PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 6 | 47--68
Tytuł artykułu

Metodologiczne problemy poznania ekonomicznego

Warianty tytułu
The Methodological Problems of Economic Cognition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań w opracowaniu są kwestie ogólnometodologiczne w nawiązaniu do swoistości poznania ekonomicznego. Porządek zagadnień tu podnoszonych jest następujący: przedmiot i problematyka metodologii nauki; założeniowość, czynności badawcze oraz wartości poznania naukowego; właściwości kontinuum poznania naukowego; tradycje badawcze w środowisku poznańskich metodologów. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses a number of representative interpretations of methodology, defining the scope of issues it deals with. The reflections presented in the text refer to the methodology of economics. The author addresses the problems related to the structure of the cognitive activity of scientists as well as the types of scientific values adhered to by researchers in pursuing their cognitive objectives. The structure of cognitive activity is composed of specific research procedures that ultimately lead to formulating an economic theory. The methodology of economics constitutes a key component of a broader field of studies which focuses on the science of economics and which may be referred to as the theory of economic sciences. The article also contains an analysis of the achievements of the Poznań Methodological School.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, wyd. 3, PWN, Warszawa 1975.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Churchland Smith P., Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-brain, MIT Press, Cambridge, Mass 1986.
 • Churchland P.M., A Neurocomputational Perspective: The Nature of Mind and the Structure of Science, MIT Press, Cambridge, Mass. 1989.
 • Dow S.C., Economic Methodology: An Inquiry, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Dziarnowska W., Klawiter A., Wprowadzenie [w:] Subiektywność a świadomość, pod red. W. Dziarnowskiej, A. Klawitera, Z serii: Studia z Kognitywistykii Filozofii Umysłu, Zysk i S-ka, Poznań 2003, nr 1.
 • Fiedor B., Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, referat na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, 29 listopada 2007, http://www.zk.pte.p1/pliki/0/216/29.11.07.%20%20SR%20I%20[l]%2008.01.08.pdf.
 • Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Inter Esse, Kraków 1993.
 • Giedymin J., Kmita J., Wykłady z logiki formalnej, teorii komunikacji i metodologii nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1966.
 • Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Pisma wybrane, t. 4, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.
 • Kant I., Krytyka czystego rozumu, Z serii: Biblioteka Europejska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.
 • Kmita J., Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.
 • Kmita J., Z problemów epistemologii historycznej, PWN, Warszawa 1980.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. 3, PWN, Warszawa 1986.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie. Dzieła wszystkie, Ossolineum, Wrocław -Warszawa - Kraków 2000.
 • Kuhn T.S., Obiektywność, sądy wartościujące i wybór teorii [w:] T.S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 • Lakatos I., Pisma z filozofii nauk empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Leśkiewicz Z., Leśkiewicz I., Zarys metodologii ekonomii, Uniwersytet Szczeciński, cz. 1 - Szczecin 1998, cz. 2 i 3 - Szczecin 1999.
 • Łukawer E., Zagadnienia równowagi a problematyka wzrostu. (Jak to się na przestrzeni lat kształtowało!) [w:] Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii, pod red. G. Musiał, Prace Naukowe, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki, t. 1, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925.
 • Motycka A., O potrzebie definicji. Za i przeciw [w:] Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk, pod red. J. Sucha, E. Pakszys, I. Czerwonogóry, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 • Mózg i jego umysły, Z serii: Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Zysk i S-ka, Poznań 2005, nr 2.
 • Musiał G., Pojęcie prawa nauki i status praw ekonomii [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką, pod red. E. Piotrowskiej, M. Szczęśniak, J. Wiśniewskiego, Z serii: Pisma Filozoficzne, t. 75, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Musiał G., Z punktu widzenia ekonomii, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2008.
 • Nauka a problem racjonalności, Blok tematyczny pod red. nauk. A. Motyckiej, Dyskusje i polemiki, "Zagadnienia Naukoznawstwa", Warszawa 2008, t. 44, z. 3-4.
 • Nowak I., Zmienność i stałość w nauce. Przyczynek do metodologii międzyteoretycznych związków diachronicznych, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1991.
 • Nowak L., Idealizacyjna koncepcja nauki. Przegląd zastosowań i rozwinięć, pod red. R. Egierta, A. Klawitera, P. Przybysza, Z serii: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Ossowska M., Ossowski S., Nauka o nauce, "Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój", Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki, Warszawa 1992, nr 1 (26).
 • Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Simon H.A., Models of Discovery: And Other Topics in the Methods of Science, Boston Studies in the Philosophy of Science, Hardcover, Dordrecht-Boston 1977.
 • Subiektywność a świadomość, Z serii: Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Zysk i S-ka, Poznań 2003, nr 1.
 • Such J., Czy istnieje experimentum crucis? Problemy sprawdzania praw i teorii naukowych, PWN, Warszawa 1975.
 • Such J., Problemy weryfikacji wiedzy. Studium metodologiczne, PWN, Warszawa 1975.
 • Such J., W poszukiwaniu wiedzy pewnej [w:] Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, pod red. J. Sucha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 1992.
 • Teoria ekonomiczna. (Metodologia i rekonstrukcja), pod red. P. Buczkowskiego, L. Nowaka, AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - Seria I, nr 76, Poznań 1978.
 • Topolski J., Metodologia historii, wyd. 3, PWN, Warszawa 1984.
 • Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1983.
 • Umysł a rzeczywistość, Z serii: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, t. 5(18), Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 • Wierzbicki T., Zygmunt Leśkiewicz (1943-1999) [w:] Byli z nami. Wspomnienia i biogramy, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Windelband W., Historia a nauki przyrodnicze [w:] Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, pod red. Z. Cackowskiego, M. Hetmańskiego, Ossolineum, Wrocław -Warszawa - Kraków 1992.
 • Wójcik W., Nowożytne wizje nauki uniwersalnej a powstanie teorii kontinuów, Wydawnictwo Instytutu Historii Nauk, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168959890

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.