PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 575 | 210
Tytuł artykułu

Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przykładzie ekonomii opisano nauki empiryczne w ujęciu współczesnego pozytywizmu. Zbadano metodologiczny status ekonomii dla sprawdzenia, czy model hipotetyczno-dedukcyjny oraz idee Poppera i Lakatosa nadają się do zastosowania w ekonomii. Przedstawiono klasyfikację wypowiedzi ekonomistów na sądy opisowe i sądy wartościujące. Zanalizowano związki ekonomii z sądami wartościującymi. Oceniono i zanalizowano sposób posługiwania się przez współczesnych ekonomistów terminami "ekonomia pozytywna" i "ekonomia normatywna".
Rocznik
Numer
Strony
210
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acocella, N. (1998), The Foundations of Economic Policy. Values and Techniques, Cambridge University Press, Cambridge (wyd. pol. N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, przeł. A. Wojtyna, PWN, Warszawa 2002).
 • Adamkiewicz-Drwiłło, H. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Ajdukiewicz, K. (1946), O tzw. neopozytywizmie, w: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 1985, t. 2.
 • Ajdukiewicz, K. (1949), Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, Warszawa 1983.
 • Ajdukiewicz, K. (1957), O wolności nauki, w: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 1985, t. 2.
 • Ajdukiewicz, K. (1965), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
 • Albert, H. (1956), Das Werturteilsproblem im Lichte der logishen Analyse, "Zeitschrift für die Gesammte Sozialwissenschaften", nr 112.
 • Albert, H. (1958a), Das Ende der Wohlfahrtsökonomik, "Gewerkschaftliche Monatshefte", nr 9.
 • Albert, H. (1958b), Das Wertproblem in den Sozialwissenschaften. Bemerkungen zu Myrdals neuem Buch: Value in Social Theory, "Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statististik", t. 94, nr 3.
 • Albert, H. (1967), Marktsoziologie und Entscheidungslogik, Neuwied i in.
 • Albert, H. (1972), Modell-Platonismus. Der Neoklassische Still des Ökonomischen Denkens in Kritischer Beleuchtung, w: Logik der Sozialwissenschaften, Kiepenheuer und Witsch, Köln.
 • Albert, H., Topitsch, E. (1979), Werturteilstreit, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
 • Amsterdamski, S. (1971), Nauka współczesna a wartości, "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 1.
 • Anderson, E. (1993), Value in Ethics and Economics, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Andreoni, J., Vesterlund, L. (2001), Which Is the Fair Sex? Gender Differences In Altruism, "Quarterly Journal of Economics", nr 116.
 • Appraisal and Criticism In Economics (1984), red. B.J. Caldwell (1984), Allen & Unwin, Boston i in.
 • Archibald, G.C. (1959), Welfare Economics, Ethics, and Essentialism, "Economica", t. 26, nr 104.
 • Argyrous, G. (1992), Kuhns Paradigms and Neoclassical Economics, "Economics and Philosophy", t. 8, nr 2.
 • Ariew, R. (1984), The Duhem Thesis, "British Journal for the Philosophy of Science", nr 35.
 • Arnold, R. (1992), Economics, West, New York.
 • Arrow, K.J. (1951), Social Choice and Individual Values, Wiley & Sons, New York.
 • Arrow, K.J. (1963), Uncertainty and the Economics of Medical Care, "The American Economic Review", t. 53, nr 5.
 • Austin, J.L. (1962), How to do Things with Words, Clarendon, Oxford.
 • Backhouse, R. (1997), Truth and Progress in Economic Knowledge, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Lyme, US.
 • Backhouse, R. (2004), The Methodology of Scientific Research Programmes, w: The Elgar Companion to Economics and Phillosophy, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Backhouse, R. (2008), Methodology of Economics, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume, t. 3, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Baka, W. (1980), Węzłowe kwestie racjonalności w kierowaniu gospodarką narodową, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kamiński, A. Łukaszewicz, PWE, Warszawa.
 • Balicki, W. (2002), Wykłady z metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Baumol, W. (1952), The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, "Quarterly Journal of Economics", t. 66, nr 4.
 • Baumol, W.J., Blinder, A.S. (1997), Economics. Principles and Policy, Harcourt, Brace & Jovanovich, New York i in.
 • Beed, C. (1992), Do Value Judgments Affect Testing Economic Theory? "International Journal of Social Economics", t. 19, nr 2.
 • Beed, C, Beed, C. (2000), The Status of Economics As a Naturalistic Social Science, "Cambridge Journal of Economics", t. 24, nr 4.
 • Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1994), Economics, McGraw-Hill, London i in.
