PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 287
Tytuł artykułu

Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca składa się z 15 rozdziałów oraz zakończenia. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono ewolucje? krajowych systemów gospodarczych wszystkich państw powstałych po upadku ZSRR. Kraje te zostały odpowiednio pogrupowane. Jako kryterium podziału przyjęto: położenie geograficzne, poziom rozwoju gospodarczego, podobieństwa historyczne, kulturowe, religijne itp., a także stopień odejścia od systemu gospodarki centralnie planowanej oraz osiągnięty poziom gospodarki rynkowej i demokratycznej. W pierwszej części opracowania omówiono 3 kraje bałtyckie, najbardziej zaawansowane w transformacji systemowej, które 1 maja 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej (Estonia, Łotwa, Litwa). W drugiej opisano proces odchodzenia od systemu gospodarki centralnie planowanej w 4 krajach Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia). Kraje te, pomimo bliskości geograficznej i historyczno-kulturowej, są na rożnym etapie transformacji do gospodarki rynkowej. Trzecia część poświęcona jest 3 krajom leżącym za Kaukazem, na styku Europy i Azji (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan), a czwarta 5 krajom Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan). Powyższe kraje, a zwłaszcza ostatnia grupa, zdecydowanie różnią się od poprzednich. Wynika to nie tylko z położenia geograficznego, ale także z innej historii, tradycji, kultury, religii itd. Systemy gospodarcze tych krajów są najbardziej odlegle od gospodarki rynkowej i demokratycznej. Pracę zamyka zakończenie, w którym w formie wniosków z przeprowadzonych badań przedstawiono ocenę systemów gospodarczych krajów byłego ZSRR oraz ich perspektywy. Dokonano w nim krótkiej analizy porównawczej istniejących krajowych systemów gospodarczych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
287
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Agenda 2000. Podsumowanie Opinii Komisji Europejskiej o wnioskach o członkostwo w UE złożonych przez: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię, Węgry. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Monitor Integracji Europejskiej. Wydanie specjalne - 1997. UKIE, Warszawa 1997
 • R. Antczak: Podatki liniowe – remedium czy propaganda? „Gazeta Bankowa” nr 26
 • Armenia – Selected Issues and Statistical Appendix. IMF Country Report 2000
 • Azerbaijan Republic. IMF Country Report No. 03/154, June 2003
 • Azerbaijan Republic. Poverty Reduction Strategy Paper, Baku, May 2001
 • O. Bagniewski: Tworzenie się rynków papierów wartościowych w Europie Środkowej i Wschodniej. SGH, Warszawa 1994
 • M. Betley: Public Expenditure in the CIS 7. Lucerne Conference of the CIS 7 Initiative, January 2003
 • Białoruś. Przewodnik dla przedsiębiorców. UNIDO, Biuro Promocji Inwestycji i Technologii ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego, Warszawa 2002
 • Białoruś w liczbach. Ministerstwo Statystyki i Analizy Republiki Białorusi, Mińsk 2002
 • S. Bieleń: Rosja w kryzysie. „Polityka Wschodnia” 1999, nr 2
 • H. Bischof: Der Krieg in Tadschikistan: Zusammenprall der Zivilisationen? ,,Studie zur Aussenpolitik" 1996, Nr. 71, Electronic ed. Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, http://www.fes.de
 • R. Bożyk: Zagrożenia dla Europy Środkowowschodniej. Warszawa 1999
 • N. Burnett, R. Cnobloch: Public Spending on Education in the CIS 7 Countries. Lucerne Conference of the CIS 7 Initiative, January 2003
 • W. Chwalej, J. Funk, A. Tynel: Podstawy prawa gospodarczego Rosji – Białorusi – Ukrainy. SGH, Warszawa 2000
 • J. Cichocki: Strefa Wspierania Przedsiębiorczości „Inguszetia". „Eurazja" 1996
