PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 834 | 121--150
Tytuł artykułu

Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce

Warianty tytułu
Changes in the Organic Food Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono podstawowe wymagania dotyczące żywnościowych produktów ekologicznych, zasady znakowania i certyfikacji w produkcji ekologicznej oraz najnowsze regulacje prawne w tym zakresie. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na problemy, jakie najczęściej napotykają rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne, oraz określono perspektywy rozwoju tej gałęzi produkcji żywności w Polsce. Dokonano także charakterystyki polskiego konsumenta żywności ekologicznej, jego potrzeb i oczekiwań wobec żywności ekologicznej.
EN
In the paper the basic requirements and legal regulations concerning organic food products, as well as the principles for marking and certifying them are discussed. Special attention has been given to the problems with which farmers running organic farms are most frequently faced. A Polish consumer of organic food has been characterized, and his needs and expectations regarding organic food products have been presented. The results of the study indicate that this sector of food production has a chance to develop steadily. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • FiBL Survey 2005/2006 [w:] Willer H., Minou Y., The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends, International Federation of Organic Agriculture Movements, BioFach, Rheinbreitbech 2006
 • Komorowska D., Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, www.ekrol. sggw.waw.pl, 28.10.2007.
 • Kownacki J., O nadużywaniu - w odniesieniu do chleba - przymiotników: najzdrowszy, wyjątkowy, ekologiczny, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2003, nr 7-8.
 • Krełowska-Kułas M., Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 743, Kraków 2007.
 • Ł.A., Piekarze wśród pionierów przetwórstwa ekologicznego, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2007, nr 8.
 • Mackiewicz-Walczak I., Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle badan bezpośrednich - czynniki wpływające na zakup żywności ekologicznej w Polsce, www.swiatmarketingu.pl. 15.10.2007.
 • Miśniakiewicz M., Rolnictwo ekologiczne w Polsce - regulacje prawne, stan i perspektywy rozwoju po integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 678, Kraków 2005.
 • Miśniakiewicz M., Suwała G., Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 705, Kraków 2006.
 • Pilarski S., Grzybowska M., Brzeziński M., Rynek żywności ekologicznej, Wydawnictwo WSA, Łomża 2003.
 • Plan działań dla żywności ekologicznej i rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013, niepublikowany dokument przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 26 marca 2007 r., Warszawa, marzec 2007, www.minrol.gov.pl.
 • Podręcznik rolnictwa ekologicznego, red. G.E. Siebeneicher, Warszawa 1997.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku, opracowanie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie wynik6w kontroli upoważnionych jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym, Warszawa 18 kwietnia 2005, www.minrol.gov.pl.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produkt6w rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. WE L 198 z 22 1ipca 1991 r. z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produkt6w ekologicznych (Dz.Urz. L 189, 20 lipca 2007 r.).
 • Saher M., Lindeman M., Koivisto Hursti U., Attitudes Towards Genetically Modified and Organic Foods, "Appetite" 2006, vol. 46.
 • Schifferstein H.N.J., Oude Ophuis P.A.M., Health-related Determinants of Organic Food Consumption in the Netherlands, "Food Quality and Preference" 1998, vol. 9, nr 3.
 • Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, niepublikowane opracowanie Gt6wnego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wydział Nadzoru Rolnictwa Ekologicznego oraz Produktów Regionalnych, Sekcja ds. Rolnictwa Ekologicznego, Warszawa, luty 2007.
 • Szołtysek K., Zarys problematyki żywności ekologicznej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Tabele składu i wartości odżywczej żywności, H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. O rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 93 poz. 898 z późn. zm.).
 • Wyniki kontroli JHARS w 2006 roku, www.ekoland.org.pl. 28.10.2007.
 • Żakowska-Biemans S., Rynek żywności ekologicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Żakowska-Biemans S., Rynek żywności ekologicznej w Polsce - szanse i możliwości rozwoju, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddz. w Radomiu, Radom 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168904617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.