 • Bergson, A. (1984), Income Inequality Under Soviet Socialism, "Journal of Economic Literature", t. 22, nr 3.
 • Blaug, M. (1975), Kuhn versus Lakatos, or Paradigms versus Research Programmes in the History of Economics, w: Method and Appraisal in Economics, red. Spiro J. Latsis, Cambridge University Press, Cambridge i in., 1976.
 • Blaug, M. (1985), Economic Theory in Retrospect, Cambridge (wyd. pol. M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, przeł. I. Budzyńska i inni, PWN, Warszawa 1994).
 • Blaug, M. (1992), Methodology of Economics. Or How Economists Explain, Cambridge University Press, Cambridge (wyd. pol. M. Blaug, Metodologia ekonomii, przeł. B. Czarny przy współpracy A. Molisak, PWN, Warszawa 1995).
 • Blaug, M. (1993), Peter Hennipman On Paretian Welfare Economics: A Comment, "De Economist", t. 141, nr 1.
 • Blaug, M. (1994), Why I am Not a Constructivist: Confessions of an Urepentant Popperian, w: New Dimensions in Economic Methodology, red. R. Backhouse, Routledge, London.
 • Blaug, M. (1997), Ugly Currents in Modern Economics, w: "Options Politiques", nr 18 (17).
 • Blaug, M. (1998a), Disturbing Currents in Modern Economics, "Challenge", t. 41, nr 3.
 • Blaug, M. (1998b), The Positive-Normative Distinction, w: The Handbook of Economic Methodology, red. J.B. Davis, D.W. Hands i U. Mäki, Edward Elgar, Cheltenham i in.
 • Blaug, M. (1998c), Methodology of Scientific Research Programmes, w: The Handbook of Economic Methodology, red. J.B. Davis, D.W. Hands i U. Mäki, Edward Elgar, Cheltenham i in.
 • Blaug, M. (1998d), The Problems with Formalism. Interview with Mark Blaug, "Challenge", t. 41, nr 3.
 • Blaug, M. (1999), The Formalist Revolution or What Happened to Orthodox Economics After World War II?, w: From Classical Economics to the Theory of the Firm: Essays in Honour of D.P. O'Brien, red. R.E. Backhouse i J. Creedy, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Blaug, M. (2001), Is Competition Such a Good Thing? Static Efficiency versus Dynamic Efficiency, "Review of Industrial Organization", nr 19.
 • Blaug, M. (2002), Is There Really Progress in Economics?, w: Is There Progress in Economics?, red. S. Boehm, Ch. Gehrke, H.D. Kurz, R. Stuhr, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 • Blaug, M. (2003), The Formalist Revolution of the 1950s, w: A Companion to the History of Economic Thought, red. W.J. Samuels, J. Biddle, J.B. Davis, Blackwell Publishing Ltd, Maiden, MA i Oxford, UK.
 • Boland, L.A. (1982), The Foundations of Economic Method, Allen and Unwin, London.
 • Boland, L.A. (1991), Current Views On Economic Positivism, w: Companion to Contemporary Economic Theory, red. David Greenaway, Routledge, London.
 • Boland, L.A. (1994), Scientific Thinking Without Scientific Method: Two Views of Popper, w: New Directions in Economic Methodology, red. R. Backhouse, Routledge, London.
 • Bochenek, M. (1999), Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Bochenek, M. (2001), Zagadnienia racjonalności w ekonomii Oskara Langego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", z. 346, Ekonomia XXXI.
 • Borowski, M. (2007), W oczekiwaniu na czarną owcę, "Gazeta Wyborcza" z 22 sierpnia.
 • Borowski, M. (2009), Ranking prognostów Borowskiego: Odwróć tabele, resort finansów na czele, "Gazeta Wyborcza" z 2 czerwca.
 • Boulding, K. (1970), Economics as a Science, McGraw-Hill, New York.
 • Bousquet, G.H., de Petri Tonelli, A. (1994), Vilfredo Pareto. Neoclassical Synthesis of Economics and Sociology, Macmillan Press, London.
 • Boylan, T.A., O'Gorman, P.F. (2008), Popper, Economic Methodology and Contemporary Philosophy of Science, w: Popper and Economic Methodology. Contemporary Challenges, red. T.A. Boylan i P.F. O'Gorman, Routledge, London, New York 2008.
 • Brandis, R. (1963), Value Judgements and Economic Science, "Quarterly Review of Economics and Business", t. 3.
 • Brochier, H. (1997), Economics as a Positive and Normative Science, w: Is Economics Becoming a Hard Science?, red. A. dAutume, J. Cartelier, Edward Elgar, Cheltenham i in.
