PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 89--104
Tytuł artykułu

Druga młodość czy upadek? : warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji

Warianty tytułu
Second Youth or Decline? : Warsaw Large-Scale Housing Estate Służew Mad Dolinką during Socio-Economic Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia przeobrażenia przestrzenne i społeczno-gospodarcze jednego z warszawskich wielkich zespołów mieszkaniowych - osiedla Służew nad Dolinką. Szczególna uwaga została zwrócona na przemiany, jakie w jego przestrzeni zaszły pod wpływem procesów transformacyjnych po 1989 r. Osiedle to, mimo potencjalnego zagrożenia degradacją materialną i społeczną, uniknęło losu wielu podobnych zespołów mieszkaniowych w Europie Zachodniej i nie uległo przekształceniu w tzw. miejski slums. Dzięki połączonym, systematycznym działaniom podejmowanym przez spółdzielnię mieszkaniową, władze miejskie i indywidualne podmioty (zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców), jak również dzięki sprzyjającym okolicznościom na warszawskim rynku mieszkaniowym, nie stało się ofiarą syndromu wielkiego osiedla i nadal stwarza atrakcyjne warunki życia dla swoich mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the spatial and socio-economic transformation of one of Warsaw's large-scale housing estates - Służew nad Dolinką, especially after 1989. In spite of potential threat of physical and social degradation, the area has not converted into a city slum and still offers attractive living conditions for its inhabitants. Continuous and regular actions of the local housing association, city authorities, entrepreneurs and dwellers, as well as propitious circumstances of the Warsaw real estate market, protect the estate from physical and social decline. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, studentka
Bibliografia
 • Brukalska B., 1948, Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy.
 • Burger T., 1978, "Społeczna i demograficzna ewolucja osiedla za Żelazną Bramą", w: T. Burger et al., Studia nad osiedlami, Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR.
 • Chmielewski J.M., Mirecka M., 2007, Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Domagalski J., Olearczyk A., 1971, Założenia rozwoju ośrodków handlowych, Warszawa: Dział Wydawnictw Instytutu Handlu Wewnętrznego.
 • Droste Ch., Knorr-Siedow T., 2004, Large Housing Estates in Germany. Policies and Practices, RESTATE report 3 b I, Faculty of Geosciences, Utrecht University.
 • Forum Rewitalizacja, 2005, materiały z konferencji Od osiedla społecznego do strzeżonego, Warszawa.
 • Goldzamt E., 1966, Losy koncepcji osiedlowych, Materiały i Studia - Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, seria VI, z. 6, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 1972, Miasto i społeczne problemy urbanizacji. Problemy, teorie, metody, Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 • Kryczka P., 1981, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Matejko A., 1956, "Struktura ludności Nowej Huty", Przegląd Statystyczny, nr 2, s. 153-177.
 • "Metro tylko dla sprawnych", 2006, Nad Dolinką, nr 3.
 • Misiak W, 1988, "Wielkie zespoły mieszkaniowe jako przestrzeń społeczna", w: B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, Wrocław: Ossolineum, s. 123-138.
 • Nowakowski S., 1974, "Miejskie społeczności osiedlowe w powojennej Polsce", w: Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Socjologów Miasta 30X1-1 XII 19 72, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 69-98.
 • Nowicki J., 2003, Środowisko mieszkaniowe, cz. 2: Osiedla warszawskie, projekty, doświadczenia XX wieku, Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa.
 • Orlańska B. et al, 1968, Warszawskie osiedle ZOR, Arkady, Warszawa.
 • Perry C.A., 1966, "The neighbourhood unit formula", w: Urban Housing, New York: The Free Press, s. 94-108, za: J. Turowski, 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Wrocław: Ossolineum.
 • Piotrowski W, 1960, "Badania w nowych osiedlach mieszkaniowych", Przegląd Socjologiczny, nr 16, z. 1.
 • Puczyńska-Wentlandtowa H., 1965, Działalność kulturalna a więź sąsiedzka w osiedlach spółdzielczych, Warszawa: Zakład Wydawnictw Centrali Rolniczej Spółdzielni.
 • Rembarz G., 2006, "Postindustrialna epoka w historii wielkiego osiedla", w: H. Zaniewska, A. Tokajuk (red.), Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Białystok: Politechnika Białostocka, s. 233-239.
 • Rębowska A., 2000, "Rehabilitacja "blokowisk"", w: Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, odnowa miast, Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie.
 • Rębowska A. (red.), Jeżak J., Rydzik W., Węglowski M., 2006, Strategie rehabilitacji "blokowisk", Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Sosnowski A., Walkowiak J., 1986, "Wartości a poziom przystosowania społecznego młodych mieszkańców osiedli", Studia Socjologiczne, nr 1.
 • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Służew nad Dolinką" w Warszawie, www.smsnd.pl.
 • Szczepański M.S., 1991, "Miasto socjalistyczne" i świat społeczny jego mieszkańców, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Turowski J., 1969, Spółdzielcze osiedle mieszkaniowe: monografia socjologiczna osiedla im. A. Mickiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS.
 • Turowski J., 1973, Socjologiczne aspekty społeczności osiedlowej, "Studia Socjologiczne", nr 3, s. 217.
 • Turowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Wrocław: Ossolineum.
 • Wallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2005, Large Housing Estates in Poland. Opinions ofresi-dents on recent developments, RESTATE report 4f, Faculty of Geosciences, Utrecht University.
 • Zaleska E., Siemiński W., 1978, "Wnioski do kształtowania sieci usług w jednostkach mieszkaniowych", w: T. Burger et al., Studia nad osiedlami, Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa.
 • Ziółkowski J., 1963, Środowisko mieszkalne a cywilizacja, Materiały na XXVI Kongres Międzynarodowej Federacji Mieszkalnictwa, Materiały TUP, Warszawa za: B. Jałowiecki, 1972, Miasto i społeczne problemy urbanizacji. Problemy, teorie, metody, Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169042106

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.