PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 95 Jaka polityka spójności po roku 2013? | 86--96
Tytuł artykułu

Dochodzenie do równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy

Warianty tytułu
Reaching Balance between Flexibility and Security in the Polish Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osiąganie równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy uznane zostało za jedno z najważniejszych podejść do realizacji polityki zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych aspektów wdrażania strategii elastyczności i bezpieczeństwa (flexicurity) na polskim rynku pracy. Omówiono w nim pojęcie, model i warunki flexicurity oraz zasady i ścieżki dochodzenia do modelu flexicurity. W konkluzjach sformułowano podstawowe kierunki wdrażania modelu flexicurity w Polsce. Odniesiono się do poszczególnych komponentów flexicurity: aktywnej polityki rynku pracy, właściwych porozumień umownych, kształcenia ustawicznego oraz systemów zabezpieczenia społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Balance between labour market flexibility and security has been recognized as an important element of the employment policy in the EU Member States. This paper identifies main aspects regarding the implementation of the flexicurity strategy in the Polish labour market. It presents the flexicurity concept, model, conditions as well as its rules and pathways. In the conclusions, the main directions for implementation of the flexicurity model in Poland are defined. They reflect such areas as: active labour market policy, reliable contractual arrangements, lifelong learning, and social security systems. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bovenberg L., Wilthagen T., On the road to flexicurity: Dutch proposals for a pathway towards better transition security and higher labour market mobility, Tilburg University Flexicurity Paper, 2008/15.
 • Bredgaard T., Larsen R, Madsen P.K., The flexible Danish labour market - a review, CARMA Research Papers Aalborg University, 2005/01.
 • Council of the European Union 15497/07, Draft council conclusions towards common principles of flexicurity, Brussels, 23 November 2007.
 • Council of the European Union, Implementation of the common principles of flexicurity within the framework of the 2008-2010 round of the Lisbon Strategy - Report by the "flexicurity" mission, Brussels, 12 December 2008.
 • Council of the European Union, Press Release 2733rd Council Meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Luxembourg, 1-2 June 2006.
 • Czerwińska K., Flexicurity jako koncepcja polityki społecznej i zatrudnienia, "Polityka Społeczna" 2008 nr 3.
 • EMCO Reports, Monitoring and analysis of flexicurity policies, Report Endorsed by EMCO on 24 June 2009, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=l02&langld=pl.
 • European Commission, Paper on flexicurity, 2006.
 • European Commission, Towards common principles of flexicurity: more and better jobs through flexibility and security, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
 • European Network of Heads of Public Employment Services, The Contribution of the Public Employment Services to Flexicurity, Joint Opinion adopted during the 23rd meeting of European Heads of Public Employment Services Nice, 11th of December 2008.
 • Fraczek M., Flexicurity jako podejście do polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej - analiza i ocena, "Zarządzanie Publiczne" 2008 nr 4 (6)
 • Grotkowska G., Socha M.W., Sztanderska U., Elastyczność zatrudnienia a bezpieczeństwo socjalne na rynku pracy. Doświadczenia Polski, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Budapeszt 2005.
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Zatrudnienia, Strategia Lizbońska, Sprawy Międzynarodowe, Misja w sprawie modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), Bruksela, 8 lutego 2008 r.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Zalecenia Rady w sprawie planowanej na rok 2009 aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie, Bruksela 28. l .2009.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Towards common principles of flexicurity: more and better jobs through flexibility and security, Brussels, 27.6.2007, COM/2007/ 359 final.
 • Kryńska E., Partnerzy społeczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, "Dialog" 2008 nr 3.
 • Kryńska E., Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?, "Monitor Prawa Pracy" 2007 nr 7/07.
 • Lang D., Can the Danish model of "flexicurity" be a matrix for the reform of European labour markets?, Cahiers du ORES 2006/18.
 • Philips K., Eamets R., Approaches to Flexicurity: EU Models, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg 2007.
 • Rybicka E., Europejscy partnerzy społeczni uzgadniają stanowisko w sprawie elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia, "Dialog" 2007 nr 4.
 • Rymsza M. (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Surdykowska B., Dialog na rzecz elastyczności i bezpieczeństwa, "Dialog" 2007 nr 4.
 • Wilthagen T., Tros R, The concept of "Flexicurity": A new approach to regulating employment and labour markets, Tilburg University Flexicurity Paper 2003/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169015748

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.