PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 6 | 27--45
Tytuł artykułu

Racjonalność gospodarowania w twórczości Edwarda Łukawera

Warianty tytułu
The Rationality of Economic Activities in the Works of Edward Łukawer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Edward Łukawer był wielkim zwolennikiem wprowadzenia modelu racjonalności w praktyce gospodarczej. Jego najbardziej znaczącym przedsięwzięciem w tej dyscyplinie jest książka "Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Z historii problemu", która jest najszerszą i najbardziej dokładną relacją udział Oskara Langego w międzywojennej debacie o racjonalności gospodarki socjalistycznej. Kwestie związane z racjonalnością działalności gospodarczej są omawiane w większości Jego dzieł, dlatego Edward Łukawer jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ekspertów w tej dziedzinie.
EN
Edward Łukawer took interest in the problem of rational economic activities in 1960, and he dedicated the subsequent period of 45 years to studying the subject. His research into this area was inspired by the concept of rationality presented by Oskar Lange in his Political Economics. O. Lange's book led to nearly 30-year-long debates in the academic community over different aspects of rationality, which were analysed and thoroughly recorded by E. Łukawer. Apart from that, Łukawer was a great advocate of introducing the pattern of rationality in the business practice. His most significant undertaking, however, is the book entitled The Dispute Over the Rationality of the Socialist Economy, which is the broadest and most accurate presentation of the inter-war disputes. His assessment of O. Lange's views was critically received by the authors of works on the inter-war disputes concerning the rationality of economic activities in the socialist (centrally planned) economy. Towards the end of his life, E. Łukawer abandoned the idea of assessing the views held by the particular authors, confining himself to a detached presentation of their opinions. The issues related to rationality are discussed in nearly twenty of his publications with most of his works focusing on the rationality of economic activities. Therefore, E. Łukawer is recognised to be one of the most outstanding experts in the area of rational economic activities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Balcerowicz L., Z historii sporu o sprawność gospodarczą socjalizmu [w:] Pamięci Edwarda Lipińskiego. Szkice ekonomiczne, pod red. E. Domańskiej, PWE, Warszawa 1991.
 • Biegeleisen L.W., Wstęp do nauki ekonomii społecznej, t. 1, Nakładem "Naszej Księgarni" S.A. Związku Nauczycielstwa Polskiego przy współudziale Bratniej Pomocy Studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 1937.
 • Brus W., Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1961.
 • Brus W., Łaski K., Od Marksa do rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Dyskusja nad książką "Ekonomia polityczna" tow. Prof. Oskara Langego, "Nowe Drogi" 1960, nr 3.
 • Godłów-Legiędź J., Aktualność międzywojennego sporu o racjonalność gospodarki socjalistycznej, "Gospodarka Planowa" 1989, nr 6.
 • Godłów-Legiędź J., Z historii sporu o racjonalność gospodarki socjalistycznej, "Ekonomista" 1989, nr 5-6.
 • Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, wyd. 2 rozsz., KiW, Warszawa 1984.
 • Hayek F.A., Rachunek w socjalizmie: rozwiązanie konkurencyjne [w:] Zachodni spór o socjalizm rynkowy, pod red. T. Kowalika, Colloquia Communia, Warszawa 1991.
 • Kowalik T., Oskar Lange odczytywany na nowo, "Ekonomista" 1987, nr 5.
 • Kowalik T., Racjonalność gospodarcza i historyzm, "Ekonomia" 1976, nr 36.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1959.
 • Lange O., O ekonomicznej teorii socjalizmu [w:] O. Lange, Wizje gospodarki socjalistycznej. Wybór pism, KiW, Warszawa 1985.
 • Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Rozprawy i Studia, t. 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
 • Leśkiewicz Z., Racjonalność w ekonomii, Rozprawy i Studia, t. 145, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 • Lipiński E., Karol Marks i zagadnienia współczesności, wyd. 2, PWN, Warszawa 1971.
 • List Oskara Langego do Friedricha A. Hayeka z dnia 31 VII 1940 r. [w:] O. Lange, Dzieła, t. 2, PWE, Warszawa 1973.
 • Łukawer E., Miejsce koncepcji Oskara Langego w poglądach na model funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Rector's Lectures No. 60, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Łukawer E., O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania, "Ekonomista" 1982, nr 5-6.
 • Łukawer E., O roli mechanizmu rynkowego i racjonalności gospodarowania w rozwoju polskiej myśli ekonomicznej [w:] Od i do gospodarki rynkowej. Problemy teorii i polityki gospodarczej, pod red. W. Jarmołowicza, J. Orczyka, AE w Poznaniu i PTE Oddział w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Łukawer E., Oblicza efektywności, SGPiS, Warszawa 1987.
 • Łukawer E., Oskar Lange, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 10.
 • Łukawer E., Oskar Lange a idea socjalizmu [w:] Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, pod red. nauk. G. Musiał, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004.
 • Łukawer E., Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu, "Ekonomista" 1987, nr 4.
 • Łukawer E., Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej [w:] Stan i zadania nauk ekonomicznych, pod red. E. Łukawera, M. Mieszczankowskiego, "Ekonomista" 1981, nr 6.
 • Łukawer E., Przedsiębiorstwo a model, "Problemy Ekonomiczne". Zeszyt Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1982, nr 2.
 • Łukawer E., Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1984, vol. 27.
 • Łukawer E., Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej, "Ekonomista" 1989, nr 3.
 • Łukawer E., Rynek i ceny a system funkcjonowania gospodarki, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Łukawer E., Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Z historii problemu, PWN, Warszawa 1985.
 • Łukawer E., Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia (Część I - do końca lat sześćdziesiątych), "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1986, vol. 29.
 • Łukawer E., Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Polskie dyskusje, "Ekonomista" 1985, nr 1-2.
 • Łukawer E., W sprawie programu wykładu ekonomii politycznej socjalizmu, "Życie Gospodarcze" 1960, nr 25.
 • Łukawer E., Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995, OLYMPUS - Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1996.
 • Minc B., Ekonomia polityczna socjalizmu, wyd. 5, PWN, Warszawa 1980.
 • Pajestka J., Plan i rynek w gospodarce socjalistycznej. Koncepcja Oskara Lange, "Ekonomista" 1987, nr 4.
 • Pajestka J., Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. O racjonalności ewolucji cywilizacyjnej, PWN, Warszawa 1990.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa 2007.
 • Ulatowska I., Przypisy [w:] O. Lange, Dzieła, t. 2, PWE, Warszawa 1973.
 • Wilczyński W., Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej - refleksje współczesne, "Ekonomista" 1986, nr 4-5.
 • Z listu Langego do M. Harding z dn. 25 maja 1945 r. [w:] O. Lange, Dzieła, t. 3, PWE, Warszawa 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168959141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.