PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 2 | 10--18
Tytuł artykułu

Rola państw we wspieraniu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Role of the States in Supporting Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w handlu międzynarodowym pozostaje niewspółmiernie niski do roli, jaką podmioty te odgrywają w macierzystych gospodarkach narodowych. Powodem tego są liczne bariery o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, ograniczające bądź wręcz uniemożliwiające ekspansję MSP na rynkach zagranicznych. Większość państw oferuje więc różnego rodzaju programy wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw, przy czym część z tych programów tworzona jest pod kątem potrzeb MSP. W związku z postrzeganiem przez rządy eksportu jako przynoszącej najwięcej korzyści dla gospodarki narodowej formy międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw, najczęściej adresowaną grupą docelową programów wsparcia internacjonalizacji firm są właśnie eksporterzy. Eksport jest jednak tylko jedną z wielu form działalności międzynarodowej, która – traktowana jako proces – opiera się na systematycznym zwiększaniu zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Autor dokonał podziału rządowych programów na podstawie funkcjonalnych kategorii wsparcia związane z otoczeniem biznesu, zdolnościami przedsiębiorstw, instrumentami finansowymi oraz dostępem do rynków zagranicznych. W ramach polityki poszczególnych rządów kategorie te mogą być w różny sposób konfigurowane. W celu wyjaśnienia relatywnie niskiego poziomu świadomości istnienia programów wsparcia wśród MSP wykorzystano zaczerpnięty z obszaru komunikacji marketingowej hierarchiczny model oddziaływania, w którym nadawcą są rządy państw, a odbiorcami MSP. Przeanalizowane zostały także materialne i niematerialne sposoby wspierania międzynarodowej aktywności polskich przedsiębiorstw, w tym rola jaką spełniają Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP. Będącą w fazie tworzenia sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów zidentyfikowano jako wyróżniającą się praktykę polegającą na skracaniu dystansu pomiędzy oferowanymi przez państwa usługami wsparcia a ich odbiorcami. (abstrakt oryginalny)
EN
A share of small and medium sized enterprises (SMEs) in international trade is considerably lower than their actual role in home countries’ economies. Numerous external and internal barriers are major obstacles limiting international expansion of SMEs. National governments offer a very wide range of support programs, some of them targeted specifically at small and medium-sized companies, which aim to help home market’s enterprises to overcome entry barriers to foreign markets. Because governments perceive export as this type of the international activity which is the most profitable for national economies, it makes exporters the most frequently selected target group of support programs offered by their home states. Export, though, is just one among several forms of internationalization of enterprises, which – if consistently followed by – systematically increases their resources’ engagement in the foreign markets. Author divided governmental programs on functional categories supporting business environment, enterprises’ capabilities, finance instruments and access to foreign markets. These four dimensions may be configured in a number of ways to arrive at a particular government support structures. Because research indicated that companies’ awareness of governmental support programs has been relatively low, the response hierarchy model was chosen to conceptualize the process through which an enterprise becomes a user of public support programs. Then, the tangible and intangible instruments for supporting the activity of Polish enterprises abroad were analyzed, including the role of Trade and Investment Promotion Sections of Polish Embassies and Consulates. Being in an establishing phase the Investor and Export Assistance Centers have been chosen as an excellent European example of a “good practice” in shortening a distance between states which give the support and enterprises which receive it. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10--18
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 458-459.
  • Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2009, s. 9-12.
  • Internationalisation of European SME, Komisja Europejska, EIM Business & Policy Research, 2010, s. 64.
  • Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 832.
  • Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007.
  • F.H.R. Seringhaus, The Impact of Government Export Marketing Assistance, "International Marketing Review" 1986, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169062494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.