PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 3 | nr 114 Zarządzanie w praktyce | 85--99
Tytuł artykułu

Czynniki zmian w zarządzaniu w administracji skarbowej

Warianty tytułu
Factors of some Changes in the Management of Treasure Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany następujące w sektorze skarbowym od 2003 r. uwarunkowane są wieloma czynnikami o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. W artykule przeanalizowano najważniejsze, zdaniem autorek, makro- i mikrouwarunkowania zmian, jak również widoczne, pozytywne efekty ich uwzględniania w pracy administracji skarbowej. Do omówionych czynników zewnętrznych należą: globalizacja i procesy cywilizacyjne, dostosowanie prawa podatkowego do dyrektyw unijnych, polityka podatkowa państwa, teleinformatyzacja narzucana odgórnie, czynniki konkurencyjności urzędów skarbowych, potrzeby i wymagania społeczeństwa. Z kolei wśród czynników wewnętrznych znalazły się: racjonalizacja wydatków publicznych, potrzeby i wymagania pracowników, strategie rozwoju organizacji i informatyzacja administracji.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the year 2003 some changes which have occurred in the fiscal sector have been determined by many internal and external factors. The article analyses the most important micro and macro conditions of changes as well as visible and positive effects of taking them into account in the fiscal administration. Some of the discussed external factors are: globalization and civilization processes, adapting the tax law to some European Union's directives, state's tax policy, Ministry of Finance's directives, state's developing phone and Internet network, factors for competitiveness of tax offices and the needs and demands of the public. On the other hand, some internal factors are: the rationalization of public spending, employees' needs and demands, the development strategies of a given organization and the computerization of administration.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Buchacz T., Wysocki S., Zarządzanie jakością w administracji - europejskie wzorce, polskie doświadczenia, "Służba Cywilna" 2002/2003 nr 5.
 • Bugdor M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 • Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Danecka B., Zając W., Raport - urzędy skarbowe w opinii małych i średnich przedsiębiorstw, Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Warszawa 2003.
 • Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Cedewu, Warszawa 2009.
 • "Gazeta Prawna" 5.11.2007.
 • Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 2006.
 • Gulledge T.R., Sommer R.A., Bussines process management: public sector implications, "Bussines Process Management Journal" 2002 vol. 8, nr 4.
 • Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1997.
 • Izdebski H., Historia administracji, Liber, Warszawa 1997.
 • Izdebski H., Kulesza I., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1998.
 • Komarecka E., Kulinicz T., Akcyza 2003, Difin, Warszawa 2003.
 • Kożuch B., Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 • Kudrycka B., Zmiany w pozycji i statusie urzędników administracji publicznej. Nowe trendy i wyzwania, "Służba Cywilna", wiosna-lato 2002 nr 4.
 • Kupczyk A., Korolewska H., Czerwonka M., Radykalne zmiany w firmie, Wyd. Prawno-Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Moss B., Quality Customer Service, Butterworth-Heineman, London 1992.
 • Perrit Jr. H.H., Open goverment, "Goverment Information Quarteryly" 1997 vol. 17, nr 4.
 • Uchwała Rady Ministrów 1997, Monitor Polski nr 15/97, poz. 144.
 • Urzędy skarbowe w opinii małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Finansów 2003.
 • Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005 nr 64, poz. 565.
 • Zadania dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w 2009 r. oraz wytyczne do ich realizacji, Departament Administracji Podatkowej MF, Warszawa 2009.
 • www.mf.gov.pl.
 • www.sjp.pwn.pl.
 • www.ukie.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168977328

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.