PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 178 Management Sciences and Knowledge Based Society | 169--185
Tytuł artykułu

Strategic Management - Mechanistic and Organic Approach

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The guiding idea of this paper is a growing awareness among strategic management theoreticians and practitioners that the mechanistic models developed and followed hitherto have a number of major weaknesses. An alternative is the organic approach to a strategy and strategic management. The first part of this paper contains a review of the best known strategic management models in the mechanistic approach field. Against the background of advantages and weaknesses of these concepts there is presented the organic concept of strategic management, its assumptions and advantages for business practice. The paper ends with a brief summing up. (original abstract)
Wiodącą myślą opracowania jest rosnąca świadomość wśród teoretyków i praktyków zarządzania strategicznego, że rozwijane i stosowane dotychczas modele mechanistyczne mają wiele istotnych słabości. Alternatywą jest podejście organiczne do strategii i zarządzania strategicznego. W pierwszej części opracowania dokonano przeglądu najbardziej znanych modeli zarządzania strategicznego z zakresu podejścia mechanistycznego. Na tle zalet i słabości tych koncepcji zaprezentowano organiczną koncepcję zarządzania strategicznego, jej założenia oraz korzyści dla praktyki. Całość zakończono krótkim podsumowaniem. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • K. R. Andrews, The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones-Irwin, Inc., Homewood (IL) 1971
 • H. I. Ansoff, Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill, New York 1965
 • C. Baden-Fuller, J. M. Stopford, Rejuvenating the Mature Business, Harvard Business School Press, Boston (MA) 1994
 • J. S. Bain. Barriers to New Competition, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1956
 • W. P. Barnett, RH. Burgelman. Evolutionary perspectives on strategy, "Strategic Management Journal" 1996, No. 17 (Summer Special Issue), p. 5-19
 • J. B. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Reading, Addison-Wesley (MA) 1997
 • J. B. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, No. 12, p. 107
 • L. J. Bourgeois, Strategic management and determinism, "Academy of Management Review" 1984, Vol. 9, No. 4, p. 586-596
 • Т. Вurns, G. M. Stalкer, The Management of Innovation, Tavistock, London 1961
 • A. D. Сhandler, Jr., Strategy and Structure, The M.I.T. Press, Cambridge (MA) 1962
 • M. J. Сhen, Competitors analysis and inter firm rivalry: Ttoward a theoretical integration, "Academy of Management Review" 1996, Vol. 21 No. 1, p. 100-134
 • С. Соllins, J. I. Pоrras. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, Harper Business, New York 1994
 • J. R. Galbraith, D. A. Nathansоn, Strategy Implementation: The Role of Structure and Process, West, St. Paul (MN) 1978
 • P. Ghemawat, Commitment: The Dynamics of Strategy, Free Press, New York 1991
 • B. Godziszewski, Zasobowe warunkowania strategii przesiębiorstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001
 • P. С. Haspeslagh, D. B. Jemisоn, Managing Acquisitions: Creating Value through Corporate Renewal, Free Press, New York 1991
 • R. Henderson, W. Mitchell, The interactions of organizational and competitive influences on strategy and performance, "Strategy Management Journal" 1997, No. 18 (Summer Special Issue)
 • G. M. Hodgsоn, Economics and Evolution, Polity Press, Cambridge (UK) 1993
 • R. E. Hoskissоn, M. A. Hitt, W. P. Wan, D. Yіu, Theory and research in strategic management: Swings of a pendulum, "Journal of Management" 1999, No. 25, p. 424-432
 • H. Itami, T. W. Roehi, Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1987
 • J. Jeżak, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich, "Acta Universitatis Lodziensis" 1990, Łódź 1990, (rozprawa habilitacyjna), p. 61-82
 • B. LeVill, J. G. March, Organizational learning, "Annual Review of Sociology" 1988, No. 14, p. 319-340
