PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 28--49
Tytuł artykułu

Nowe interpretacje teoretyczne polityki wielkomiejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
New Theoretical Interpretations of the Urban Politics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia rozwój koncepcji teoretycznych, które w ostatnich latach stosowano w badaniach nad polityką wielkomiejską. W centrum uwagi znajduje się propozycja teoretyczna rescaling, u której podstaw leży uznanie konieczności przestrzennej reorganizacji badań i praktyki polityki miejskiej. Wobec reterytorializacji szczególne znaczenie zyskuje szczebel lokalny, regionalny i miejski, na których rozgrywa się globalizacja. Procesy globalizacji, stawiając wielkie miasta wobec konieczności konkurencji międzynarodowej, wpływaj ą między innymi na ich organizację. Obecny dyskurs nad zarządzaniem metropolitalnym znacznie odbiega od debaty prowadzonej w duchu starego regionalizmu. Zarządzanie metropolitalne doświadczyło przekształcenia - nastąpiło odejście bowiem odejście od relacji wertykalnych, redystrybucyjnych i koordynacyjnych przebiegających w ramach struktur i polityk państwowych, ku horyzontalnemu konkurowaniu z innymi światowymi metropoliami o przyciąganie kapitału zewnętrznego. W obrębie mało elastycznych ram instytucjonalnych wykształcają się relacje przekraczające tradycyjnie zdefiniowane poziomy organizacji. Rozwijanie dla nich ram konceptualizacyjnych stanowi tym poważniejsze wyzwanie dla współczesnych badań polityki wielkomiejskiej, gdyż skuteczność instytucjonalnych rozwiązań metropolitalnych często pozostawia wiele wątpliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article, referring to the elaboration offered in 2005 by Swianiewicz, presents the very recent development of the theoretical concepts used in urban political research. It concentrates on the rescaling concept, which assumes the need for territorial reorganization of urban research and practice. Reteritorialization implies an increase in the importance of the sub-state levels, i.e. the levels most affected by globalization. Globalization has forced big cities to compete internationally, which also influences their organization. The debate on metropolitan governance has changed significantly in comparison to the one of the old regionalism - less attention is paid to administrative solutions, more to conditions and mechanisms of international functioning of metropolises. Metropolitan governance has moved from vertical, redistributive and coordinative relations within the state towards a horizontal competition with other metropolises. New relations, cutting across the traditional levels of organization, are being created within the current stable institutional framework. One of the biggest challenges for contemporary urban political studies is the elaboration of conceptual frames for those relations. The challenge is especially important as institutional solutions to metropolitan areas still leave a lot of questions and doubts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski; Technische Universität Darmstadt
Bibliografia
 • Agnew J., 1994, "The territorial trap: The geographical assumptions of International relations theory", Review of International Political Economy, t. 1(1), s. 53-80.
 • Axelrod R., Cohen M.D., 1999, Harnessing Complexity, New York-London-Toronto-Sydney-Singapore: The Free Press.
 • Bache L, 2008, Europeization and Multilevel Governance. Cohesion Policy in the European Union and Britain, Lanham, Boulder-New York-Toronto-Plymouth UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Bennett R.J., 1997, "Administrative systems and economic spaces", Regional Studies, nr 31 (3), s. 323-336.
 • Brenner N., 1998, "Global cities, glocal states: global city formation and state territorial restructuring in contemporary Europe", Review of International Political Economy, t. 5 (1), s. 1-37.
 • Brenner N., 2002, "Decoding the newest 'Metropolitan regionalism' in the USA: A critical overview", Cities, t. 19 (1), s. 3-21.
 • Brenner N., 2003, "Standortpolitik, state rescaling and the metropolitan governance in Western Europę", DISP, nr 152, s. 15-25.
 • Brenner N., 2004, New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Castells M., 1982, Kwestia miejska, przeł. B. Jałowiecki, J. Piątkowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dahrendorf R., 2003, Ponad granicami: wspomnienia, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) z 2.03.2004, "Weckruffur die Region"
 • Frisken F., Norris D.F., 2001, "Regionalism reconsidered", Journal of Urban Affairs, t. 23 (5), s. 467-478.
 • Fürst D., 2001, "Die 'learning region' - Strategisches Konzept oder Artefakt?", w: H.F. Eckey, P. Klemmer (red.), Ordnungspolitik als konstruktive Antwort auf wirtschafts- politische Herausforderungen, Stuttgart: Lucius & Lucius, s. 71-89.