 • C. Ciobanu: Itogi dwuch let massovoi privatizacji v Moldovie. „Ekonomicheskoie Obozrenie” 1996
 • Commercial Overview of the Kyrgyz Repulik. Part 2. October 2001, Business Information Service for the Newly Independent States. http://bisnis.doc.gov/bisnis/bisnis.htm
 • J. Corbet, A. Gummich: The Soviet Union at the Crossroads. Deutsche Bank, Frankfurt 1990
 • M. Dąbrowski, R. Antczak: Źródła procesów inflacyjnych w Rosji, Ukrainie i na Białorusi w latach 1992-1994. „Bank i Kredyt” 1997, nr 5
 • A. Dobrogonov: Social Protection in Low Income CIS Countries. Lucerne Conference of the CIS 7 Initiative, January 2003
 • A. Dominik, A. Kaczmarska, J. Ruszkowski: Rosja i jej byłe imperium. Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza, Katowice 1997
 • M. Dorobczyński: Międzynarodowe aspekty kryzysu gospodarki Rosji. „Ekonomista” 1997 nr 4
 • E. Dubieniecki: Istota i specyfika mentalności osobowości autorytarnej. W: Inna Białoruś. Historia – polityka – gospodarka. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1999
 • R. Dziewulski, B. Otachel, K. Smyk: Kraje kandydujące na drodze do członkostwa w UE -konkluzje Raportów Okresowych z 9 października 2002 roku. „Biuletyn Analiz UKIE" 2002, nr 10
 • R. Dziewulski, B. Otachel: Postępy Estonii, Litwy i Łotwy w przygotowaniach do członkostwa w UE - na podstawie Raportów Okresowych Komisji Europejskiej г października 1999. „Biuletyn Analiz UKIE" 2000, nr 2
 • Economic Development of Latvia. Ministry of Economy Republic of Latvia, Ryga 1998
 • ,Economic Overview of Tajikistan. Business Information Service for the Newly Independent States (BISNIS), September 2001. http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisnis.htm
 • Economic Overview of Turkmenistan. Business Information Service for the Newly Independent States, http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisnis.htm
 • Encyklopedia multimedialna. PWN, 2003
 • Estonia. Country Profile Fact Sheet. Euro Info Centre Working Group Market Access, Tallinn 2002
 • J. Falkingham: Inequality & Poverty in the CIS 7, 1998-2002. Lucerne Conference of the CIS 7 Initiative, January 2003
 • A. Furier: Rosyjska gospodarka’98 – pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem. „Życie i Myśl” 1998, nr 2
 • J. Gajdar: Anomalie wzrostu gospodarczego. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999
 • E. Gdulewicz: Ustroje państw współczesnych. UMCS, Lublin 2002
 • Georgia: Poverty Reduction Strategy Paper, International Monetary Fund Country Report 3/265 August 2003
 • V. Ginzburg, M. Troschke: Turkmenistans Gassektor: Kein Marktwirtschaft, aber Tauwetter. ,,Kurzanalysen und Informationen" Nr. 3, Juli 2003, Osteuropa-Institut Munchen. http://www.lrz-muenchen.de/~oeim
 • S. Golinowska, P. Kurowski, M. Żukowski: Old-age Security in Central and Eastern Europe and the Enlargement of the European Union. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003
 • I.T. Gutu: Republica Moldova: economia in tranzitie. Litera, Chisinau 1998
 • Handel z Łotwą – zachęty i bariery. Polsko-Litewska Izba gospodarcza Rynków Wschodnich, Warszawa 2003
 • J. Hrycak. Historia Ukrainy, 1772-1999. Narodziny Nowoczesnego Narodu. Instytut Europy Środkowowschodniej, Lublin 2000
 • M. Huczek: Droga Rosji do transformacji gospodarki. VERBUM, Bielsko-Biała 1993
 • Informator polityczny: Europa. PAP, Białoruś, sierpień 2003
 • J. Jankevics: Problemy rozwoju gospodarki narodowej Łotwy po odzyskaniu niepodległości. Materiały II Międzynarodowego Seminarium Ekonomistów Morza Bałtyckiego, Toruń 1995
 • W. Jermakowicz, J. Pańków: Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej. CASE, Warszawa 1995
