PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article contains review of research work conducted in Department of Computer Science University of Łódź. It embraces issues regarding building computer-based management systems for companies, usage of artificial intelligence tools like: expert system, neuron networks and genetic algorithms. The article includes also issues concerning methodology of teaching in modern education of managers. (original abstract)
Artykuł zawiera przegląd prac prowadzonych w Katedrze Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obejmują one zagadnienia budowy systemów informatycznych zarządzania dla przedsiębiorstw, wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe oraz algorytmy genetyczne. W artykule uwzględnione zostały również zagadnienia metodyki nauczania w nowoczesnym kształceniu menedżerów. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
autor
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
autor
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • W. Bardzki, W. Bartkiewicz, Z. Gontar, J. S. Zieliński, Short-term electrical load forecasting in transformation period (Case Study). Proc. of the International IC.SC/IFAC Symposium on Neural Computation - NC'98, Vienna, September 22-26, 1998, p. 324-328
 • W. Bartkiewicz, Confidence intervals prediction for the short-term electrical load neural forecasting models, "Elektrotechnik und Informationstechnik" 2000, Vol. 117, Nr. 1, p. 8-12
 • W. Bartkiewicz, Metody sztucznej inteligencji w prognozowaniu obciążenia sieci elektroenergetycznej. Rozprawa doktorska, Lódź 1998
 • W. Bartkiewicz, Short-term load forecasting using fuzzy neural network. Proc. of the II-nd Conference Colloquia in Artificial Intelligence (САT98), Łódź, September 28-30, 1998, p. 155-163
 • W. Bartkiewicz, Z. Gontar, B. Jęczkowska, A. Pamuła, Prognozowanie i modelowanie komputerowe wspomagane systemami sztucznej inteligencji - propozycja zajęć dydaktycznych w kształceniu menadżerów, V Konferencja: "Sieci i systemy informatyczne, Łódź, październik 1997
 • W. Bartkiewicz, Z. Gontar, J. S. Zieliński, W. Bardzki, Neural-heuristic approach to short-term electrical load forecasting problems. Proc. of the Second International 1CSC Symposium on Neural Computation, NC'2000, Berlin (Germany), May 21-26, 2000, p. 740-744
 • W. Bartkiewicz, Z. Gontar, J. S. Zieliński, W. Bardzki, Uncertainty of the short-term load forecasting in utilities, [in:] S.-I. Amari. C. L. Giles, M. Gorі, V. Piuri (eds.), Neural Computing: New Challenges and Perspectives for the New Millennium, Proc. of the International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN2000, Como (Italy), July 24-27, 2000, Vol. 6, p. 235-240
 • W. Bartkiewicz, Z. Gontar, В. Matusia K, J. S. Zieliński, Short-term load forecasting in market environment. Proc. of ІІІ-d IEE Mediterranean Conference and Exhibition on Power generation, transmission, distribution and energy conversion, Med. Power 2002, Athens, November 4-6, 2002
 • W. Bartkiewicz, A. Pamuła, Krótkoterminowe prognozowanie obciążenia sieci elektroenergetycznej przy wykorzystaniu adaptacyjnych modeli rozmytych. Materiały z V Konferencji "Sieci i systemy informatyczne - teoria, project, wdrożenia", Łódź, październik 1997, p. 63-74
 • W. Bartkiewicz, B. Matusia k, Short-term load forecasting for energy markets, [in:] L. Rutkowski, J. Kacprzyk (eds.). Neural Networks and Soft Computing, Springer-Physica Verlag, Berlin 2003, p. 790-795
 • W. Bartkiewicz, О. F. Вutkevych, О. V. Kyrylenko, V. G. Levitskiy, V. V. Pavlovskiy, J. S. Zieliński. Hybrid systems in electric power systems. Zastosowania komputerów w elektrotechnice, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001, p. 203-206
 • A. F. Butkiewicz, W. W. Pawłowsky, W. Bartkiewicz, J. S. Zieliński, Hybrid systems in power systems solving. Technical Electrodynamics, Institute of Electrodynamics National Academy of Sciences, Kiev 2002, p. 77-82
 • K. Ciach. R. Czajkowska, В. Jęczkowska, J. Papińska-Kacperek, A. Kaczorowska, A. Pamuła, E. Woźniakowska, Z. Gontar, Informatyka. Podręcznik do samodzielnej nauki dla studentów zarządzania, Ed. Zbigniew Gontar, Łódź 1998
 • K. Ciach, R. Czajkowska, В. Gontar, Z. Gontar, A. Pamuła, E. Woźniakowska, Informatyka w teorii i praktyce, MS Windows, MS Word, MS PowerPoint, Internet, Absolwent, Łódź 2000
 • T. Głuszkowski, Arkusz kalkulacyjny, przykłady zastosowań, tricki, kruczki, Broker, Łódź 1993
 • В. Gontar, Z. Gontar, Budowa systemu ekspertowego w środowisku systemu Business Intelligence (analiza przypadku: system ekspertowy rachunkowości w systemie SAS, AI-METH 2003, Gliwice 2003.
