PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 201
Tytuł artykułu

Inwestycje na rynku nieruchomości

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kluczowe kwestie omówione w pracy to: nieruchomość jako przedmiot inwestowania, nieruchomości jako aktywa o charakterze użytkowym oraz lokacyjnym, inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni na rynku nieruchomości, formy inwestowania a uwarunkowania działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości, ryzyko w działalności inwestycyjnej, kryteria i metody oceny finansowej efektywności inwestycji z uwzględnieniem źródeł i technik finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Uwaga została skoncentrowana na czterech zagadnieniach, które przekładają się na treść kolejnych rozdziałów pracy: rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej, inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym, developing jako forma organizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na rynku nieruchomości, kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Publikacja jest adresowana do osób zajmujących się ekonomicznymi aspektami inwestowania w nieruchomości i w zamyśle autorów powinna stanowić bodziec do dalszych penetracji naukowych w tym obszarze badawczym. (skrócony abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
201
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamowicz M., Dresler E.: List zastawny jako bezpieczny instrument rynku kapitałowego. W: Materiały konferencyjne III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Adams A., Venmore-Rowland P.: Proposed property investment vehicles: will they work? "Journal of Property Yaluation and Investment" 1991, Vol. 9, No 4.
 • Aszyk A.: Dochodowość inwestycji w nieruchomości na tle innych instrumentów rynku kapitałowego. „Rynek Kapitałowy" 2001, nr 4.
 • Avril B., Roth B.: La promotion immobiliere. Construire pour autrui. Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris 2001.
 • Bagiński L.: Nieruchomości w funduszach. „Inwestor" 2000, nr 6.
 • Balaton A., Delavenne F.: L'actuaire et l’immobilier d'investissement. Proceedings 5th AFIR International Colloąuium, Bruxelles 1995.
 • Barzel Y: Economic Analysis of Property Rights, Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 • Baum A., Crosby N.: Property investment Appraisal. Routledge, London and New York 1995. Bączyk M.: Ewolucja polityki mieszkaniowej. „Inwestor" 2002, nr 4.
 • Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993.
 • Belniak S.: Rozwój Rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, AE, Kraków 2001.
 • Belniak S.: Wykorzystanie doświadczeń zagranicznych w kształtowaniu rynku nieruchomości w Polsce. W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Belniak S., Wierzchowski M.: System finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce. AE, Kraków 2001.
 • Blaug M.: Metodologia ekonomii. PWN, Warszawa 1995.
 • Blida B.: Kondycja przedsiębiorstw budowlanych. „Inwestor" 2002, nr 2.
 • Boardman A.E., Greenberg D.H., Yining A.R., Weimer D.L.: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practise, Prentice. Hali, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 • Bocheński J.M.: Współczesne metody myślenia. Wydawnictwo „W drodze", Poznań 1993 r.
 • Bolkowski J.: Developer na polski rynku budowlanym. „Przegląd Budowlany" 1995, nr 11.
 • Bonarowski M.: Grunt to biuro. „Gazeta Bankowa" 1997, nr 35.
 • Bończyk-Kucharczyk E.: Warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego. „Inwestor" 2002, nr 2.
 • Boulton Richard E.S., Libert Barry D., Samek Steve M.: Odczytując kod wartości. WIG-Press, Wrszawa 2001.
 • Bratkowski S: Zwycięski spisek bankrutów. „Wiedza i Życie" 1996, nr 9.
 • Bryx M.: Rynek nieruchomości w Polsce i jego przekształcenia. W: Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. IFGN SGH, Warszawa 2000.
 • Bryx M.: Finansowanie inwestycji mieszkaniowych. Poltext, Warszawa 2001.
 • Bryx M., Matkowski R.: Inwestycje w nieruchomości. Poltext, Warszawa 2001.
 • Bryx M., Olszewski M.: REITS - Amerykańskie Fundusze Nieruchomości. Ekspertyzy i opracowania nr 002/2000. Wydawnictwo Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH, Warszawa 2000.
 • Brzeski W.J.: Nieruchomość jako zjawisko i rynek. Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1994.
 • Brzeski W. J.: Kredyt hipoteczny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Konferencja Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Kraków 1995.
 • Brzeski W.J.: Dobrowolski G., Spędek S.: Vademecum pośrednika nieruchomości. Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996.