 • D. Levinthal, J. Mуall, Co-evolution of capabilities and industry: The evolution of mutual fund processing, "Strategic Management Journal" 1994, No. 15 (Winter Special Issue), p. 45-62
 • K. R. MасCrimmon, Do firm strategies exists?. "Strategic-Management Journal" 1993, No. 14 (Winter Special Issue), p. 113-130
 • J. G. March, H. A.Siraon, Organizations, John Wiley, New York 1958
 • E. S. Mason, Price and production policies of large enterprises, "American Economic Review" 1939, No. 29, p. 61-74
 • R. E. Mіles, С. C. Snоw, Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, New York 1978
 • D. Miller, P. H. Frіesen. Archetypes of strategy formulation, "Management Science" 1978, Vol. 24, No. 8, p. 921-933
 • H. Mintzberg, J. A. Waters, Of strategies, deliberate and emergent, "Strategic Management Journal" 1985, Vol. 6, No. 3, p. 257-272
 • C. Montgomery, The measurement of firm diversity: Some new empirical evidence, "Academy of Management Journal" 1982, No. 25, p. 299-307
 • G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, p. 17-160
 • R. R. Nelson, S. G. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA) 1982
 • E. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, Basic Blackwell, London 1959
 • M. Peteraf, The cornerstone of competitive advantage: A resource based view, "Strategic Management Journal" 1993, No. 14, p. 179-191
 • A. M. Pettigrew, Researching strategic change, [in:] A. M. Pettigre w (ed.), The Management of Strategic Change, Basic Blackwell, Oxford 1987, p. 1-13
 • A. M. Pettigrew, The character and significance of strategy process research, "Strategy Management Journal" 1992, No. 13 (Winter Special Issue), p. 5-16
 • J. Pfeffer, S. G. Salanсіk, The External Control of Organizations, Harper and Row, New York 197
 • M. E. Porter. Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, New York-London 1980
 • M. E. Porter, Porter o konkurencji , PWE, Warszawa 2001, p. 24
 • M. E. Porter, Competitive Advantage, Free Press, New York 1985
 • M. E. Porter, What is strategy?, "Harvard Business Review" 1996, Vol. 71, No. 6, p. 61-78
 • M. E. Porter, Strategia konkurencji: melody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992
 • M. E. Porter, Towards a dynamic theory of strategy, "Strategic Management Journal" 1991, No. 12 (Winter Special Issue), p. 95-117
 • С. К. Prahalad, G. Hamel. The core competence of the corporation, "Harvard Business Review" 1990, Vol. 90, No. 3, p. 79-91
 • R. L. Priem, J. E. Butler, Is the resource-based "view" a useful perspective for strategic management research?, "Academy of Management of Review" 2001, Vol.26, No. I, p. 22-40
 • R. P. Rumell, Strategy, Structure and Economic Performance. Division of Research. Harvard Business School, Harvard 1974
 • R. P. Rumell, Toward a strategic theory firm, [in:] K. Lamb (ed.), Competitive Strategic Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ) 1984, p. 556-570
 • J. B. Quinn, Strategies for Change: Logical Incrementalism, Richard D. Irwin, Homewood (IL) 1980
 • R. Sanchez, A. Heene, Reinventing strategic management: New theory and practise for competence - based competition, "European Management Journal" 1997, Vol. 15, No. 3, p. 303-317
 • R. W. Scoll, Institutions and Organizations, SAGE, Thousand Oaks (CA) 1995
 • D. Sehendel, Introduction to competitive organizational behaviour: Toward an organizational-based-theory of competitive advantage, "Strategic Management Journal" 1994, No. 15 (Winter Special Issue), p. 1-4
 • P. Selznісk, Leadership in administration: A sociological interpretation, Harper and Row, New York 1957.
 • D. J. Teeсe, Economic analysis and strategic management, "California Management Review" 1984, Vol. 26, No. 3, p. 87-116
 • A. H. Van de Ven, Suggestions for studying strategy process: A research note, "Strategic Management Journal" 1992, No. 13 (Summer Special Issue), p. 169-182
 • A. H. Van de Ven, M. S. Pооl, Explaining development and change in organizations. "Academy of Management Review" 1995, Vol. 20, No. 3, p. 510-540
 • B. Wernerfelt, A resource - based view of the firm, "Strategic Management Journal" 1984, Vol.5, No. 2, p. 171-180
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168799636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.