawić za pomocą uniwersalnego miernika, ponieważ nie można w sposób obiektywny sprowadzić do wspólnego mianownika różnych wyników działalności gospodarczej. Na ogół uważa się, że w sposób najbardziej ogólny można go wyrazić za pomocą zmian w czasie Produktu Krajowego Brutto (PKB) bądź Produktu Krajowego Netto (PKN). Przeprowadzane badania dowodzą, że wzrost gospodarczy nierozerwalnie związany jest z poziomem zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej w każdym dziale gospodarki narodowej. Dlatego podstawowym celem tego opracowania jest ocena rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej mierzonego PKB oraz wpływu na jego wielkość zmian zachodzących w poziomie zużycia energii elektrycznej w tych krajach. Część empiryczną stanowią pomiary współzależności rozważanych wielkości ujętych w postaci szeregów czasowych z lat 1980-2002. Do realizacji tego celu zostały wykorzystane metody analizy współzależności, integracji i kointegracji szeregów czasowych oraz liniowe funkcje regresji opisujące omawiane wielkości. Wszelkie obliczenia statystyczno-ekonometryczne wykonano w pakiecie ekonometrycznym GRETL. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
Bibliografia
 • Вegg D. (1999), Makroekonomia, PWE, Warszawa, p. 87.
 • Charemza W.,Deadman D. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa, pp. 113-122.
 • Duda M. (2001), Perspektywy rozwoju elektroenergetyki w świecie i w Polsce, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, p. 9.
 • Gruszczyński M., Podgórska M. (eds) (2003), Econometrics, SGH, Warszawa, p. 185.
 • Jumbe Ch. B. L. (2004), Coinlegration and causality between electricity consumption and GDP: empirical evidence from Malawi, "Energy Economics", 26, pp. 61-68.
 • Kufel Т. (2002), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Grell, PWN, Warszawa.
 • Kumanowski M. (1997), Energochłonność i elektrochłonność Produktu Krajowego Brutto w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych, Centrum Informatyki Energetyki, Warszawa, p. 200.
 • Oh W., Lee K. (2004), Causal relationship between energy consumption and GDP revisited: the case of Korea 1970-1999, "Energy Economics", 26, pp. 51-59.
 • Piłatowska M. (2003), Modelling of non-stationary economic processes. Methodological study. Publishing House UMK, Toruń, pp. 165-167.
 • Zienkowski L. (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa, p. 107-108.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168777631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.