PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 3 | 44--60
Tytuł artykułu

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego

Warianty tytułu
The Impact of FDI on the Development of the Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba oceny wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój jednego z najbiedniejszych województw Polski - podkarpackiego. Ukazane zostanie przy tym rozmieszczenie, struktura i przestrzenne zróżnicowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym regionie. Do opracowywania danych wykorzystana została metoda zakładowa, co oznacza, że liczba pracujących i wielkość inwestycji przypisane są miejscowości, gdzie zostały dokonane, a nie siedzibie przedsiębiorstwa. Wyniki wskazuj ą na dotychczasowy raczej pozytywny wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój lokalny i regionalny województwa podkarpackiego, zwłaszcza branż produkcyjnych. Za niekorzystny uznać należy jednak wzrost dysproporcji społeczno-ekonomicznych w regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to assess the impact of foreign investments on the development of one of the poorest Polish provinces - the Podkarpackie region. The article shows the location, structure and spatial variation of direct foreign investments in the region. The institution method was used to compile data: the number of employees and the size of investment were assigned to places where they were made, but not where the company's headquarters are located. Results suggest a rather positive impact of foreign investments on local and regional development in the Podkarpackie province, especially in manufacturing industries. The influence of FDI on growth of socio-economic disparities in the region should be rated unfavorably. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2005, "Dyfuzja innowacji jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych", Prace Naukowe, nr 35: Zarządzanie wiedzą w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: SGGW, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, s. 581-592.
 • Barwińska-Małajowicz A., Kalita W., Puchalska K., 2009, "Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę", Rzeszów: Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 15: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, s. 197-210.
 • Biuletyn Statystyczny woj. podkarpackiego IV kwartał 2005, 2006, Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
 • Błuszkowski J., Garlicki J., 2000, Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce, Warszawa: Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie PAIZ przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Churski P, 2004, "Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej", w: S. Ciok, D. Unicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. VIII/1, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, s. 31-45.
 • Czerwienieć E., 1999, "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych", Poznań: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria II, s. 9-10.
 • Czudec A., 2008, "Ekspertyza dotycząca województwa podkarpackiego", w: Ekspertyzy do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 843-866.
 • Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania, skutki, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Domański B., 2004, "Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(16), s. 7-23.
 • Domański B., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Wiedermann J., 2003, Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim do końca 2002 roku, Raport dla Urzędu Województwa Małopolskiego.
 • Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - ARP Oddział Mielec.
 • "Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 r.", Informacje i opracowania statystyczne 2003, Warszawa: GUS.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku 2006. Warszawa: GUS.
 • Gorzelak G., 2003, "Bieda i zamożność regionów", w: I. Sagan, M. Rzepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk-Poznań: Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, s. 57-77.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Metodologiczne podstawy strategii rozwoju na przykładzie województwa lubuskiego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(3), s. 42-56.
 • Guzek M., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Huczek M., 2007, "Promocja gminy jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społeczno -gospodarczego", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing, z. 1, s. 107-113.
 • Isaksen A., 2001, "Building RIS: Is endogenous industrial development possible in the global economy?", Canadian Journal of Regional Science, t. XXIV, s. 101-120.
 • Jarosz M. (red.), 1996, Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Karpiński A., 1999, "Ocena wpływu kapitału zagranicznego na strukturę przemysłową", w: Z. Sadowski (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Dom Wydawniczy Bellona.
 • Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń: Zakład Poligraficzne-Wydawniczy "POZKAL", s. 18.
 • Karaszewski W. (red.), 2000, Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Krugman P., Obstfeld M., 2003, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria i praktyka, przeł. S. Ładyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Limański A., 2003, "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego", Przegląd Organizacji, nr 3, s. 17-26.
 • Malizia E.E., Feser E.J., 1999, Understanding Local Economic Development, Rutgers, NJ: Center for Urban Policy Research.
 • Michno J., 2003, "Prywatyzacja rzeszowskich przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia)", w: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI wieku, Rzeszów: Sulima Mana.
 • Olejniczak K., 2003, "Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(12), s. 55-76.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2004, "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce", Warszawa: Monografie i Opracowania, nr 519, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, s. 11.
 • Piasecki R., 2007, "Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych", w: idem (red.), Ekonomia rozwoju, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 15-31.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, przeł. A. Ehrlich, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Porter M.E., 2003, "The economic performance of regions", Regional Studies, nr 37 (6/7), s. 549-578.
 • Puchalska K., 2008, "Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych", w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Rzeszów: Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 13, s. 307-316.
 • Raport nr 5, 1998. Model monitorowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PAIZ.
 • Różański J., 2001, "Makro- i mikroekonomiczne efekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce", Kutno: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, t.I, s. 95-102.
 • Sobala-Gwosdz A., 2004, "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku", Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG.
 • Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Micek G., 2006, Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku. Lista największych inwestycji w województwie podkarpackim, Rzeszów: Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
 • Stryjakiewicz T. (red.), 2004, Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 1999, Atrakcyjność inwestycyjna miast, Warszawa-Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169057729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.