PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 178 Management Sciences and Knowledge Based Society | 29--52
Tytuł artykułu

Marketing and Challenges of the New Economy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The contemporary world faces new big challenges. We can witness the emergence of the New Economy. Elementary characteristics of this new paradigm, which the world economy enters, are: informatics, globalisation, network communication between everything and everybody, sovereignty of customers and the key role played by knowledge. Profound transformations in the environment of companies represent causative forces behind the evolution of marketing. Concentration on an individual customer, a direct contact with them and their integration with the company based on the strengthening of earlier ties, seem to be the determinants of future trends in marketing. Today's marketing is no longer an isolated function ("a functional experiment") but a philosophy of company management ("an integrator" of the company's activities). Consequently, it has to encompass the entire company and be implemented by each employee with an active use of new teleinformation technologies (primarily the Internet) appropriate for the New Economy. (original abstract)
Współczesny świat staje w obliczu nowych wielkich wyzwań. Jesteśmy świadkami tworzenia się Nowej Gospodarki. Elementarne cechy tego nowego paradygmatu, w który wchodzi gospodarka światowa to: informatyka, globalizacja, łączność sieciowa wszystkiego i wszystkich, suwerenność klientów oraz kluczowa rola wiedzy. Głębokie przeobrażenia w otoczeniu przedsiębiorstw stanowią siły sprawcze ewolucji marketingu. Koncentracja na pojedynczym konsumencie, bezpośredni kontakt z nim oraz jego integracja z przedsiębiorstwem, oparta na umacnianiu dotychczasowych powiązań, wydają się wyznacznikami przyszłych trendów marketingu. Dzisiejszy marketing nie jest już wyizolowaną funkcją („eksperymentem funkcjonalnym"), jest filozofią zarządzania przedsiębiorstwem („integratorem" działań firmy). Musi zatem objąć całe przedsiębiorstwo i być realizowany przez każdego pracownika, przy aktywnym wykorzystaniu nowych technologii teleinformatycznych (głównie Internetu), właściwych dla Nowej Gospodarki. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bangemann Report of 1994
 • H. Beckwith, Sprzedać niewidzialne, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, p. 43
 • S. Brown, Postmodern Marketing?, "European Journal of Marketing" 1993, No. 4, p. 22
 • D. Butler, Britain and the Information Society, Heyden, London 1981, p. 4
 • H. Dordic, G. Wang, The Information Society. A Retrospective View, SAGE, London 1995
 • J. Dietl, Marketing u progu XXI wieku, “Marketing i Rynek" 2000, nr 2, p. 2
 • J. Dietl, Perspektywy marketingu - zmierzch czy rozwój?, [in:] Marketing u progu XXI w. Księga jubileuszowa dla uczczenia 10.urodzin Profesora Jerzego Altkorna, Wydawnictwo AE, Kraków 2001, p. 37
 • J. Dietl, Wyzwania rynku globalnego dla konkurencyjności polskiego biznesu, [in:] J. W. Wiktor (ed.), Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody , Wydawnictwo AE, Kraków 1999, p. 12 J. Friedrichs, Globalisierung – „Aus Politik und Zeitgeschichte" 1997, No. 33-34, p. 3-4
 • В. Fisher, Globalization and the Competitiveness of Regional Blocs, "Intereconomics" 1998, No. 4, p. 164-165
 • K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999
 • J. Gerdоn. Will the Computer Change the Job of Top Management?, "Sloan Management Review" 1983, Vol. 25, No. 1
 • J. Godlow - Legiędź, J. Dzionek-Kozłowska, Liberalizm wobec globalizacji. Z perspektywy historii myśli ekonomicznej, [in:] J. Lewandowski (ed.). Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000, p. 28
 • E. Gumesson, Marketing - Orientation Revisited: The Crucial Role of the Part-time Marketers, "European Journal of Marketing" 1991, No. 1, p. 62
 • F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckard (eds.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998, p. 19
 • INFO TECH 100, "Business Week/Polska" 1999, Vol. 82, No. 1
