PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3 | 5--26
Tytuł artykułu

Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Structural and Spatio-Functional Changes in the Development of Entrepreneurship Following Poland's Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule porównano dynamikę zmiany liczby przedsiębiorstw względem populacji osób w wieku produkcyjnym w sektorze prywatnym w latach 2001-2004 (okres przedakcesyjny) i 2004-2007 (okres poakcesyjny). Badania przeprowadzono, stosując podział na podstawowe sektory działalności gospodarczej (rolniczy, przemysłowy, usługowy niższego rzędu i usługowy wyższego rzędu) oraz pod względem zróżnicowania funkcjonalnego gmin (kilka kategorii miast i ich stref podmiejskich, korytarze transportowe, gminy z rozwojem turystyki itd. - łącznie 16 kategorii). Badania wykazały spadek, inercję, polaryzację przestrzenną oraz mozaikowatość struktury przestrzennej dynamiki rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a comparison of the dynamic for the increase in the number of enterprises as set against the population of working age in the private sector in the years 2001-2004 (the immediate pre-accession period) and 2004-2007 (the immediate post-accession period). The study was conducted with regard had to the main sectors of economic activity (agriculture, industry, lower-order services and higher-order services), as well as the functional diversity of gminas (urban and suburban categories, transportation corridors, tourism, etc. - in total 16 categories). The research points to decline, inertia, spatial polarization and a mosaic-like spatial structure to the dynamic for the development of private enterprises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Dicken P., Malmberg A., 2001, "Firms in territories: a relational perspective", Economic Geography, t. 77, z. 4, s. 345-363.
 • Dolata M., 2004, "Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Polski - regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju", Czasopismo Geograficzne, t. 75, nr 3, s. 195-212.
 • Kamińska W., 2006, "Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003", Prace Geograficzne, t. 203, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Kłodziński J., Fedyszak-Radziejowska B. (red.), 2002, Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Lisowski P., 2000, "Radom - w blasku czy cieniu Warszawy?" Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (4), s. 113-132.
 • Komornicki T., Sleszyński P., 2008, "Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006)", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3 (33), s. 53-75.
 • Nowosielska E., 2000, "Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992-1997: Przemiany strukturalne i tendencje rozwoju", Dokumentacja Geograficzna, t. 17, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Pałka E. (red.), 2004, "Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich", Studia Obszarów Wiejskich, t. 5, Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Smetkowski M., 2001, "Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (7), s. 83-101.
 • Smetkowski M., 2003, "Polaryzacja procesów rozwoju w regionie metropolitalnym Warszawy", w: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu UL, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 135-145.
 • Śleszyński P., 2005, "Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski", Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. 11, s. 65-79.
 • Śleszyński P, 2006, "Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy", Atlas Warszawy, nr 9, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Śleszyński P., 2007, "Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie", Przegląd Geograficzny, t. 79, z. 3-4, s. 401-433.
 • Śleszyński P, 2009a, "Zmiany przedsiębiorczości w gminach rolniczych 2001-2007. Czy integracja europejska przyśpieszyła rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i urbanizację ekonomiczną?", w: W. Kamińska, A. Mularczyk (red.), Studia z urbanizacji wsi, Kielce: Instytut Geografii AS (w druku).
 • Śleszyński P., 2009b, "Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni", Mazowsze. Studia Regionalne, nr l, s. 53-71.
 • Wendt J. 2007, "Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce", Prace Geograficzne, t. 208, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Zioło Z., Piróg S., 2000, "Kształtowanie się indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi E-40 na odcinku Kraków-Przemyśl", w: Z. Zioło (red.), Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Akademia Ekonomiczna im. KEN, Instytut Geografii AP, s. 355-373.
 • Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, "Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki", Edukacja. Seria Przedsiębiorczość, t. 2, Warszawa-Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wyd. Nowa Era.
 • Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy", Edukacja. Seria Przedsiębiorczość, t. 4, Warszawa-Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wyd. Nowa Era.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168890030

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.