PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 131 | 9--26
Tytuł artykułu

Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji do Unii Europejskiej na przykładzie Wielkopolski

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in Innovation Activity of Small and Medium-sized Companies from Wielkopolska Region after Joining the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie stopnia aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Wielkopolski w latach 2005-2007. Autorka podjęła próbę wskazania czynników wewnętrznych, wpływających pozytywnie na tę aktywność, jak i tych, które ograniczają wprowadzanie innowacji. Analiza opierała się na zestawieniu wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2008 roku wśród 73 małych i średnich wielkopolskich przedsiębiorstw oraz własnych badaniach autorki przeprowadzonych w latach 1992-2004.
EN
The aim of this study is to answer the question whether innovation activity of small and medium-sized companies in Wielkopolska changed between 2005 and 2007, and what factors influenced it in the researched period. In the study the results of surveys conducted in 2007 among 73 small and medium-sized production companies from Wielkopolska were used. The results of the research were compared with the author's study on the range of innovation activity of SMS companies in Wielkopolska in the years 1992-2004.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acs, ZJ. i Audretsch, D.B. (1990), Innovation and Small Firms, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Baldwing, W.L. i Scott, J. (1987), Market Strukture and Technological Change, Harwood Academic Publishers, Chur, Switzerland and New York.
 • Blackburn, S. i McClure, M. (1998), The Use of Information and Communication Technologies (ICTs) in Small Business Service Sector Firms, London: Small Business Research Centre, Kingston Business School.
 • Boguszewski, P. (1998), Sytuacja finansowa a innowacyjność, "Gospodarka Narodowa" nr 5-6.
 • Clarysse, B. i Uytterhaegen, M. (1998), Inside the Black Box of Innovation: Strategic Differences Between SMEs, w: Proceedings 28 European Small Business Seminar, Creating Jobs New Demand on SMEs & Their Support Patners, Austria 16-18 September.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2005-2007 (2008) http://www.stat.gov.pl/gus/45_5032_PLK_HTML.htm.
 • Gierszewska, G. (2008), Zmiany metod konkurowania przedsiębiorstw, w: J. Kotowicz-Jawor (red.), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Gonzales, A., Jimenez, J.J. i Saez, F.J. (1997), SME' Innovative Behaviour: An Epirical Study, Internal Paper of the University of Castilla-La Mancha, Albacete, Spain
 • Gunasekaran, A., Forker, L. i Kobu, B. (2000), Improwing Operetions Performance in Small Company: a Case Study, "International Journal of Operations & Production Management" Vol. 20, No. 3.
 • Gorynia, M. i Jankowska, B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Huergo, E. i Jaumandreu, J. (2002), How does probabilisty of innovation change with firm age, Universidad CarlosIIIde Madrid.
 • Kay, L. (1993), The Foudations of Corporate Succes, Oxford University Press, Oxford.
 • Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 (1999), Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 11 maja 1999, Ministerstwo Gospodarki.
 • Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003-2006, PARP -Dokumenty - Prawo działalności gospodarczej.
 • Komorowski, J. i Mizgajska, H. (2008), Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1994-2006, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 • Mairesse, J. i Mohnen, P. (2002), To be or not to be innovative: an exercise in measurement, "Science Technology Industry Review", No. 27, OECD, Paris.
 • Mizgajska, H. (1997), Aktywność innowacyjna małych i średnich firm w Wielkopolsce na przykładzie wybranych branż przemysłu, w: E. Bittnerowa (red.), Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Mizgajska, H. (1999), Determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 • Mizgajska, H. (2002), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prace habilitacyjne 4, Poznań.
 • Mizgajska, H. (2004), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000, "Gospodarka Narodowa" nr 1-2.
 • Mizgajska, H. (2006), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2001-2004, "Gospodarka Narodowa" nr 5-6.
 • Nyström, H. (1990), Technological and Market Innovation, Strategies for Produkt and Company Development, John Wiley& Sons, Ltd Chichester.
 • Pangsy-Kania, S. (2007), Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Pomiar działalności naukowej i technicznej, Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Podręcznik Oslo (1999), KBN, Warszawa.
 • Przedpelski, R. (2007), Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Przegląd polityk na rzecz innowacji w Polsce. Kluczowe kwestie i rekomendacje, (2007), OECD, Warszawa.
 • Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień: 31.12.2007 r. (2008), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005 (2006) , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006 (2007) , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Rizzoni, A. (1991), Technological innovation and small firms: a taxonomy, "International Small Business Journal" Vol. 9, No. 3.
 • Rothwell, R. i Zegveld, W. (1982), Innovation and the Small and Medium Sized Firm, Their Role in Employment and in Economic Change, Frances Pinter(Publishers), London.
 • Stanisz, A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1, Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Thompson, V. (1967), Bureucracy and Innovation, "Administrative Science Quarterly" June.
 • Tidd, J. (1996), Linking Technological, Market and Financial Indicators of innovation, "Economics of Innovation and New Technology" Vol. 4, No. 3.
 • Utterback, J.M. i Abernathy, W.J. (1975), A Dynamic Model of product and Process Innovation, "Omega", Vol. 36.
 • Venkatraman, M.P. i Price, L.L. (1990), Differentiating Between Cognitive and Sensory Innovativeness, Concepts, Measurement and Implications, "Journal of Business Research" No. 20.
 • Wynarczyk, P. i Thwaites, A. (1997), The economic performance, survival and non-survival of innovative small firms, w: R. Oakley, S. Mukhtar (red.), New technology-Based Firms in the 1990s, Paul Chapman, London.
 • Żołnierski, A. (red.) (2008), Innowacyjność 2008, Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169168759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.