 • Budując na zdrowych podstawach. Przyszłość finansowania mieszkalnictwa w Polsce. Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1997.
 • Caperonis P.: La gestion du risąue au sein d'une promotion immobiliere privee en France. Universite de Lausanne, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Lausanne 1990.
 • Chmielewski A.: Dojrzewający rynek. „Życie Gospodarcze" 1997, nr 12-13.
 • Clark J., Hindelang T., Pritchard R.: Capital Budgeting. Prentice Hali. Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1989.
 • Cymerman R., Hopfer A.: System i procedury szacowania nieruchomości. ZCO, Zielona Góra 1999.
 • Cyran R.: Finansowanie inwestycji mieszkaniowych w krajach rozwiniętych i w Polsce. W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Czerkas K.: Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności developerskiej. Twigger, Warszawa 2002.
 • Czerkas K.: Refinansowanie nieruchomości. „Inwestor" 2002, nr 3.
 • Dasso J., Ring A.A.: Real Estate, Principles and Practices. Prentice Hali, New Jersey 1989.
 • Dąbkowski A.: Developer, bank, inwestor - wzajemne sprzężenia i zależności. „Przegląd Budowlany" 2000, nr 6.
 • Dąbkowski A.: Developer a Generalny Realizator Inwestycji. „Przegląd Budowlany" 2000, nr 7-8.
 • Dąbrowski A.: Kredyty inwestycyjne dla developerów. „Przegląd Budowlany" 2000, nr 3.
 • Dąbrowski M., Kirejczyk K.: Inwestycje developerskie. Twigger, Warszawa 2001.
 • Dinwiddy C., Teal F.: Principles of Cost-Benefit Analysis for Developing Countries. Cambridge University Press, Cambrigde 1996.
 • Domański, Zakrzewski, Palinka: Poland: The Real State of Real Estate. The Polish Real Estate Guide. Ernst & Young, Warszawa 2003. C.B. Richard Ellis: Przegląd rynku.
 • Drobniak A.: Zastosowanie Analizy Kosztów i Korzyści w ocenie projektów publicznych, AE Katowice 2002.
 • Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2001
 • Duliniec A.: Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa 1998.
 • English J.M.: Project Evaluation. An Unified Approach for Capital Investments. MacmillanDC 1984.
 • Europejskie Standardy Wyceny 2000. Wydanie polskie. PFSRM Warszawa 2001.
 • Fedak Z.: Dylematy inwestycji w nieruchomości. „Rachunkowość" 2002, nr 7.
 • Fife A.: „Real estate co-ownership in Australia", unpublished MSc Thesis, University of Western Sydney 1993.
 • Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych Absolwent, Łódź 2000.
 • Gawron H.: Ocena efektywności inwestycji. AE, Poznań 1997.
 • Gitman L.J., Joehnk M.D.: Fundamentals of Investing. Harper & Rów, New York 1984.
 • Gniewek E.: Prawo rzeczowe. C.H. Beck. Warszawa 2002.
 • Goryński J.: Ekonomika budownictwa i polityka budowlana. PWE, Warszawa 1976.
 • Gostkowska-Drzewiecka T., Olszewski: Europejski rynek leasingu nieruchomości. W: Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
 • Gostomski E.: Fundusze nieruchomości jako instrument rozwoju rynku finansowego. W: Zarządzanie finansami. Tom 1. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kołobrzeg 2001. Red. D. Zarzecki. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
 • Granelle J.J.: Economie immobiliere. Analyses et applications. Economica, Paris 1998.
 • Greer G.E., Farrell M.D.: Investment Analysis for Real Estate Decisions. Dry-den Press, Chicago 1984.
 • Gruszecki T: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2002, s. 145.
 • Hajduk H.: Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym. „Problemy Rozwoju Budownictwa" 1993, nr 2.
 • Helin A., Ustawa o rachunkowości, komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s.45.
 • Henzel H.: Inwestycje w nieruchomości w rozumieniu znowelizowanej ustawy o rachunkowości. W: Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
 • Hoesli M., Thion B.: Immobilier et gestion de patrimoine. Theorie et practiąue financieres. Econimica, Paris 1994.
 • Hozer J., Foryś L, Latkowska A.: Analiza diagnoza i prognoza rynku nieruchomości w Polsce. W: Bariery rozwoju Rynku nieruchomości w Polsce, Red. E. Kucharska-Stasiak. Uniwersytet Łódzki, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Łódź 2001.