 • B. Gontar, Z. Gontar, Word 2000, Centrum Komputerowe ZETO SA, Łódź 2000
 • B. Gontar, Z. Gontar, Uwagi na temat wyboru systemu klasy ERP do zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni. Sieci i Systemy Informatyczne SIS-2000, Łódź. 18-19 października 2000
 • Z. Gontar, Short-term peak load forecasting using lime series analysis, chaos theory and artificial neural networks in modeling of power demand in power system. Proc. of VIII-th International Conference on Present Day Problems of Power Engineering (APE'97), Gdańsk-Jurata 1997, vol. 4, p. 97-104
 • Z. Gontar, Sensitivity analysis based variable selection in linear regression and neural model identification - A case study in short-term electric peak load forecasting. Proc. of the Second International Symposium on Sensitivity Analysis of Model Output (SAMO'98), Venice (Italy), April 19-22, 1998, p. 121-123
 • G. Idzikowska, Rola wyższych uczelni w kształceniu nowej grupy zawodowej - biegłych rewidentów "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", vol. 21, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992, p. 97-101
 • G. Idzikowska, Z. Owczarek, R. Kurzyjamski et al. (praca zbiorowa). Rachunkowość i badanie ksiąg w środowisku, TG Rafib, Łódź 1993 (co-authors: A. Jaruga, J. Skowroński, B. Krajewska, K. Owczarek)
 • G. Idzikowska, Koncepcja struktury logicznej bazy danych dla kombinatów budowy domów (w dziedzinie gospodarki materiałowej). Rozprawa doktorska. Łódź 1980
 • В. Jęczkowska, Z. Gontar, A survey of expert systems in risk assessment in external financial auditing, CAI, Łódź 1998
 • В. Jęczkowska, Extension of auditing expert systems by soft computing algorithms to intelligent hybrid systems in external audit planning, concept of hybrid auditor. The Coopers & Lybrand European Doctoral Colloquium in Accounting, Antwerp (Belgium), April 3-5, 1998
 • В. Jęczkowska, Concept of Auditing Intelligent Hybrid System in External Audit Planning, ECAIS, Antwerp (Belgium) 1998
 • В. Jęczkowska, Systemy ekspertowe w rewizji finansowej. Rozprawa doktorska, Łódź 1999
 • B. Jęсzkowska. WORD 7.0/6.0, Centrum Komputerowe ZETO SA, Łódź 1996; idem,
 • B. Jęсzkowska Word 97/6.0 - dla zaawansowanych, ZETO SA, Łódź 1998
 • В. Jęczkowska, Mikrosoft Works 3.0 PL - kurs podstawowy, Centrum Komputerowe ZETO SA, Kwadrat, Łódź 1995
 • N. Krygier, Zastosowanie Zintegrowanego Systemu Hybrydowego NEX w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych funduszu kapitałowego, II Warsztaty z nauk o zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów, Zakopane, 10-12 maja 2001.
 • N. Krygier, Zastosowanie Zintegrowanego Systemu Hybrydowego NEX w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych funduszu kapitałowego. Rozprawa doktorska, Łódź 2001
 • A. Leśniak, Makropolecenia Excel 4.0 і 5.0, Broker. Łódź 1995
 • В. Matusiak, System hybrydowy wspomagający proces prognozowania zużycia energii w warunkach powstającego, konkurencyjnego rynku energii, II Warsztaty z nauk o zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów. Zakopane, 10-12 maja 2001. vol. 2, p. 63-70
 • N. Krygier, Zintegrowany System Hybrydowy NEX jako narządzie wspomagające proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w funduszu kapitałowym. Materiały z IX Konferencji: "Sieci i systemy informatyczne" Łódź, październik 2001
 • В. Matusiak. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych ; algorytmów genetycznych w planowaniu transakcji finansowych na konkurencyjnym rynku energii. Materiały z Konferencji: "Elektroenergetyka Polska", Wrocław, 24-25 maja 2001, p. 46-49
 • B. Matusiak, W. Bartkiewicz, Linking neural predictors with decision models: The short-term load forecasting case study. Proc. of X-th International Conference on Present-Day Problems of Power Engineering (APE'2001), Gdańsk-Jurata, June 6-8, 2001, vol. 3, p. 109-116
 • B. Matusiak, System hybrydowy wspomagający krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach konkurencyjnego rynku. Rozprawa habilitacyjna, Lódź 2001
 • В. Matusiak, Algorytmy genetyczne a wydobywanie wiedzy w prognozowaniu zużycia energii elektrycznej, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Karpacz 2002, materiały konferencyjne.
