PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 95 Jaka polityka spójności po roku 2013? | 66--85
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Warianty tytułu
The Differentiation of Socio-Economic Development of Regions and Local Government Units in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiaru poziomu życia ludności można dokonać za pomocą miernika wyrażającego produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca. Wartość ta wynosi obecnie około 28 tyś. zł. Artykuł przedstawia porównanie spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce. Wzięto pod uwagę analizowany miernik dla regionów, województw i podregionów. Zmiany granic administracyjnych wpływają na zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Niewielkie zróżnicowanie między regionami największymi pogłębia się w miarę analizy coraz mniejszych jednostek terytorialnych. Ostatnią analizowaną jednostką jest powiat. Dla powiatów brak jednak wartości PKB na l mieszkańca. Wykorzystano w tym przypadku dochody własne powiatów na l mieszkańca. (abstrakt oryginalny)
EN
The population's standard of living can be measured by means of the gross national product per capita. This figure is currently around 28.000 PLN. This article is a comparison of social integrity levels within Poland. The analyzed indicator was taken into consideration for regions, voivodeships and sub-regions. Changes of administrative borders affect the differentiation of the level of social development. Slight differences between regions become more obvious once the smaller territorial units are taken into consideration. The last analyzed unit is a country district (poviat). However, there is no figure for gross national product per capita in country districts. In this case the analysis was based on districts' own revenue per capita. The analysis also uses numerous illustrations, both cartographical, tabular and graphic ones, to stress differentiation scale of the socio-economic development in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Głaz M., Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
 • Gminy przygraniczne, Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, 1997.
 • Gminy w Polsce w 1996 r., GUS, Warszawa 1998.
 • http://www.rzeczpospolita.pl.
 • Jałowiecki B., Zarys koncepcji regionalizacji Polski, [w:] Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, red. A. Kukliński, PAN, KPZK, zeszyt 178, Warszawa 1997.
 • Klein Ch., Kruger L., Regionen in Europa, Zentrum fur europaische Studien, Universitat Trier 1998.
 • Kołodziejski J., Strategia równoważenia rozwoju miast polskich w perspektywie integracji europejskiej, [w:] Rozwój - region - społeczeństwo, red. G. Gorzelak, M.S. Szczepański, T. Zarycki, UW, Warszawa-Katowice 1999.
 • Marosz J., Pięć regionów - zero konfliktów, „Rzeczpospolita", 6 lipca 1998.
 • Mortimcr-Szymczak H., Głos w dyskusji, [w:] Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
 • Pietrzyk L, Efekty polityki spójności w „starych" krajach kohezji UE - ujęcie porównawcze, [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, PWN, Warszawa 2007.
 • Rajchel D., Strefa podmiejska Opola i jej rozwój na przykładzie infrastruktury technicznej, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
 • Rąezaszck A., Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce, AE, Katowice 2001.
 • Rocznik Demograficzny 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 13 lipca 2000 r., DzU nr 58, poz. 685.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r., DzU nr 214, poz. 1573.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r., DzU nr 214, poz. 1573.
 • Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, UW, Warszawa 2001.
 • Słaby T., Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, SGH, Warszawa 1994.
 • Stokowski F., Regionalizacja demograficzna Polski, PWN, Warszawa 1977.
 • Toezyski W., Sartorius W., Zaucha J. (red.), Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, Wyd. Przedświt, Warszawa 1997.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa, DzU 1998 nr 96, poz. 603.
 • Winiarski B., Warianty koncepcji kierunkowania rozwoju regionalnego Polski w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja, red. B. Winiarski, AE, Wrocław 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169015507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.