 • Burda, M., Wypłosz, Ch. (1997), Macroeconomics. A European Text, Oxford University Press, Oxford (wyd. pol. M. Burda, Ch. Wypłosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000).
 • Byrnes, R.T., Stone, G.W. (1993), Economics, Harper Collins College Publishers, New York.
 • Cairnes, J.E. (1873), Essays in Political Economy, Macmillan, London.
 • Cairnes, J.E. (1875), The Character and Logical Method of Political Economy, Macmillan, London.
 • Caldwell, B.J. (1982), Beyond Positivism. Economic Methodology in the Twentieth Century, Allen & Unwin, London i in.
 • Caldwell, B.J. (1991), Claryfying Popper, "Journal of Economic Literature", t. 29.
 • Caldwell, B.J. (2008), Positivism, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume, t. 6, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Canterberry, E.R., Burkhardt, R.J. (1983), What Do We Mean by Asking Whether Economics is a Science?, w: Why Economics Is Not Yet a Science?, red. A.S. Eichner, M.E. Sharpe, Armonk, New York.
 • Carnap, R. (1956), The Methodological Character of Theoretical Cocepts, w: The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis, red. H. Feigl, M. Scriven, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Carnap, R. (1963), Replies and Systematic Expositions, w: The Philosophy of Rudolf Carnap, red. RA. Schilpp, Open Court, LaSalle.
 • Carrington, H.W. (1994), Value Judgments and the Principles of Economics Textbook, "Southern Economic Journal", t. 60, nr 4.
 • Chalmers, A. (1982), What Is This Thing Called Science?, Queensland, University of Queensland Press (wyd. pol. Czym jest to, co zwiemy nauką?, przeł. A. Chmielewski, Siedmioróg, Wrocław 1997).
 • Chmielecka, E. (2006), Koncepcje prawdy i ich stosowalność w naukach ekonomicznych, w: Szkice z filozofii, red. S. Piwko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Chmielewski, A. (2003), Filozofia Poppera. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Clower, R.W. (1989), The State of Economics: Hopeless but Not Serious?, w: The Spread of Economic Ideas, red. D. Colander, A.W. Coats, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Colander, D.C., Landreth, H. (1994), History of Economic Thought, Houghton Mifflin, Boston (wyd. pol. Colander, D.C., Landreth, H., Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. Szeworski, PWN, Warszawa 1998).
 • Coddington, A. (1972), Positive Economics, w: How Economists Explain. A Reader in Methodology, red. W.L. Marr, B. Raj, University Press of America, Lanham 1983.
 • Cross, R. (1982), The Duhem-Quine Thesis, Lakatos, and the Appraisal of Theories in Macroeconomics, "Economic Journal", t. 92, nr 366.
 • Czarny, B. (1987), O racjonalności celów gospodarowania, "Opera et Studio", nr 6-7, SGPiS.
 • Czarny, B. (1989), Dyskusja o racjonalności gospodarowania w polskiej literaturze ekonomicznej po II wojnie światowej, SGH, Warszawa (niepublikowana praca doktorska).
 • Czarny, B. (1990a), Max Weber o racjonalizacji działań ludzkich, "Studia Socjologiczne", nr 3-4.
 • Czarny, B. (1990b), Jeszcze o przedmiocie i metodzie ekonomii, "Ekonomista", nr 6.
 • Czarny, B. (1992), Ekonomia a sądy wartościujące, "Ekonomista", nr 2.
 • Czarny, B. (1995), Od tłumacza, w: M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Czarny, B. (1997), Racjonalność makroekonomiczna versus mikroekonomiczna, czyli o pewnym wątku dyskusji ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", nr 2, SGH, Warszawa.
 • Czarny, B. (2001), "Sprawiedliwość" a "odpowiedzialność" i "solidarność" (studium przypadku), www.podstawyekonomii.pl.
 • Czarny, B., Rapacki, R. (2002), Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
 • Czarny, B., Kurowska, A. (2004), Horror oeconomicus, czyli prywatny koszt bezrobocia w Polsce... (studium przypadku), www.podstawyekonomii.pl.
 • Czarny, B. (2004), Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii, SGH, Warszawa.
 • Czarny, B. (2007a), Recenzja książki Benjamina Balaka, McCloskey's Rhetoric. Discourse Ethics in Economics, "Zeszyty Naukowe", nr 21, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Czarny, B. (2007b), Metodologiczne osobliwości ekonomii, "Bank i Kredyt", nr 7.
