PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 99 Finanse publiczne i międzynarodowe | 99--113
Tytuł artykułu

Szacowanie optymalnego czasu i kosztu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie na EURO 2012 z wykorzystaniem oprogramowania MS Project

Warianty tytułu
Assessing Optimal Time and Cost of Building National Sports Stadium in Warsaw for EURO 2012 with the Use of MS Project Software
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zbudowano harmonogram budowy Stadionu Narodowego (SN), oszacowano koszty oraz przeanalizowano rentowność projektu (NPV, IRR). Stosując program MS Project, pokazano, że budowa SN jest możliwa w terminie wyznaczonym przez UEFA (20.06.2011 r.). Zbilansowano zasoby projektu (pracę, materiały) i pokazano, że przydzielanie dodatkowych pracowników w celu terminowego zakończenia prac zwiększy koszty budowy (1,1 mld zł) o 3%. Na podstawie przepływów pieniężnych stwierdzono, że przy 5-procentowej stopie dyskonta próg rentowności (dodatnie NP V) budowy SN będzie osiągnięty po 26 latach. Uwzględnienie korzyści społecznych spowoduje, że próg rentowności wyniesie 17 lat. Finansowanie budowy 30-letnim kredytem przesunie próg rentowności o 80%. Dane o budowie SN pochodzą z grudnia 2008 r., dochody i koszty utrzymania - z informacji o podobnych obiektach w Europie. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors of the article make a detailed network diagram for the construction of national sports stadium (SN), assess costs and evaluate profitability of the project (NPV, IRR). Using MS Project they show that the construction of NS can be completed on time (20 June 2011) which was set by UEFA. The authors balance project resources (work and supplies) and show that assigning new employees to complete the works on time will increase the costs of construction (1,1 billion) by 3%. Based on financial cash flows it has been stated that at 5% discount rate break-even point (positive NPV) of SN construction will have been completed after 26 years. Including social benefits will cause that the break-even point will be 17 years. Financing the construction by a 30 year credit will change the break-even point by 80%. The data for the construction of SN come from December 2008, and NS profits and operating costs from the information about similar sports facilities in Europe. (original abstract)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk ; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
Bibliografia
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 3rd ed. 2004.
 • Bereska B., Encyklopedia zarządzania, http://rnfiles.pl/pl/index.php/Wykres_Gantta (17.12.2008).
 • Chaffield C.S., Johnson Т.О., Microsoft Project 2002; Krok po kroku, Read Me, 2003.
 • Cichocki K.S., Materiały do wykładów i laboratorium: Zarządzanie projektami, MS Project', na podstawie kilku projektów przygotowanych do finansowania z UE, Warszawa 2008.
 • Cichocki K., Analiza finansowa i ekonomiczna projektu. Budowa kanalizacji w Budach Głogowskich oraz modernizacja oczyszczalni ścieków, IBS PAN, RB/ 35/2008, Warszawa.
 • Grzyb R., 28 mld zł mniej na inwestycje związane z Euro 2012, „Gazeta Prawna", biznes (l 8.04.2008).
 • http://www.zw. com.pl/temat/48_Stadion_Narodowy.html/.
 • http://www.stat.gov.pl/.
 • Komisja Europejska (a), Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne. Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela, 2006, (Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis).
 • Komisja Europejska (b), Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Bruksela, 2008 (Guide to cost-benefit analysis of investment projects).
 • MS Project 2003 Standard PL, Praca zbiorowa, Wydawnictwo CSS EDUSOFT.
 • Neufert E., Podręcznikproj'ektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1980.
 • Roszkowski H., Wiatrak A., Zarządzanie projektem, SGGW, Warszawa 2005.
 • Sitnik M., Optymalizacja zasobów harmonogramu budowy Stadionu Narodowego oraz analiza finansowa obiektu przy użyciu narzędzi informatycznych, praca dyplomowa, PJWSTR, Warszawa, 2009.
 • Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Minister Rozwoju Regionalnego MRR/H/ 14(2)01/2009, Warszawa, 15 stycznia 2009 r., w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169074270

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.