PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 8 | 71--91
Tytuł artykułu

Badanie redystrybucji PKB przez samorządy województw w Polsce w latach 1999-2001

Warianty tytułu
The Research of GDP Redistribution by the Local Government of the Voivodeship in Poland in the Years 1999-2001
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy omówiono system finansowania samorządu terytorialnego oraz dochody budżetów samorządów województw w Polsce w latach 1999-2001. Dokonano analizy przestrzennego zróżnicowania redystrybucji PKB przez samorządy województw w badanym okresie.
EN
The article presents the financial system of the local government in Poland after year 1989. There is presented the analysis of a spatial differentiation of GDP redistribution by the local government of the voivodeship in Poland in the years 1999-2001. An analysis of the budgets of the local government has been carried out taking into consideration aggregate income, own income, subvention and allowance as a share of GDP produced on the area that belongs to a voivodeship. There is a discussion about relationship between the population's potential and the level of an economical development of a voivodeships. An article contains an arrangement of voivodeships with regard to financial independence of the local government. There is an opinion about the marginal effectiveness of GDP redistribution by the local government in Poland in the years 1999-2001 as well.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 [2002], GUS, Warszawa.
 • Bury A. [2000], Dochody powiatów i województw w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., [2001], Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe [2003], praca zbior, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Gałuszka K., Pawełek B. [2004], Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 666.
 • Gałuszka K., Pawełek B. [2005 ], Badanie redystrybucji PKB przez samorząd terytorialny w Polsce w latach 1999-2001, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w druku), Kraków.
 • Gilowska Z. [1998], System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipilem, Warszawa.
 • Grabiński T. [1985], Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 213, Kraków.
 • Jewtuchowicz A. [2000], Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, praca zbiór, pod red. A. .Jewtuchowicza, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matusiak K. B. [2000], Regionalny system innowacji i przedsiębiorczości [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, praca zbior, pod red. A. Jewtuchowicza, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ofiarski Z. [2002], Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Patrzałek L. [1999], Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pietrzyk I. [2000], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Produkt krajowy brutto według województw w 1999 roku [2001], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 • Produkt krajowy brutto według województw w 2000 roku [2002], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 • Produkt krajowy brutto według województw i podregionów w 2001 roku [2003], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 • Proniewski M. [2000J, Budżet samorządu wojewódzkiego jako źródło finansowania rozwoju regionalnego [w:] Rozwój regionalny. Problemy i wyzwania, praca zbior, pod red. A.F. Bociana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
 • Walesiak M. [2002], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zarys finansów publicznych i prawa finansowego [2002], praca zbior, pod red. W. Wójtowicza, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Zeliaś A. (red.) [2000], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169081773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.