 • Z. Owczarek, Warunki sterowania zapasami w oparciu o standardowe rozwiązania komputerowe (na przykładzie kombinatów budowy domów). Rozprawa doktorska. Łódź 1979
 • K. Owczarek, C. Żurak-Owczarek, Zastosowanie metody reprezentacyjnej do badania sprawozdań finansowych. Badanie zgodności kontroli wewnętrznej, część II, "Monitor Rachunkowości i Finansów"' 2000, vol. 15, nr 2, p. 36-49
 • K. Owczarek, C. Żurak-Owczarek, Kryterium istotności i ryzyko w rewizji rocznych sprawozdań finansowych, prowadzonej za pomocą metody reprezentacyjnej, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2000, vol. 16, nr 3, p. 34-39.
 • A. Pamuła, K. Ciach, Materiały konferencyjne: "Nowe metody w nauczaniu przedmiotu Informatyka", Łódź 1999, p. 173-180
 • A. Pamuła, Modelowanie informatycznych systemów zarządzania zakładem energetycznym w warunkach transformacji. Rozprawa doktorska, Łódź 1996
 • A. Pamuła, Neuro-fuzzy approach to short-term electrical load forecasting. Proc. of the International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN2000, Como (Italy), July 24-27, 2000, Vol. 6, p. 229-234
 • J. Papińska-Kacperek, Zastosowanie algorytmu genetycznego w systemie klasyfikacyjnym wspomagającym proces podejmowania decyzji na przykładzie badania zdolności kredytowej osób fizycznych. Rozprawa doktorska, Łódź 2001
 • J. Papińska-Kacperek, Genetyczny system klasyfikacyjny jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji kredytowych. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy", Łódź 1999, część II
 • J. Papińska-Kacperek, Genetyczny system klasyfikacyjny jako generator reguł kredytowych. Materiały z Konferencji: "Pozyskiwanie wiedzy z baz danych, AE im. O. Langego, Wroclaw 2000
 • J. Papińska-Kacperek, The Genetic Classifier System in Credit Decision-Making. Proc. of the II-nd Conference. Colloquia in Artificial Intelligence Theory and Applications, CAI, Łódź 2000
 • J. Papińska-Kacperek, Zmiany w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Materiały z Konferencji: "Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie, modele, koncepcje i strategie", Łódź, 20-21 września 2001
 • J. Szczepaniak, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, "Biblioteka Biznesu", EKORNO, Łódź 1992
 • J. S. Zieliński, W. Вartkiеwісz, K. Вurу, R. Сzajkowska, В. Jęczkowska, М. Kępa, W. Kmin, Z. Kwiatkowski, A. Leśniak, Z. Łuczak, B. Maciejak, J. Niczyporuk, A. Pamuła, J. Papińska-Kacperek, W. Stańko-Ornaf, W. Weber, Dokumentacja projektu: "Wykonanie i uruchomienie oprogramowania systemu informatycznego dla kierownictwa w Zakładzie Energetycznym", projekt celowy nr 452/CS6-9/93, Łódź 1992
 • J.S. Zieliński, W. Bartkiewicz, K. Bury, R. Czajkowska, B. Jęczkowska, W. Kmin, Z. Kwiatkowski, Z. Łuczak, B. Maciejak, A. Pamuła, W. Weber, Some Remarks on Management Information System Development in Electrical Distribution Company in Transformation Period. Proc. of the Seventh International Conference: "Present Problems in Power Engineering", Gdańsk. June 1995
 • J. S. Zieliński (red.), Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000
 • J. S. Zieliński, W. Bardzki, W. Bartkiewicz, Z. Gontar, Dokumentacja projektu: "Analiza narządzi sztucznej inteligencji i opracowanie metody prognozowania krótkoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną przy użyciu wybranych narządzi komputerowych", projekt celowy nr 8T 10В 035 97С/3430, Lódź 1997
 • J. S. Zieliński, N. D. Hatziargуriоu, J. А. Ресas Lopes, AI in power systems-selected applications. Proc. of the First Conference Colloquia in Artificial Intelligence. Łódź (Poland), December 1996, p. 16-24
 • J. S. Zieliński. Sztuczna inteligencja i jej zastosowania, "Biuletyn Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi" 1998. nr 1, p. 20-26
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168792148

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.