PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3 | 83--104
Tytuł artykułu

Podstawy prawne i zmiany ustrojowe dotyczące funkcjonowania stolicy

Warianty tytułu
Legal Bases and Systemic Changes Underpinning Capital-City Functioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia przebieg zmian terytorialno-administracyjnych następujących w Warszawie od okresu międzywojennego do teraźniejszości. Odnosi się do wielu dokumentów i opracowań z tego okresu, w którym ustrój stolicy przechodził mnóstwo zmian i wielokrotnie był poddawany różnego typu innowacyjnym pomysłom. Choć obecny kształt Warszawy kreuje w dużej mierze wciąż modyfikowana ustawa z 18 maja 1990 r., to każda następna wersja tzw. ustawy warszawskiej oznaczała niemały przewrót w sferze administrowania i funkcjonowania stolicy. Owe modyfikacje i rewolucyjne przewroty oraz ich konsekwencje zostały przedstawione poniżej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the course of the territorial and administrative changes ongoing in Warsaw from the inter-War period to the present day. It draws upon many documents and studies from the period during which the system by which the capital city was administered changed many times, with different innovative ideas being put forward very often. Although the present shape of Warsaw is still very much based upon that set out in the Act of 18 May 1990, every new Act relating to the administrative system of Warsaw has meant major changes for the way the city is administered and functions. The modifications and transformations in question are discussed in detail in the article, along with their consequences. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Barlow I., 1991, Metropolitan Government, London: Routledge.
 • Budzanowska O., 2000, "Obszary metropolitarne, ich struktura i funkcje w układach terytorialnych", Samorząd Terytorialny, nr 10, s. 37-45.
 • Druki poselskie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druki nr 295/GP, 312/GP, 313/GP, 336/GP), Kronika Sejmowa, Nr 45 (349) III kadencja, 21 października 1998 r.
 • Druki sejmowe nr 628, 1543, 1765. 80. Posiedzenie Senatu RP IV kadencji, 25 i 26 kwietnia 2001 r.
 • Herbst K., 1992, "Reforma samorządowa a struktura społeczno-terytorialna Warszawy", Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 32-43.
 • Isakiewicz L., 1998, "Metropolia Warszawska", Wspólnota, nr 19, s. 5.
 • IzdebskiH., 1994, Ustawa z dnia 2 5 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Tekst z komentarzem, Warszawa: Omnia.
 • Jagielski J., 2002, "'Ustawa warszawska'-prawo niedoskonałe", Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 59-67.
 • Jaworska-Dębska B., 1992, "Poszukiwanie dróg optymalizacji ustroju dużych miast", Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 22-31.
 • Kowalewski A.T., 1991, "Trudne początki samorządu terytorialnego", Samorząd Terytorialny, nr 1-2, s. 99-100.
 • Kraj L, 2002, "Bunt gniewnych burmistrzów", Życie Warszawy z 19 marca 2002 r., s. 9.
 • Kuć K.A., 2003, "Ustrój miasta stołecznego Warszawy od 1990 roku", Consensus, nr 4, s. 49-64.
 • Kulesza M., 1994, "Położenie aglomeracji warszawskiej w świetle prawa", Samorząd Terytorialny, nr 4, s. 33-34.
 • Kulesza M., 2000, "Co dalej z ustrojem stolicy?", Wspólnota, nr 23, s. 28.
 • Leoński Z., 1991, "Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce", Samorząd Terytorialny, nr3.
 • Leoński Z., 2004, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa: LexisNexis.
 • Maciołek M., 1993, "Ustrój aglomeracji miejskich", Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 36-60.
 • Mażewski L., 1997, "Samorządowy region Gdańska", Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 20-31.
 • Mościcki В., 1997, "Przestrzenne planowanie miejscowe a regionalne w obszarach metropolitalnych obecnie i po wprowadzeniu samorządu regionalnego", Wspólnota, nr 48, s. 5.
 • Norton A., 1994, International Handbook of Local and Regional Government, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 1989 r., Nr 17 poz. 99 ze zm.).
 • Pacione M., 2001, Urban Geography, London: Routledge.
 • Radwan M., 1991, "Warszawa - mogło być inaczej", Wspólnota, nr 23, s. 13.
 • Roberts P., 1999a, "The evolution and purposes of metropolitan strategic planning", w: P. Roberts, K. Thomas, G. Williams (red.), Metropolitan Planning in Britain: A Comparative Study, London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Roberts P., 1999b, "Retrospect and prospect", w: P. Roberts, K. Thomas, G. Williams (red.), Metropolitan Planning in Britain: A Comparative Study, London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedzib władz powiatu (Dziennik Ustaw Nr 62 poz. 631).
 • Soja E., 2000, Postmetropolis, Oxford: Blackwell.
 • Swianiewicz P, 1995, "Czy małe jest piękne? Czy duże jest bardziej efektywne? Wielkość gmin w teorii i praktyce", Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 23-34.
 • Swianiewicz P., Herbst M., 2002, "Korzyści i niekorzyści skali w polskich samorządach", Samorząd Terytorialny, nr 6, s. 14-25.
 • Strategia rozwoju Warszawy do 2010 roku: Synteza, 1998, Warszawa: Rada m.st. Warszawy.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, 1998, Warszawa: Zarząd m.st. Warszawy.
 • Śleszyński P., 2004, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Warszawa: PAN Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Uchwała Nr XXXV/199/92 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 września 1992 r.
 • Uchwała Nr XXXV/308/96 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy (Monitor Polski Nr 56 z 18 września 1996 r., poz. 516).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dziennik Ustaw z 1990 r., Nr 16 poz. 95).
 • Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Ustaw z 1990 r., Nr 34 poz. 200).
 • Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Ustaw z 1995 r., Nr 48 poz. 195 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Ustaw z 1999 r., Nr 92 poz. 1044).
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Ustaw z 2002 r., Nr 41 poz. 361 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Ustaw z 2002 r., Nr 127 poz. 1087).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Ustaw z 2006 r., Nr 249 poz. 1826).
 • "Weto do ustawy warszawskiej", Rzeczpospolita z 5 lipca 2001 r., s. C4.
 • Wyganowski S. (2006), "Dokąd zmierza Warszawa?", Urbanista, 6 (42), s. 34-36.
 • Wykorzystane źródła internetowe: www.um.warszawa.pl/v_syrenka/miasto/dzielnice.htm (mapa Warszawy po 2002 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169003428

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.