PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 212 European Union Integration Processes : Methodological and Comparative Approaches | 291--311
Tytuł artykułu

Education - an Important Element of a Knowledge-Based Economy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to portray the role of education in the development of information society and in the process of building a knowledge-based economy in Poland and European Union. (fragment of text)
Termin „gospodarka oparta na wiedzy" został w ostatnich latach na stałe włączony do słownika polityków, ekonomistów i socjologów. Niemniej pozostaje on wciąż wieloznaczny i nieostry. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji „gospodarki opartej na wiedzy"; najczęściej akcentuje się w nich następujące cechy owej gospodarki. Są to: (a) niski udział w zatrudnieniu i PKB rolnictwa i przemysłu, a bardzo wysoki udział sfery usług, (b) wysoki udział w inwestycjach inwestycji w wiedzę i „software", (c) wysoki udział nowoczesnych technik i technologii w sferze produkcji. W definicji gospodarki opartej na wiedzy, zamieszczonej w pionierskim opracowaniu OECD zatytułowanym The Future of Global Economy, zwraca się uwagę na wzrost zatrudnienia w sektorach wiedzochłonnych i powszechną świadomość, że do „pracy w wiedzy" niezbędne jest lepsze wykształcenie, i że jest ona lepiej opłacana. W definicjach tych podkreśla się znaczenie wiedzy jako istotnego zasobu ekonomicznego gospodarki i przedsiębiorstwa. Jednak takie określenie gospodarki opartej na wiedzy nie jest precyzyjne, warto bowiem zauważyć, że wiedza również w przeszłości odgrywała istotną rolę w procesach wzrostu gospodarczego. Dlatego bardziej dokładne wydaje się zdefiniowanie gospodarki opartej na wiedzy jako takiej, w której wiedza we wszystkich jej formach odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i staje się ważniejszym od nakładów na środki trwałe czynnikiem determinującym poziom i tempo rozwoju gospodarczego. Warto podkreślić, że proces tworzenia nowej jakościowo gospodarki nie jest samoistny, wymaga on bowiem pewnego zakresu ingerencji. Wynika to z faktu, że sprawne funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy jest zdeterminowane wykorzystaniem wiedzy, intelektu i kompetencji człowieka. Pierwszym krokiem powinno więc być budowanie społeczeństwa informacyjnego. W tym natomiast procesie szczególną rolę przypisuje się szeroko rozumianej edukacji. Jest oczywiste, że inwestycje w kapitał ludzki są przede wszystkim wynikiem indywidualnych decyzji jednostek i ich realizacji. Wykonanie owych decyzji wymaga natomiast określonych warunków, które powinny być tworzone przez władze państwowe, samorządowe i ugrupowania integracyjne. Celem autorki jest przedstawienie roli edukacji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Denison E. (1974), Accounting for United States Economic Growth 1929-1969, Washington.
 • Dick L. (2003), Przewodnik po Unii Europejskiej, ЕМКА, Warszawa.
 • Drucker P. (1993), The Post-Capitalist Society, Butler Worth Heinemann, Oxford.
 • Кabaj M. (2001), Rozwój i wykorzystanie zasobów pracy, [in:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa.
 • Kudrycka I. (2003), Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) i edukacyjna - metody oceny wpływu na wzrost gospodarczy i zmiany strukturalne, GUS, Warszawa.
 • Łuszczuk M., Pawłowska A. (2000), Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, nr 1, Warszawa.
 • The Management of Knowledge in Learning Society, The Centre of Studies over Education and Innovation, OECD 2000.
 • „Maty Rocznik Statystyczny" 2000, 2004, GUS, Warszawa (appropriate years).
 • Partei A. (1995), Training, Wage Growth and Job Performance: Evidence from a Company Database, "Journal of Labour Economics", Vol. 13.
 • Psacharapoulos G. (1984), The Contribution of Education to Economic Growth, [in:] J. Kendrick (ed.), International Comparisons of Productivity and Causes of the Slowdown, Ballinger Publishing Co., Cambridge, OECD, The OECD Jobs Study: Evidence and Explanations, Paris 1994.
 • „Rocznik Statystyczny" 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, GUS, Warszawa (appropriate years).
 • UN, ЕСЕ Economy Survey of Europe, Part 2: Some factors in Economic Growth in Europe, Geneva 1964.
 • Wоісka I. L. (2000), European Union in relation to information society, "European Communities", No 1.
 • World Bank, Monitoring Environmental Progress - a Report on Work in Progress (March 1995), Washington 1995.
 • Woroniecki J. (2001), Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, [in:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa.
 • Woroniecki J. (2000), Nowa gospodarka - ułuda czy rzeczywistość, „Ekonomista", nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168780183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.