 • Kazachstan. Przewodnik dla przedsiębiorców. UNIDO ITPO, Warszawa 2002
 • Kirgistan. W: Gemeinschaft unabhangiger Staaten. Informationen zur politishe Bildung. Bonn 1995
 • J. Kleer: Rosja: jaki model gospodarki rynkowej. „Polityka Wschodnia” 1995, nr 1/2
 • G. W. Kołodko: Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Poltext, Warszawa 1999
 • S. Kowalski: Procesy transformacji na Łotwie. Warszawa 2003
 • M. Kozłowska: Polityka przemysłowa w Europie Środkowowschodniej a prywatyzacja ze szczególnym uwzględnieniam kapitału zagranicznego. Zeszyty Naukowe. AE, Katowice 1977, nr 140
 • S.G Kozłowski: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 1998
 • J. Krawulski: Estonia, Litwa, Łotwa. Przeobrażenia polityczne i gospodarcze. Centrum Badań Wschodnich UW, Warszawa 1996
 • Z. Krisjane: The Future of Industrialized cities and Regions Undergoing Structural Changes. Latvia – country Report Draft. University of Latvia, Department of Human Geography, Ryga 2000
 • Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej. GUS, Warszawa 2002, XII
 • A. Kwieciński, V. Vojtech: The Transformation of Baltic Agriculture. „The OECD Observer" 1996, październik / listopad Advantage Lithuania. Transportation and Communication. Lithuanian Development Agency, Wilno 2003
 • Kyrgystan – Investment Profile 2001. EBRD, London 2001
 • Kyrgyz Republik: Selected Issues and Statistical Appendix. IMF Country Report No. 03/53, February 2003
 • J. Lewandowski: Estonia. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001
 • J. Lewandowski: Historia Estonii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002
 • T. Linkaits: Transformation of State and Municipal Property in Latvia. Country Report. Latvia conference Paper, Ryga 2002
 • Lithuania. Investment Profile. EBRD, London 2001
 • Litwa. Przewodnik dla przedsiębiorców. UNIDO, Warszawa 2003
 • P. Łossowski: Litwa. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski. GUS, Warszawa 2002
 • A. Melich: Rosja po kryzysie finansowym w 1998 r. W: Międzynarodowe rynki finansowe. Kryzysy finansowe. Część II. Red. J. Żabińska. AE, Katowice 2002
 • M. De Melo, C. Denizer, A. Gelb: From Plan to Market: Patterns of Transition. “World Bank Economic Review” 1996, vol. 10
 • A. Miedwiediew: Koniec kryzysu w Rosji? „Dziś” 2000, nr 6
 • E. Mironowicz: Białoruś. W: Europa Środkowowschodnia. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2002
 • R. Mogilevsky, R. Hasanov: Economic Growth in Kyrgyzstan. Center for Social and Economic Research in Kyrgystan. CASE, Warszawa 2002
 • Moldova in tranzitie. Privire economika. Centrul de Invistigatii Strategice si Reforme, Chisinau 1999
 • G. Motyka: Ukraina. „Europa Środkowowschodnia 1999”. Rocznik IX. Warszawa 2001
 • Nowa encyklopedia powszechna. T.1. PWN, Warszawa
 • OECD Reviews of Foreign Direct Investment. Estonia. OECD, 2001
 • M. Oleszkiewicz: Kryzys i transformacja ustrojowa Estonii. Warszawa 2003
 • M. Piątkowski: Infrastruktura instytucjonalna „nowej gospodarki” a rozwój krajów posocjalistycznych. Tiger, Working Paper No 16, 2002 April
 • Poczemu w Mołdowie niet fonowogo rynka? „Ekonomicheskoie Obozrenie” 2003, nr 5
 • R. Pomfret: Structural Reform in the CIS 7. Lucerne Conference of the CIS 7 Initiative, January 2003
 • A. Puszkariow: Stan i perspektywy rozwoju małych przedsiębiorstw na Białorusi. www. Bialorus.pl
 • J. Ramanczuk: „Nowa” polityka przemysłowa, czyli co czeka sektor produkcyjny na Białorusi do końca XX wieku. W: Inna Białoruś. Historia – polityka – gospodarka. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1999
 • Report on the Development. Ministry of Economics, Ryga 2001
 • Republic of Armenia: Statistical Annex. IMF Country Report No.02/225, October 2002
