PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 99--120
Tytuł artykułu

Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki

Warianty tytułu
Non-Partisan Mayors and Their Impact on Local Politics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje fenomen bezpartyjności władz lokalnych dużych miast w Polsce, jest sprawozdaniem z badań empirycznych przeprowadzonych we Wrocławiu, w Gdyni i Katowicach. Opisano w nim typowe uzasadnienia bezpartyjności, zidentyfikowano różnice między radnymi partyjnymi a bezpartyjnymi w badanych miastach oraz scharakteryzowano organizacje quasi-partyjne stanowiące polityczne zaplecze bezpartyjnych prezydentów. Badania pokazały, że charakterystyczna dla tych organizacji jest kategoria lokalnych działaczy koncentrujących swoją działalność na szczeblu lokalnym, a także że bezpartyjność może być w polityce lokalnej drogą do instytucjonalizacji szczególnego sposobu rozumienia i uprawiania polityki. Artykuł dowodzi, że problem partyjności i bezpartyjności w polityce lokalnej powinien być rozpatrywany jako część szerszego zagadnienia przenikania się sfer polityki i administracji na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to describe the phenomenon of non-partisanship of local governments in large Polish cities. It is a report from a research conducted in Wrocław, Gdynia and Katowice. The article contains a description of typical justifications of non-partisanship, an identification of differences between partisan and non-partisan city councilors and a description of quasi-partisan organizations functioning as political support for non-partisan mayors. The results of the research confirm the existence of a specific category of local activists consistently rejecting party politics and very often having no political ambitions concerning higher levels of government; this category is typical for quasi-partisan organizations. The research demonstrates that non-partisanship can be a means of institutionalization of a particular manner of understanding and making politics. One of the final conclusions is that the problems of partisanship and non-partisanship at the local level are derivatives of a vague relationship between public administration and politics at the local level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Clark T.N., Hoffmann-Martinot V., 1998, The New Political Culture, Boulder: Westview Press.
 • Copus C., 2006, Leading the Localities: Executive Mayors in English Local Governance, Manchester: Manchester University Press.
 • Copus C., Clark A., Bottom K., 2008, "Multi-party politics in England: small parties, independents and political associations in English local politics", w: M. Reiser, E. Holtmann (red.), Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries, Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften, s. 253-276.
 • Crotty W. (red.), 1986, Political Parties in Local Areas, Knoxville: University of Tennessee Press.
 • Dalton R.J., Wattenberg M.P. (red.), 2002, Parties without Partisans. Political Change in AdvancedIndustrial Democracies, Oxford: Oxford University Press.
 • Gendźwiłł A., 2008, "Dlaczego sukces? Analiza wyników wyborów prezydentów największych polskich miast", w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005-2006, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", s. 13-47.
 • Geser H., 1999, "The local party as an object of interdisciplinary comparative study: some steps toward theoretical integration", w: M. Saiz, H. Geser (red.), Local Parties in Political and Organizational Perspective, Boulder: Westview Press, s. 3-43.
 • Grabowska M., Szawiel T., 2000, Korzenie demokracji. Partie polityczne w środowisku lokalnym, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Grabowska M., Szawiel T., 2003, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gunther R., Montero J.R., Linz J.J. (red.), 2002, Political Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford: Oxford University Press.
 • Herbut R., 2002, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kostka W., 2008, Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kurczewski J., 2004, "Udział organizacji pozarządowych we władzy samorządowej", w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Linek L., 2004, Dimensions of antypartyism in the Czech population, http://www.cwm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/l 00015se_linek_antipartyEN.pdf.
 • Mordwiłko J., 2000, "Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu terytorialnego w latach 1990-2000", w: F. Rymarz (red.), 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczpospolitej Polskiej (1990-2000), Warszawa: Państwowa Komisja Wyborcza, s. 153-158.
 • Poguntke T., Scarrow S., 1996, "The politics of anti-party sentiment", European Journal ofPolitical Research, t. 29, nr 3, s. 257-62.
 • Rutkowski P, 2008, "Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych - studium miasta średniej wielkości. Hipoteza klientelistyczna jako próba wyjaśnienia "fenomenu reelekcji"", w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005-2006, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", s. 48-69.
 • Schmitter P.C., 2001, "Parties are not what they once were", w: L. Diamond, R. Gunther (red.), Political Parties and Democracy, Baltimore-London: Johns Hopkins University Press.
 • Skórzyński J., 1995, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989, Warszawa: Presspublica.
 • Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., 2004, Nierówne koalicje. Liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Swianiewicz P., Mielczarek A., 2005, "Parties and political culture in Central and Eastern European local governments", w: G. Soós, V. Zentai (red.), Faces of Local Democracy. Comparative Papers from Central and Eastern Europe, Budapest: Open Society Institute, s. 13-77.
 • Śmigielska J., 2004, Teatr władzy lokalnej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, s. 11-20.
 • Torcal M., Gunther R., Montero J.R., 2002, "Anti-party sentiments in Southern Europe", w: R. Gunther, J.R. Montero, J. J. Linz (red.), Political Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford: Oxford University Press, s. 257-290.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169054985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.