 • Fürst D., 2006, "The role of experimental regionalism in rescaling the German state", European Planning Studies, t. 14 (7), s. 923-938.
 • Gualini E., 2006, "The rescaling of governance in Europe: New spatial and institutional rationales", European Planning Studies, t. 14 (7), s. 881-904.
 • Harvey D., 1989, "From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism", GeografiskaAnnaler, t. 71 B (1), s. 3-17.
 • Heywood A., 2009, Politologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hubbard P., Kitchin R., Bartley B., Fuller D., 2002, Thinking Geographically. Space, Theory and Contemporary Human Geography, London-New York: Continuum.
 • Jałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Jessop B., 2002a, The Theoretical Debate [w:] H. Heinelt, P. Getimis, G. Kafkalas, R. Smith, E. Swyngedouw (red.) Participatory Governance in Multi-Level Context. Concepts and Experience, Opladen: Leske+Budrich, s. 33-58.
 • Jessop B., 2002b, The Future ofthe Capitalist State, Cambridge: Polity Press.
 • Jessop B., 2004, "Multi-level governance and multi-level metagovernance", w: I. Bache, M. Flinders (red.), Multi-level Governance, Oxford-New York: Oxford University Press, s. 49-74.
 • Jessop B., 2007, "Promowanie 'dobrego rządzenia' i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia", Zarządzanie Publiczne, t. 2(2), s. 5-25.
 • Jouve B., 2005, "From government to urban governance in Western Europe: a critical analysis", Public Administration and Development, t. 25, s. 285-294.
 • Keil R., 1998, "Globalization makes states: perspectives of local governance in the age of the world city", Review of International Political Economy, t. 5 (4), s. 616-646.
 • Knodt M., Grosse Hiittmann M., 2005, "Der Multi-Level Governance Ansatz", w: H.-J. Bieling, M. Lerch (red.), Theorien der europaischen Integration, Wiesbaden: VS Yerlag fur Sozialwissenschaften, s. 223-248.
 • Kooiman J., 2000, "Societal governance: levels, models and orders of social-political interaction", w: J. Pierre (red.), Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy, Oxford: Oxford University Press, s. 138-164.
 • Kooiman J., 2008, "(Współ)rządzenie socjopolityczne", Zarządzanie Publiczne, nr 3(5), s. 135-151.
 • Korcelli P., 1967, "Problematyka regionów metropolitalnych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii", Przegląd Geograficzny, t. XXXIX, z. 2, s. 333-351.
 • Kübler D., 2003, "'Metropolitan Goyernance' oder: Die unendliche Geschichte der Institutionenbildung in Stadtregionen", Informationen żur Raumentwicklung, t. 8/9, s. 535-541.
 • Kübler D., Heinelt H., 2005, "Metropolitan governance, democracy and dynamics of place", w: H. Heinelt, D. Kubler (red.), Metropolitan Governance. Capacity, Democracy and the Dynamics of Place, Oxon: Routledge, s. 8-27.
 • Kübler D., Schwab B., 2007, "New Regionalism in five Swiss metropolitan areas: An assessment of inclusiveness, deliberation and democratic accountability", European Journal of Political Research, t. 46 (4), s. 473-502.
 • Lackowska M., 2008, "Zarządzanie metropolitalne - spojrzenie teoretyczne", Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 5-20.
 • Lackowska M., 2009, "Why is voluntary co-operation condemned to failure? Reflections on the Polish German and background", Lex Localis, t. 7, nr 4, s. 347-369.
 • Lefebvre H., 1991 [1974], The Production of Space, Oxford-Cambridge: Blackwell Publishers.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii czlowieka, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ludwig J., Mandel K., Schwieger C., Terizakis G. (red.), 2008, Metropolregionen in Deutschland, Baden-Baden: Nomos.
 • Marston S. A., 2000, "The social construction of scalę", Progress in Human Geography, t. 24 (2), s. 219-242.
 • Massey D., 2005, For Space, London: Sage.
 • Mayer M., 1995, "Urban governance in the post-Fordist city", w: P. Healy, S. Cameron, S. Davoudi, S. Graham, A. Madani-Pour (red.), Managing Cities: The New Urban Context, Chichester: John Wiley and Sons.