 • Republic of Kazakhstan: Report on the Observance of Standards and Codes – Fiscal Transparency Module. IMF Country Report No. 03/100. IMF, Washington D.C. 2003
 • Republic of Kazakhstan: Selected Issues and Statistical Appendix. IMF Country Report No. 01/20, January 2001
 • Republic of Tajikistan: Selected Issues and Statistical Appendix. IMF Country Report No. 03/5, January 2003
 • M. Runiewicz: Wymiana handlowa państw nadbałtyckich z Unią Europejską – wielkość, struktura, bariery I perspektywy rozwoju oraz rola kapitału zagranicznego w integracji europejskiej. W: Nowe pogranicze Europy. Litwa, Łotwa, Estonia. Red. E. Teichmann. PWE, Warszawa 2003
 • Rynki wschodnie. Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, Warszawa 2003
 • K. Schneider: Kirgistan: Arbeitsmarktpolitik un Beschaftigung. http://www.gtz.de
 • W.A. Serczyk: Historia Ukrainy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 2001
 • I. Sienkiewicz: Kryzys gospodarczy na Litwie. W: Światowe kryzysy gospodarcze końca XX wieku. Katedra Polityki Gospodarczej. Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999
 • J. Sozański: Prawa mniejszości narodowych w niepodległej Łotwie i Estonii. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1998
 • Statisticieskie materiały. „Bełoruskij Ekonomicieskij Jurnal” 2003 nr 4
 • Strategy for the Kyrgyz Republic. EBRD, 7 October 2002. www.ebrd.org
 • Strategy for Tajikistan. EBRD, 26 July 2001. www.ebrd.org
 • V. Summers, K. Baer: Revenue Policy and Administration in the CIS 7. Lucerne Conference of the CIS 7 Initiative, January 2003
 • B. Szurgot: Niektóre problemy transformacji gospodarki Ukrainy. „Zamojskie Studia i Materiały” 2002, z. 1
 • Tadschikistan: weder Burgerkrieg noch Burgerfrieden. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Internationaler Dialog, Electronic ed., Bonn, 1995. http://www.fes.de
 • E. Teichman: Gospodarka Litwy, Łotwy i Estonii w drugiej dekadzie transformacji systemowej. Ocena w świetle kryteriów kopenhaskich. W: Nowe pogranicze Europy. Litwa, Łotwa, Estonia. Red. E. Teichmann. PWE, Warszawa 2003
 • E. Toczek: Wstęp. W: Konstytucja Ukrainy. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999
 • Turkmenistan – Investment Profile 2001. EBRD, Londyn 2001
 • Turkmenistan: Personenkult statt Demokratisierung. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung In-dustrielander, Bonn 1997. http://www.fes.de
 • Uzbekistan. Przewodnik dla przedsiębiorców. UNIDO ITPO, Warszawa 2002
 • Wielka encyklopedia. PWN, Warszawa 1995
 • H. Wolf: Initial Conditions in the CIS 7. Lucerne Conference of the CIS 7 Initiative, January 2003
 • M. Zaleski: Transformacja stosunków handlowych Białorusi i Rosji. www.białorus.pl
 • L. Zilite: Pension Reform in the Baltic States. In: OECD Private Pensions Conference 2000, Private Pensions Series, No. 3
 • L. Zlotnikow: ROO Alternatywa – XXI; Gospodarka – 2002: dostała rumieńców. Z powodu gorączki. www.bialorus.pl
 • S. Zmaga. Socyalnaja orientacyja: poka bez strategii. CISR, Kiszyniev 2003
 • G. Zołotuchina: Etyka gospodarcza – doświadczenia rosyjskie w końcu XX wieku. „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 1-2
 • W. Żelazny: New age kontra Eurazja. „Sprawy Narodowościowe“ 2001, z.18
 • M. Żukowska: Wybrane zagadnienia bankowości centralnej w Rosji. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. Konferencja: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Jurata 2003
 • M. Żukowski: Transformacja systemu bankowego. Białoruś – Rosja – Ukraina. SGH, Warszawa 1998
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168931482

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.