 • M. de Kare-Silver, e-Szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002, p. 225
 • J. Kisіelecki, Infrastruktura zarządzania - Polska w Europie, "Master of Business Administration" 2002, No. 1, p. 20
 • Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. European Textbook, PWE, Warszawa 2002, p. 59
 • S. Kuсhinskas, The End of Marketing, "Business 2.0" 2000, November 14
 • M. Lebiecki, Co to jest Nowa Ekonomia , "Modern Marketing" 2000, No. 9, p. 66
 • M. Lebiecki, Ekonomia prawdy - nie "Website", ale "Business Web", "Modern Marketing" 2000, No. 5, p. 14
 • M. Lebіeсki. Nowa stara ekonomia?, "Modern Marketing" 2001, No. 2, p. 54
 • M. Lebiecki, Niewidzialny kontynent: Kenichi Ohmae o strategicznych imperatywach Nowej Ekonomii , "Modern Marketing" 2001, No. 2, p. 51
 • M. K. Nowakowski, J. J. Wajszсzuk, Globalne uwarunkowania we współczesnym marketingu, [in:] K. Mazurek--Łopacińska, A. Styś (eds.), Marketing przełomu wieków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, p. 55
 • J. O'Connor, E. Galvinn, Marketing and Information Technology. The Strategy Application and Implementation of IT in Marketing, Financial Times, Pitman Publishing, London 1997. p. 101
 • J. Ottо. Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo С. H. Beck, Warszawa 2001
 • P. Płoszajski, Organizacja w przyszłości: przerażony kameleon, [in:] S. Borowska, P. Bohdziewicz (eds.), Menedżer u progu XXI w., Wydawnictwo WSH-E, Łódź 1998, p. 23
 • W. Polak, Zarządzanie w warunkach gospodarki informacyjnej, [in:] A. Potocki (ed.). Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, WSzPiM, Chrzanów 2000, p. 114
 • W. Potwora, Orientacja marketingowa - mit czy, [in:] Innowacje w marketingu, Uniwersytet Gdański, Sopot 2001, p. 379
 • J. Rauch, The New Old Economy, Oil, Computers and the Reinvention of the Earth, "The Atlantic Monthly", January 2001
 • K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE, Poznań 2000
 • T. Rojek, Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2001. nr 1
 • В. Shapiro, What the hell is "market - oriented"?, "Harvard Business Review", November-December 1988, p. 120
 • H. Simon, Hidden Champions, Harvard Business School Press. Boston (MA) 1996
 • Е. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2000, p. 282-300.
 • A. J. Stępień, Atrakcyjność wirtualnej gospodarki, [in:] J. Lewandowski (ed.), op. cit., p. 328
 • M. Szarafin, "Knowledge Management" - słowo (przed) wstępne, "Problemy Jakości" 1999, nr 3, p. 12
 • A. Sznajder, Wiedza jest motorem Nowej Gospodarki, "Modern Marketing" 2001, No. 10, p. 50
 • A. Sznajder, Marketing w epoce nowej gospodarki, [in:] L. Żabiński, К. Śliwińska (eds.), Marketing. Koncepcje -badania - zarządzanie, PWE, Warszawa 2002, p. 45
 • D. Tapscott. D. Тіcoll, A. Lowy, Digital Capital: Harnessing the Power of Business Webs, Harvard Business School Press, Boston (MA) 2000
 • T. Teluk. Anatomia kryzysu, "Modern Marketing" 2001. No. 7/8, p. 16
 • A. Toffler, H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fail, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996, p. 28-35
 • R. Trochimiuk, Konferencja: "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie ", "Master of Business Administration" 2002. No. 1, p. 35
 • J. Unоld. Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, p. 13
 • J. Unold, Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo AE, Wroclaw 2001, p. 37
 • J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa-Wrocław 2000, p. 14
 • G. Wizard , Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, p. 11
 • A. Wojtyna, Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć „nową gospodarką"?, referat na Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001
 • L. Żabiński, Nowa gospodarka - nowe reguły zarządzania przedsiębiorstwami?, [in:] E. Zeman-Miszewska (red.). Wykorzystanie Internetu w marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, p. 21
 • A. Żorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transferowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, p. 13
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168794995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.