 • Hozer J., Kokot S., Metoda analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, „Nieruchomość" 2000, nr l.
 • Ignatowicz J.: Prawo rzeczowe. PWN, Warszawa 1979.
 • Ijiri Y.: Segment Statements and Informativeness Measures:Managing Capital vs. Managing Resources. „Accoouting Horizons", Vol. 9, No 3.
 • Informacje prasowe Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A. www.rhb.com.pl
 • Instrukcja techniczna „K-1 Podstawowa mapa kraju" - pismo Głównego Geodety Kraju z 16 maja 1995 r.
 • International Yaluation Standards 2000. IYSC.
 • Inwestor. Inwestycje rzeczowe. Red. W. Flak. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Inwestowanie w nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytut Nieruchomości YALOR, Lodź 1999.
 • Isaac D., Steley T.: Property Yaluation Techniąues. Macmillan Education Ltd., HongKong 1991.
 • Iskra L: Nieruchomości o charakterze lokaty (inwestycje). „Rachunkowość" 2002, nr 2.
 • Jajuga T., Jajuga K., Wrzosek S., Wrzosek K.: Elementy teorii systemów i analizy systemowej. AE, Wrocław 1993.
 • Jaśkowski M.: Bariery rozwoju inwestycji budowlanych. „Inwestor" 2002, nr 2.
 • Jaworski T., Wężyk E.: Problemy funkcjonowania firm developerskich - wyniki badań. „Problemy Rozwoju Budownictwa" 2001, nr 4.
 • Jog V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 1993.
 • Kałkowski L.: Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości. W: Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko. Red. K. Dziworska, E. Ostrowska. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 • Kanigowski K.: List zastawny jako instrument rynku kapitałowego. Kwantum, Warszawa 1997.
 • Kanigowski K.: Bank Hipoteczny a rynek nieruchomości. Twigger, Warszawa 2001.
 • Kępa A.: Sekurytyzacja - nowoczesna forma finansowania. „Inwestor" 2001, nr 4.
 • Kietliński W.: Proces developerski - źródła konfliktów w relacjach zewnętrznych. „Inwestor" 2000, nr 6.
 • King P.: Is the emphasis of capital budgeting misplaced? „Journal of Business Finance and Accounting" 1975, No 2.
 • Kirejczyk K., Łaszek J.: Yademecum developera. Krakowski Instytut Nieruchomości. Kraków 1997.
 • Klimczak K.: Koszt kapitału jako bariera rozwoju rynku nieruchomości. W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Konowalczuk J.: Nieruchomości przedsiębiorstw. „Nieruchomość" 2004, nr 2.
 • Konowalczuk J.: Nowe rozporządzenie, stare kłopoty. „Nieruchomość" 2004, nr 3.
 • Konowalczuk J., Kurowska T., Ostrowski L.J., Urbańczyk K.: Wycena nieruchomości rolnych. PFSRM, Warszawa 2002.
 • Kryczka-Bryśkiewicz B.: Listy zastawne jako instrumenty finansowe o wysokim bezpieczeństwie. W: Finanse, bankowość, ubezpieczenia. Red. M. Janoś-Kresło. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości, Radom 2002.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa 1997.
 • Kucharska-Stasiak E.: Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. W: Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko. Red. K. Dziworska, E. Ostrowska. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 • Kucharska-Stasiak E.: Wybrane problemy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Uniwersytet Łódzki, Oficyna Wydawnicza BRANTA Łódź 2001.
 • Kucharska-Stasiak E.: Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. W: Finanse, bankowość, ubezpieczenia. Red. M. Janoś-Kresło. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości, Radom 2002.
 • Lambert D. W.: Three Approaches to Value - Market, Market and Market..." The Canadian Appraiser" 1988, Vol. 32, księga 2.
 • Layard R., Glaister S., Cost-benefit analysis. Cambridge University Press, Cambrigde 1994. Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. PFSRM, Warszawa 1998.
 • Levy H., Sarnat M.: Capital Investment and Financial Decisions. Prentice Hall 1990.
 • Lipiński J.: Developer na rynku nieruchomości. „Nieruchomości" 2000, nr 2.
