PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. 99 | 55--64
Tytuł artykułu

Strategia personalna uczelni niepublicznych w obliczu zmian na rynku edukacyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
Personnel Strategy in Non-Public Universities in Face of Changes on the Educational Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dobór odpowiednich pracowników warunkuje skuteczność funkcjonowania każdej organizacji. Można stwierdzić, że pozycja, jaką uczelnie niepubliczne będą zajmowały w przyszłości, zależy od doboru i jakości strategii w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istotności strategii personalnej uczelni w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczym. (fragment tekstu)
EN
Human resources strategy plays an important role among functional strategies. The creation of an effective system of motivation together with the application of an appropriate system of remuneration and incentives depends on the balance between external remuneration and internal incentives. The knowledge of the participants sums up as the knowledge of respective elements of the organisation. These, in turn, constitute the knowledge and skill resources of the whole organisation, and this knowledge is effective both inside and outside the organisation. University is an example of such an organisation. The knowledge of university staff affects all remaining employees. Taking important strategic decisions connected with human resources management must be strictly correlated with the contents of mission, vision and also goals of the university. It is essential as the properly structured personnel strategy may seriously affect the extent of implementation of the mission and mandatory objectives by the university. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 107, Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365 i Dz.U. 2006, Nr 46, poz. 328.
 • Wydawnictwa zwarte:
 • Bettinghaus E. E, Persuasive communication, Holt, Rinehart and Winston, New York 1980.
 • Bielski M., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Burns T., Stalker G. M., The Management of Innovation, Tavistock Publications, London 1961.
 • Czerska M., Motywacja, w: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2001.
 • Garratt B., The Learning Organization, Fontána, London 1986.
 • Geryk Z., Wynagrodzenia jako motywator w niepublicznym szkolnictwie wyższym w aspekcie przyjęcia euro w Polsce, w: Polska w strefie euro. Szansę i zagrożenia, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Gliński B., Kuc B. R., Fołtyn H., Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Wyd. Key Text, Warszawa 2000.
 • Griffin R., Management, Houghton Mifflin Company, Boston 1993.
 • Herzberg F., Mausner В., Snyderman В., The motivation to work, John Wiley & Sons Incorporation, New York 1967.
 • Ignatiuk St., Ignatiuk Sł., Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Komunikat z badań pt. "Prestiż zawodów", CBOS, Warszawa, marzec 1999 r.
 • Kopertyńska M. W, Czynniki motywacyjne determinujące przedsiębiorczość w aktualnych uwarunkowaniach polskich firm, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 • Lawler E. E., Strategie Pay, Jossey-Bass Publisher, San Francisco 1990.
 • Leksykon zarządzania, red. A. Olczak, I. Kołodziejczyk-Olczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006.
 • Listwan T., Strategie personalne, w: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Pedler M., Aspinwall K., Przedsiębiorstwo uczące się, Petit, Warszawa 1999.
 • Przybyszewski R., Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 • Robbins S. R, DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Ścibiorek Z., Ludzie - cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 • Simons H. W, Persuasion in society, Sage Publications, London 2001.
 • Smyk E., Wynagradzanie wspierające konkurencyjność firmy, w: Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2004.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk 2006.
 • Zimbardo Ph. G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Artykuły prasowe:
 • Gordon G., Whitchurch C., Managing Human Resources in Higher Education: The Implications of a Diversifying Workforce, "Higher Education Management and Policy", 2007, Vol. 19, No. 2.
 • Staniewski M. W, Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2007, Nr 5.
 • Lipka A., Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2008, Nr 3-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169093569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.