PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 69--88
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie postaw społeczności lokalnych wobec inwestorów zagranicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Differences in Attitudes of Local Communities towards Foreign Investors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Filie i oddziały koncernów międzynarodowych są znaczącym elementem w strukturze gospodarczej miast i regionów, a w zależności od stopnia integracji z regionalnym oraz lokalnym otoczeniem gospodarczym mogą odgrywać ważną rolę w ich rozwoju. Lokalizacja filii koncernu międzynarodowego wywołuje wielorakie skutki, w różnych sferach: gospodarczej, społecznej, przestrzennej, w środowisku przyrodniczym. Do skutków w sferze społecznej można zaliczyć kształtowanie się postaw mieszkańców wobec inwestora pod wpływem wiedzy o nim oraz wykreowanego wizerunku, prowadzące w dalszej kolejności do pewnych wobec niego zachowań. Opracowanie dotyczy porównania postaw wobec inwestorów zagranicznych mieszkańców dużego miasta oraz małej gminy wiejskiej. Podstawą analizy były badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Poznania oraz mieszkańców gminy Zbąszynek. (abstrakt oryginalny)
EN
Branches of international corporations are a significant element of the economic structure of towns and regions, and depending on the degree of their integration with ('embeddedness' in) the regional and local economic milieux, they can play an important role in their development. The location of a branch of an international corporation has a multitude of effects in a variety of spheres: economic, social, spatial, and environmental. The effects in the social sphere include the formation of attitudes of the residents towards the investor, which takes place on the basis of the knowledge about the investor and his/her image, and then gives rise to some forms of behaviour towards him. This paper compares the attitudes towards foreign investors of the residents of a big city and a small rural commune. The analysis is based on a survey research carried out among the inhabitants of Poznań city and the commune of Zbąszynek. The attitudes examined in the first case were those towards a branch of the international corporation EXIDE Technologies, which has been operating in the city since 1995, and in the other case, the attitudes towards a branch of the Swedwood corporation, present in the commune since 1999. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Balawejder K., Popiołek K., 1992, "Postawy wobec prywatyzacji i ich społeczno-psychologiczne uwarunkowania", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. LIV, z. 2, s. 111-121.
 • Domański B., 1983, "Badania regionalnych wyobrażeń i preferencji decydentów przemysłowych", Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, nr 3, s. 25-42.
 • Domański B., 1985, "Ocena lokalizacji fabryki obuwia w Nowym Targu", Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 62, s. 37-54.
 • Domański B., 1987, "Niektóre problemy użyteczności badań postaw i preferencji społecznych dla potrzeb planowania przestrzennego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, z. 70, s. 7-22.
 • Domański B., 1989a, "Attitudes to local industrial development and quality of life in Poland", w: R.J.R. Linge, G.A. van der Knaap (red.), Labour, Environment and Industrial Change, London: Routledge, s. 50-66.
 • Domański В., 1989b, "Przestrzeń a postawy społeczne - wybrane zagadnienia", Przegląd Geograficzny, t. LXI, z. 4, s. 423-139.
 • Domański B., 1990, "Społeczności miejskie wobec uprzemysłowienia", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, z. 82.
 • Domański B., Libura H., 1986, "Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji", Przegląd Geograficzny, t. LVIII, z. 1-2, s. 143-164.
 • Domański B., Prawelska-Skrzypek G., 1986, "Przestrzenne zróżnicowanie wyobrażeń miasta na przykładzie Jarosławia", Folia Geographica, Series Geographica -Oeconomica, t. 19.
 • Dziewoński K., Andrzejewski A., Kołodziejski J., 1986, Spatial economy and policies in Poland, XXVI European Congress of the RSA, Kraków.
 • Jagielski A., 1977, Geografia ludności, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 • Kocowski T., 1982, Potrzeby człowieka, koncepcja systemowa, Wrocław-Warszawa: Ossolineum-Wydawnictwo PAN, s. 243.
 • Kortus В., 1981, "Geografia przemyski i jej aktualne problemy badawcze", Przegląd Geograficzny, nr 53, s. 285-294.
 • Kortus В., 1983, "Społeczno-humanistyczny nurt w badaniach geografii przemysłu", Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, nr 3, s. 17-22.
 • Kortus В., 1984, "Główne kierunki i problemy badawcze Grupy Roboczej Geografii Przemyski oraz Komisji Systemów Przemysłowych Międzynarodowej Unii Geograficznej", Przegląd Geograficzny, nr 56, t. 1-2, s. 165-174.
 • Maslow A.H., 1978, Motivation und Persönlichkeit, Ölten: Walter.
 • Maslow A.H., 1990, Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Matykowski R., 1992, "Zbieranie i tworzenie informacji w badaniach społeczno-geo-graficznych: problemy i trudności", w: Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii spoleczno-ekonomicznej Polski, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza (Seria Geografia, nr 55), s. 149-162.
 • Misztal B., 1978, Socjologia miasta, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Polityka, 2008, www.lista500.polityka.pl.
 • Stryjakiewicz T. (red.), 2005, Impact of Foreign Investors on Regional and Local Development: The Case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznan, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Taylor Z., 1980, "O społecznej geografii transportu", Przegląd Geograficzny, nr 52, s. 41-59.
 • Tobolska A., 1997, "Postawy pracowników dużych przedsiębiorstw przemysłowych wobec procesu prywatyzacji", w: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Wystąpienia 46 Zjazdu PTG, Rynia, s. 235-239.
 • Tobolska A., 2004, Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Tobolska A., 2009, "Measurement of geographical distance in company internationalization", Naukový Visnyk Chernivetskogo Univiersitetu: Zbirnyk Naykovyh Prats. Vyp. 458 (Geografia), s. 26-31.
 • Turowski J., 1977, "Społeczność lokalna", Studia Socjologiczne, t. 17, z. 3, s. 105-129.
 • Warnecke HJ., 1993, Die Fraktále Fabrik: Revolution der Unternehmenskultur, Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.
 • Wdowicka M., 2008, "Ewolucja działania korporacji transnarodowych i jej znaczenie w gospodarce lokalnej", w: J. Parysek (red.), Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza (Biuletyn IGS-EiGP, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 6), s. 63-86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169041972

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.