 • Lipiński J.: Deweloper i architekt w jednym stoją domu... . „Nieruchomości" 2000, nr 4.
 • Lipiński J.: Fabrica Commercium - czyli jak deweloper przygotowuje budowę. „Nieruchomości" 2000, nr 5.
 • Lipiński J.: Struktura procesu developerskiego - wstępna ocena przedsięwzięcia. „Nieruchomości" 2000, nr 3.
 • Lipiński J.: Prawo, etyka i praktyka developera. Referat wygłoszony podczas Krajowego Forum Developerów, Jurata 2001.
 • Mały Rocznik Statystyczny GUS. Warszawa 2004, www.stat.gov.pl
 • Newell G., Fife A.: Major property investor attitudes to property securitization. „Journal of Property Finance". Bradford: 1995. Vol. 06, Iss. 2.
 • Nieruchomość. Przepisy prawne, Wyodrębnianie i wycena nieruchomości lokalowych, nr 2(38). Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2001 r.
 • North D.C.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Northcott D.: Capital Investment Decision-Making. Academic Press, London 1992
 • Nowacki P.: Strategie finansowe „projektów developerskich". „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999, nr 8.
 • Nowy ład ekonomiczny. Opracowali A. Bratkowski i I. Herbst. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1992.
 • Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa 2002.
 • Pawlikowska-Piechotka A.: Developerzy - nowy podmiot w strukturze inwestorskiej. „Przegląd Budowlany" 1996, nr 5.
 • Pike R., Neale B.: Corporate Finance and Investment. Decisions and Strategies. 3rd edition. Prentice Hali. Europę 1999.
 • Planeta W.: Fundusze nieruchomości w Polsce. „Parkiet" 1997, nr 51.
 • Płocica A.: Podstawy systemu i polityki inwestycyjnej. PWE, Warszawa 1990.
 • Podstawy zarządzania nieruchomością. Red. M. Bryx. Poltext, Warszawa 2000.
 • Polignac B., Monceau J.P.: Expertise immobiliere. Guide pratique. Eyrolles, Paris 2000.
 • Półtorak B.: Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych. W: Materiały konferencyjne III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Projektowanie przedsięwzięć kapitałowych. Praca zbiorowa. Cz. I. Elementy metodyki. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 1994.
 • Ramian T.: Inwestycje rzeczowe w formułowaniu i realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2001 (niepublikowana).
 • Ramian T.: Wybrane elementy efektywności inwestycji w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw. „Nieruchomość" 2003, Nr 2.
 • Ray A.: Cost Benefit Analysis. Issues and Methodologies. The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1986.
 • Reduch-Widelska B.: Budownictwo w świetle integracji europejskiej. „Inwestor" 2002, nr 2.
 • Rees D.: Property securitization: the wave of the future. „The Valuer and Land Economist", 1994 Vol. 32, No. 4.
 • Rheinhyp-BRE rating CERA. „Rzeczpospolita" z 22 listopada 2001 r.
 • Rola developera w systemie realizacji inwestycji. „Przegląd Budowlany" 1998, nr 9.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania z zasobu. Dz.U. nr 49, poz. 493.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz.U. nr 102, poz. 1122.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. nr 230, poz. 1924.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości wydanego na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 2002, nr 9, poz. 84 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. nr 207, poz. 2109.
 • Rudnicki S.: Komentarz do kodeksu cywilnego, księga druga własność i inne prawa rzeczowe. Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1996.
 • Rudnicki S.: Prawo obrotu nieruchomościami. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Rzepka K.: Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego. W: Kredyt hipoteczny w Polsce. Konferencja Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Kraków 1995.
 • Sell A.: Project Evaluation: An Integrated Financial & Economic Analysis, Avebury 1991.
 • Seutin F.: Le marche immobilier europeen. Preface do Yves Boussard. Edition De Boeck Universite Bruxelles 2000.
 • Shlaes J.: Other Approaches to Yalue. „The Canadian Appraiser" 1988, Vol. 32, księga 2.
 • Socha M.: Developing. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Soto (de) Hernando: Tajemnica kapitału, Wydawnictwo FijoRR Publishing, Warszawa 2002.
 • Stachak S.: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 • Szymański M.: Materiały geodezyjne i kartograficzne źródłem informacji do szacowania nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
 • Śmietana K.: Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości. „Nierucho-mość"2004, nr 1.
