PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 202 VAT w rolnictwie | 19--42
Tytuł artykułu

Podatek od towarów i usług w rolnictwie w Polsce i w Unii Europejskiej : analiza porównawcza

Warianty tytułu
Value Added Tax in Agriculture in Poland and the European Union : Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce znaczna specyfika wyróżnia podatek od wartości dodanej. Wynika to m. in. z charakteru produkcji rolnej, jej sezonowości oraz związanej z tym rozbieżności w czasie między nakładami a przychodami ze sprzedaży produktów rolnych. Należy przy tym podkreślić, że, w przeciwieństwie do innych typów podatków, podatek od wartości dodanej podlega procesowi harmonizacji w obrębie struktur unijnych, do których - w związku z integracją z UE - musiało się dostosować również polskie rolnictwo. Najważniejszym krokiem w tym kierunku było objęcie rolników systemem VAT-owskim we wrześniu 2000 r., przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości wyboru ryczałtowej formy zwrotu podatku VAT, płaconego przy zakupie środków produkcji i dóbr kapitałowych, remontach itp. Rozważania dotyczące wymienionych zagadnień stanowić będą przedmiot analizy niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
EN
Regulations concerning VAT are of great specificity both in the European Union countries and in Poland. It results, among others, from the character of the agriculture production, its seasonalness as well as related time discrepancy between expenditures and sale receipts of agriculture products. These factors resulted in subjecting the agriculture to the special system of VAT which consists in enabling farmers to account for the tax by means of the flat rate compensation. This regulation is directed mainly to farms of little activity scale. Comparisons revealed that not all of the European Union countries give such opportunity to farmers, what is more, the discrepancy in details of suggested regulations (for example tax rates and lists of products subjected to them) are significant. It results in the fact that VAT burden borne by farmers diverse considerably concerning both the geographic depiction as well as the size and the profile of the farm. The Polish regulations concerning VAT were formulated, so they were adjusted to the 6th Directive regulating the harmonization of indirect taxes within the European Union limits. However, the agriculture was included in the VAT system not earlier than in the year 2000. This way, our law became adjusted to standards of the European Union but, above all, farmers were enabled to regain at least parts of taxes paid on input. At the same time, farmers were given the opportunity to choose between normal and flat rate scheme. (original abstract)
Rocznik
Strony
19--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • J. Czapla, J. Dąbrowski. Z. Krzyżanowska. Podatki w Unii Europejskiej i w polskim rolnictwie, FAPA, Warszawa 2000, s. 12.
 • R. I. Dziemanowicz, Podatek VAT w rolnictwie europejskim. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1999, nr 6.
 • A. Eichler, Projektowane zmiany w podatku VAT od lipca 2000 r. Rozmowa z prof. dr. hab. W. Modzelewskim, „Rachunkowość Budżetowa" 2000, nr 5.
 • M. H. Khan, Agricultural Taxation in the Developing Countries: A Survey of Issues and Policy, „Agricultural Economics" 2001, No. 3, (Amsterdam), s. 315-328.
 • J. Kiszka. Opodatkowanie rolnictwa podatkiem od wartości dodanej. „Prawo Unii Europejskiej" 2000, nr 5.
 • J Klееrup, VAT in Enlarged European Union. Sweden. „VAT Monitor" 1995, nr 1-2.
 • I. Kołowacik. Gdzie korzyści dla rolnika?, „Prawo i Gospodarka. Magazyn Finansowy" 24.07.2000.
 • G. J. Leśniak, VAT w rolnictwie wciąż dzieli, „Prawo i Gospodarka. Magazyn Finansowy" 3.07.2000.
 • A. Łobażewiсz, Prosto i zwięźle - co nowego w podatku VAT? Ustawa wraz z kompletem aktów wykonawczych. Stan prawny na 1.05.2004 r., Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 49.
 • J. Majewska. Rejestracja w VAT, „Przegląd Podatkowy" 2000, nr 11 (wkładka).
 • J. Makowska, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w działach specjalnych produkcji rolnej w 2002 roku, „Rada" 2002, nr 1
 • M. Małek, Rozliczenie VAT w rolnictwie - szansa na nowe miejsca pracy, [w:] VAT w rolnictwie. Poradnik doradztwa podatkowego. Centrum Integracji Obszarów Wiejskich z Unią Europejską, Warszawa 2002
 • D. Polakowski, VAT od produktów rolnych i niskoprzetworzonej żywności wprowadzony od 4.09.2000 r., Ekspert. Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2000, s. 15.
 • Polityka Austrii w kwestii struktur gospodarki żywnościowej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1998, nr 2.
 • Polityka Hiszpanii w kwestii struktur rolnych przed przystąpieniem do Wspólnoty. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1998, nr 2.
 • Prawo podatkowe. Opracowanie analityczne, A. Dębiec (red.), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998, s. 61.
 • J. Roszkowska, VAT w rolnictwie. Cz. I, „Z Ostatniej Chwili" 2000, nr 4.
 • A. Szelągowska, Najpierw płacimy, dopiero później odliczamy, „Prawo i Gospodarka" 23.07.2001.
 • A. Szelągowska, VAT w rolnictwie. Departament Budżetu i Finansów Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2000.
 • A. Szelągowska, L. Goraj, Podatek od towarów i usług (VAT) w rolnictwie, wyd. 2 według stanu prawnego na dzień 1.01.2001 r., MRiRW, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 • T. Szuladziński. Podatek VAT w rolnictwie, „Szkółkarstwo" 2000, nr 2.
 • P. Taipa1us, VAT in Enlarged European Union. Finland, „VAT Monitor" 1995, nr 1-2.
 • E. Tchorzewska, Podatek od towarów i usług VAT a podmioty rolnicze - wybrane problemy, SGGW, Warszawa 1999.
 • S. Tomczyk, VAT w rolnictwie, DIFIN, Warszawa 2000, s. 32.
 • T. Tratkiewiсz. VAT w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, „Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" 2000, vol. 76, nr 9.
 • VAT ma poprawić dochodowość rolników. Rozmowa z J. Rudowskim. sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, [w:] VAT w rolnictwie. Poradnik doradztwa podatkowego. Centrum Integracji Obszarów Wiejskich z Unią Europejską, Warszawa 2002, s. 11.
 • H. P. Wald , Taxation of Agricultural Land in Underdeveloped Economies, Harvard University Press, Cambridge 1959
 • A. Wasilewska, Podatek VAT i dochodowy w wybranych krajach, [w:] Rachunkowość rolnicza wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa 2000, materiały konferencyjne, s. 165.
 • J. Zubrzycki, VAT w rolnictwie, „Przegląd Podatkowy" 2000, nr 9. 27
 • J. Zubrzycki. VAT w rolnictwie, „Przegląd Podatkowy" 2000. nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169174403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.