PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 95 Jaka polityka spójności po roku 2013? | 107--117
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie aktywności kobiet w Polsce na poziomie lokalnym w kontekście polityki równości

Warianty tytułu
Spatial Diversity of the Activity of Polish Women at the Local Level in the Context of Policy of Equality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest analiza przestrzennego zróżnicowania aktywności kobiet na płaszczyźnie gospodarczej i politycznej w Polsce na poziomie gmin. Do analizy wykorzystano następujące wskaźniki w ujęciu dynamicznym: stopa bezrobocia kobiet, wskaźnik zatrudnienia kobiet, udział radnych kobiet w ogólnej liczbie radnych. Na podstawie badań można stwierdzić, iż rynek pracy kobiet wykazuje zróżnicowanie przestrzenne w Polsce w ujęciu lokalnym. Widoczne są wyraźne prawidłowości, przy czym w dużej mierze aktywność kobiet jest limitowana ogólną dostępnością do lokalnego rynku pracy. Struktury przestrzenne charakteryzują się dużą stabilnością w czasie. W przypadku partycypacji kobiet we władzy lokalnej prawidłowości są mniej wyraźne, ale zaznacza się nieco lepsza sytuacja w Polsce zachodniej i północnej oraz generalnie wyraźny wzrost aktywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The policy of equality is one of priorities among the activities conducted by the most important international organizations, including the UN, the Council of Europe and the European Union. Poland is obliged to observe the principle of equality and prevention of unfair discrimination on ground of sex, age or race, etc. Furthermore, the role of this principle is significant from the point of view of EU social cohesion policy. This paper focuses on the aspect of gender equality in Poland. The problem of equal treatment of women and men is mainly discussed in sociological and cultural terms, and less frequently in terms of economic sciences. It seems though, that this issue is equally important from the economic point of view. Equality of treatment of various social groups, including women, is significant in the labour market not only from the point of view of prohibition of discrimination, but also in the context of effectiveness of economy and, above all, the effective use of labour resources. Similarly, the increase in women's participation in politics and authorities is beneficial for the shaping of politics as it widens the spectrum of the problems discussed and is also more realistic, and consequently, more effective. The purpose of the paper is to analyze spatial diversity of activities of women in geographical and political terms in Poland. The paper concerns the level of communes and was conducted using the dynamic approach. The analysis is based on the following indexes: the rate of women's unemployment, the indicator of women's employment, participation of women councillors in the total number of councillors at the level of communes. On the basis of the conducted research it can be stated that, in the local context, the labour market in Poland is spatially diversified. There are clear regularities, but the activity of women is largely limited by general accessibility to the local labour market. Spatial structures are characterized by significant stability in time. In the case of women's share in local authorities these regularities are less pronounced, but the situation in the western and northern Poland seems to be a little better, and there is a definite increase in the activity of women in this field. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Alonso-Villar O., Del Rio C., Geographical concentration of unemployment: a male-female comparison in Spain, „Regional Studies" 2008 vol. 42.3.
 • Brodzińska B., Praca u podstaw, czyli aktywność polityczna kobiet na szczeblu lokalnym. Toruńskie radne kadencji 2002-2006, [w:] Płeć w życiu publicznym, red. M. Jezierski, M. Wincławska, B. Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 • Constantini V., Monni S., Gender disparities in the Italian regions from a human development perspective, „The Journal of Socio-Economics" 2009 vol. 38.
 • Fuszara M., Udział kobiet we władzy, [w:] Kobiety w Polsce 2003, Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2003.
 • Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • MeDowcll L., Space, place and gender relations: Part I. Feminist empiricism and the geography of social relations, „Progress in Human Geography" 1993 vol. 17.
 • Nowakowska U„ Swędowska A., Kobiety na rynku pracy, [w:] Kobiety w Polsce 2003, Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2003.
 • Perrons D., Gender inequalities in regional development, „Regional Studies" 1995 vol. 29.
 • Stuyck K., Luytcn S., Kesteloot Ch., Meert H., Peleman K., A Geography of Gender Relations: Role Patterns in the Context of Different Regional Industrial Development, „Regional Studies" 2008 vol. 42.1.
 • Wawrowski Ł., „Zintegrowany model wyjaśniania" - w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych, [w:] Płeć w życiu publicznym, red. M. Jezierski, M. Wincławska, B. Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169016195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.