 • Śmietana K.: Developer jako organizator przedsięwzięcia nieruchomościowego. „Nieruchomość" 2004, nr 2.
 • Śmietana K.: Ryzyko w działalności developerskiej. AE, Katowice 2004 (niepublikowana).
 • Trojanowski D., Mikołajczyk G.: Finansowanie projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych na podstawie Project Finance (doświadczenia firmy developerskiej).
 • Tyler S.B.: Real Estate Investment. The Nottingam Trend University 1994.
 • Ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dz.U. 1996, nr 54, poz. 245, zm. 1997, nr 140, poz. 939; 1998, nr 106, poz. 668; 2000, nr 16, poz. 166.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1963. Kodeks cywilny. Dz.U. 1963 nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z 8 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 124, poz. 1361 ze zm.
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz.U. 2000, nr 100, poz. 1086.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 2002, nr 9, poz. 84 ze zm.
 • Ustawa z 28 września 1991 r. ustawa o lasach. Tekst jednolity Dz.U. 2000, nr 56, poz. 679 ze zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 • Ustawa z 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 ze zm.
 • Ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 1995, nr 133, poz. 654.
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity Dz.U. 1997, nr 46, poz. 543 ze zm.
 • Ustawa 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych. Dz.U. 1997, nr 139, poz. 933.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dz.U. 1997, nr 140, poz. 940.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dz.U. 1997, nr 140, poz. 940.
 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. Dz.U. 1998, nr 106, poz. 668.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm.
 • Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. 2001, nr 71, poz. 733.
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.
 • Ustawa z 16 lipca 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003, nr 64, poz. 592 ze zm.
 • Vademecum inwestora. Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych. Red. H. Henzel, K. Marcink, H. Walica. GIPH, Katowice 1996.
 • Walica H.: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 1999.
 • Wasilewska U.: Kredyt kontraktowy z Kasy Mieszkaniowej - nowa oferta na rynku kredytowym. „Bank i Kredyt" 1997.
 • Weiss L, Jurga R.: Inwestycje budowlane. C.H. Beck, Warszawa 1996.
 • Werner W.A.: Funkcjonowanie firm developerskich na rynku mieszkaniowym. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1996.
 • Werner W.: Developerzy na rynku budownictwa mieszkaniowego. Materiały konferencji Polski Rynek Nieruchomości. Międzyzdroje 1999.
 • Werner W.A.: W ramionach bezpiecznego trójkąta. „Inwestor" 2001, nr 4.
 • Werner W.A., Wężyk E., Jaworski T.: Funkcjonowanie firm developerskich na rynku mieszkaniowym. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1996.
 • Wężyk E., Jaworski T.: Firmy developerskie - realia funkcjonowania na polskim rynku budownictwa mieszkaniowego. „Problemy Rozwoju Budownictwa" 1997, nr l.
 • Wicik A.: Premiera listów. „Gazeta Bankowa" z 18-24 lipca 2000 r.
 • Williamson O: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.
 • Wycena nieruchomości. Appraisal Instytut, Chicago 2000, Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
 • Wyrowski Ł.: Ryzyko w cyklu życia nieruchomości. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2003.
 • Yobaccio E., Rubens J.H., Ketcham D.C.: The Inflation-Hedging Properties of Risk Assets. „The Journal Of Real Estate Research" 1995, No 3.
 • Zachorowska A.: Wybrane kierunki obniżenia ryzyka inwestycyjnego w aspekcie kształtowania struktury kapitału. W: Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych. Studia ekonomiczne nr 6. AE, Katowice 1999.
 • Zagórska E., Śmietana K.: Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem sektora mieszkalnictwa. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii. Educator, Częstochowa 2000.
 • Założenia polityki mieszkaniowej państwa na lata 1999-2003. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 1999.
 • Zarządzanie nieruchomościami. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytut Nieruchomości VALOR. Łódź 2001.
 • Zdziennicki B.: Nowe księgi wieczyste. Materiały szkoleniowe z Seminarium „Rejestr ksiąg wieczystych - nowe regulacje prawne" Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz International Development Law Institute Rome, Italy. Puławy 7-10 kwietnia 1997 r.
 • Zienkiewicz R.: Leasing nieruchomości. W: Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko. Red. K. Dziworska i E. Ostrowska. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168946093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.