PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 182 Toward a New Europe Methodological and Comparative Approach | 133--146
Tytuł artykułu

Adaptation of VAT Rates to the EU Standards : Assessment of Price Effects in the Input-Output Framework

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Changes in levels and relations of prices have an important place among the expected economic consequences of Poland's integration with European Union. The report prepared by the Committee of European Integration on benefits and costs of accession to EU mentions two groups of reasons for such effects. Firstly, they can be macroeconomic factors, such as intensification of competition or inflow of foreign transfers. Secondly, a source of inflationary effects can be seen in adaptation of some regulations to the European law, especially in the fields of environment protection standards, common agriculture policy and indirect taxes. In this elaboration we take a closer look at the last mentioned aspect, i.e. influence of indirect tax rates on prices. The immediate effect of regulations concerning indirect taxes is adjustment of prices paid by final consumers of products and services. However, this is not the end of the price formation process, since in many cases taxes on products are also borne by producers. Thus, in those cases changes in tax rates affect production costs and, consequently, the so called basic prices, which are prices exclusive of all taxes. At the next stage those effects are spread over different branches of the economy. An appropriate tool to simulate this process and to assess the scale of the resulting price changes is an input-output-type price model, extended with elements of indirect taxes. (fragment of text)
Wśród spodziewanych ekonomicznych skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej istotne miejsce zajmują zmiany poziomu i relacji cen. Raport Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat korzyści i kosztów akcesji wymienia dwie grupy źródeł tego efektu. Po pierwsze, są to czynniki o charakterze makroekonomicznym, takie jak wzrost konkurencji i zwiększony napływ transferów zewnętrznych. Po drugie, potencjalne źródło efektów inflacyjnych stanowią dostosowania niektórych regulacji do prawa wspólnotowego, zwłaszcza w obszarach dotyczących standardów ochrony środowiska, polityki rolnej oraz podatków pośrednich. Przedmiotem opracowania jest ostatni z wymienionych aspektów, tj. wpływ zmian w stawkach podatków pośrednich na ceny. Planowane dostosowania obejmują stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawki podatku akcyzowego. W odniesieniu do podatku VAT zmiany polegają przede wszystkim na ograniczeniu zakresu stosowania stawki obniżonej bądź zerowej (m. in. w budownictwie i rolnictwie), zaś w odniesieniu do podatku akcyzowego - na dostosowaniu do minimalnej stawki obowiązującej w UE lub na likwidacji ulg (dot. m.in. akcyzy na papierosy i paliwa ekologiczne), Bezpośrednim efektem tych regulacji są zmiany cen płaconych przez ostatecznych odbiorców towarów i usług. Ponadto podatek VAT, w przypadku stosowania różnego rodzaju ograniczeń w pomniejszaniu podatku należnego o podatek naliczony, obciąża dodatkowo koszty działalności i w ten sposób wpływa na tzw. ceny bazowe, tj. ceny nie zawierające podatków od produktów Zatem w skali gospodarki występują także pośrednie efekty cenowe spowodowane zmianami kosztów. Do oszacowania skali obu opisywanych zjawisk stosowany jest model cen typu input output, rozszerzony o elementy podatków pośrednich. Wyniki symulacji przedstawione są w przekroju rodzajów dóbr i usług oraz według kategorii spożycia finalnego. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • University of Lodz, Poland
Bibliografia
  • Bardazzi R., Grassini M. (1991), Value-added Taxes and Other Indirect Taxes in an EEC Country Model: the Italian Case, „Economic Systems Research", Vol. 3, No 1.
  • Grassini M. (1997), The Structure of the Modern Multisectoral Model. The Input-Output Model of INFORUM System, [in:] Proceedings of the 3rd World INFORUM Conference, Łódź.
  • Miller R. E., Blair P. D. (1985), Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Englewood Cliffs, New Jersey.
  • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 1995-2000, GUS (Central Statistical Office), Warszawa 2002.
  • Rocznik statystyczny przemysłu 2000, GUS (Central Statistical Office), Warszawa 2001.
  • System Rachunków Narodowych, L II, GUS (Central Statistical Office), Warszawa 1997.
  • Tomaszewicz Ł., Boratyński J. (2003), Analiza cenowych efektów zmian podatków pośrednich na przykładzie podatku importowego, [in:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Łódź.
  • Zienkowski L. (2002), Co to jest PKB ?, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169048793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.