 • Négrier E., 2006, "Rescaling French urban territories: State, local power and regional configurations in the building of new metropolitan institutions", European Planning Studies, t. 14 (7), s. 939-958.
 • Norris D.R, 2001, "Prospects for regional governance under the new regionalism: economic imperatives versus political impediment", Journal of Urban Affairs, t. 23 (5), s. 557-571.
 • O'Brien R., 1992, Global Financial Integration: The End of Geography, London: Pinter.
 • OECD, 2001, Cities for Citizens. Improving Metropolitan Governance, Paris: OECD Publications.
 • Ostrom V., Tiebout C., Warren R., 1961, "The organisation of government in metropolitan areas: A theoretical inąuiry", American Political Science Review, nr 60, s. 831-842.
 • Sagan L, 2009, "Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki", w: G. Gorzelak, M. S. Szczepański, W. Ślężak-Tazbir (red.) Człowiek -Miasto - Region. Związki i interakcje, Warszawa: Scholar, s. 73-82.
 • Salet W., 2006, "Rescaling territorial governance in the Randstad Holland: The responsiveness of spatial and institutional strategies to changing socio-economic interactions", European Planning Studies, t. 14 (7), s. 959-977.
 • Sancton A.,2008, TheLimits ofBoundaries. Why City-Regions CannotBe Self-Governing. Montreal-Kingston-London, Ithaca: McGill-Queen's University Press.
 • Savitch H.V., Yogel R., 2000, "Paths to new regionalism", State and Local Government Review, t. 32 (3), s. 158-168.
 • Savitch H.V., Yogel R., 2009, "Regionalism and urban politics", w: J.S. Davis, D.L. Imbroscio (red.), Theories of Urban Politics. Second Edition, Los Angeles-London-New Delhi: Sage, s. 106-124.
 • Scharpf F., 1994, Community and Autonomy. Multilevelpolicy making in EU, Florence: European University Institute, Working Paper RSC, nr 94/1.
 • Smith N., 1992, "Contours of spatialized politics: Homeless vehicles and the production of geographical scale", Social Text, nr 33, s. 55-81.
 • Smith N., 1995, "Remaking scale: Competition and cooperation in prenational and postnational Europe", w: H. Eskelinen, F. Snickers (red.), Competitive European Peripheries, Berlin: Springer, s. 59-74.
 • Soja E., 2000, Postmetropolis, Oxford: Blackwell Publishers.
 • Stephens G.R., Wikstrom N., 2000, Metropolitan Government and Governance: Theoretical Perspective, Empirical Analysis and the Future, New York-Oxford: Oxford University Press.
 • StoneN.C., 1989,RegimePolitics: GoverningAtlanta, 1946-1988, Lawrence: University Press of Kansas.
 • Swanstrom T., 2001, "What we argue about when we argue about regionalism", Journal of Urban Affairs, t. 23 (5), s. 479-496.
 • Swianiewicz P. (red.), 2002, Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapest: Open Society Institute.
 • Swianiewicz P., 2005, "Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 6-26.
 • Swyngedouw E., 1997, "Neither global nor local: 'glocalization' and the politics of scale", w: K.R. Cox (red.), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, New York: Guilford, s. 137-166.
 • Swyngedouw E., 2000, "Elite power, global forces and the political economy of 'glocal' development", w: G. Clark, M. Feldman, M. Gertler (red.), The Oxford Handbook of Economic Geography, New York: Oxford University Press, s. 541-558.
 • Swyngedouw E., 2004, "Globalisation or 'glocalisation'? Networks, territories and rescaling", Cambridge Review of International Affairs, t. 17 (1), s. 25-48.
 • Tömmel L, 2008, "Governance und Policy-Making im Mehrebenensystem der EU", w: Tömmel (red.), Die Europaische Union. Governance und Policy-Making, PVS- -Politische Yierteljahresschrift, Sonderheft 40, s. 13-35.
 • Veltz P., 1997, "The dynamics of production systems, territories and cities", w: F. Moulaert, A. J. Scott (red.), Cities Enterprises and Society on the Eve of the 21st Century, London: Pinter, s. 78-96.
 • Voets J., de Rynek F., 2006, "Rescaling territorial governance: A Flemish perspective", European Planning Studies, t. 14 (7), s. 905-922
 • Zimmermann K., 2008, "Regionale Kooperation jenseits der Landergrenzen", Standort. Zeitschrift für angewandte Geographie, nr 98, s. 152-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169051339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.