 • Czarny, B. (2007c), Stary filozof o grzechach ekonomistów w dwudziestym stuleciu [O: Hilary Putnam: The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, Cambridge (Massachusetts), London 2002, 190 stron], "Zeszyty Naukowe", nr 22, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Czarny, B. (2008a), Edward Grant o tym, skąd się wzięła nauka, "Zeszyty Naukowe", nr 23, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Czarny, B. (2008b), Czy uprawianie ekonomii pozytywnej jest możliwe? "Bank i Kredyt", nr 11.
 • Czarny, B. (2009a), Karl Raymund Popper a współczesna metodologia ekonomii (o książce Thomasa A. Boylana i Paschala F. O'Gormana, Popper and Economic methodology. Contemporary Challenges, London, New York: Routledge 2008), "Zeszyty Naukowe", nr 25, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Czarny, B. (2009b), Poppera metoda analizy sytuacyjnej w naukach społecznych (o książce Williama A. Gortona Karl Popper and the Social Sciences, Albany, State University of New York Press 2006), "Zeszyty Naukowe", nr 24, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Czarny, B. (2009c), Metodologia Nauk Adama Groblera (O książce Adama Groblera pt. Metodologia Nauk, Wydawnictwo Aureus i Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, 2006 (dodruk pierwszego wydania z września 2006 r.), "Zeszyty Naukowe", nr 25, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Czarny, B (2009d), Ekonomiści o prawdziwości sądów wartościujących, "Zeszyty Naukowe", nr 26, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Czarny, B. (2009e), The Debate on the Nature of Welfare Economics in the Contemporary Methodology of Economics (nieopublikowany maszynopis).
 • Czarny, B. (2009f), Chaos at the Roots of Economics: On the Ambiguity of the Terms "Positive Economics" and "Normative Economics" (nieopublikowany maszynopis).
 • Czarny, B. (2009g), Pieniądze szczęścia nie dają? (studium przypadku), www.podstawyekonomii.pl.
 • Czarny, B. (2010a), Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
 • Czarny, B. (2010b), Ideał ekonomii wolnej od sądów wartościujących, "Zeszyty Naukowe", nr 27, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Da Graca Moura, M., Martins, N. (2008), On Some Criticism of Critical Realism in Economics, "The Cambridge Journal of Economics", t. 32, nr 2.
 • Davis, J.B. (1990), Cooter and Rapapport on the Normative, "Economics and Philosophy", nr 6 (1).
 • Davis, J.B. (1999), Normative and Positive Economics, w: Encyclopedia of Political Economy, red. P.A. O'Hara, t. 2, Routledge, London i in.
 • Davis, J.B. (2005), Robbins, Textbooks, and the Extreme Value Neutrability View, "History of Political Economy", t. 37, nr 2.
 • Davis, J.B. (2006), Introduction, w: Recent Developments in Economic Methodology (t. I-III), Edward Elgar, Cheltenham i in.
 • Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych (red. Wacław Adamczyk) (2006), Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • De Marchi, N.K., Blaug, M. (1991) Appraising Economic Theories. Studies in the Methodology of Research Programmes, Edward Elgar, Aldershot.
 • Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R. (2003) Macroeconomics, McGraw-Hill, New York i in.
 • Diesing, P. (1985), Hypothesis Testing and Data Interpretation: The Case of Milton Friedman, w: Research in the History of Economic Thought and Methodology, t. 3, Greenwich, Conn. 1985.
 • Dow, S.C. (2002), Economic Methodology: an Inquiry, Oxford University Press, Oxford.
 • Duhem, P. (1954), The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton University Press, Princeton.
 • Duhs, L.A. (1982), Why Economists Disagree: The Philosophy of Irreconcilability, "Journal of Economic Issues", t. 16.
 • Dweyer, L. (1982), The Alleged Value Neutrality of Economics: An Alternative View, "Journal of Economic Issues", t. 16.
 • Eells, E., Hausman D.M. (2008), Theory appraisal, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume, t. 8, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Ekonomia, red. W. Caban (1993), Absolwent Sp. z o.o., Łódź.
 • Ellerman, D., Stiglitz, J. (2003), New Bridges Across the Chasm: Macro and Institutional Strategies for Transitional Economies, w: New Thinking in Macroeconomics, red. J.M. Harris, N.R. Goodwin, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Feyerabend, P. (1965), Problems of Empiricism, w: Beyond the Edge of Certainty, red. R.G. Colodny, Englewood Cliffs, Jersey.
 • Fiedor, B. (1997), Metodologiczny indywidualizm we współczesnej ekonomii neoklasycznej. Istota oraz główne kierunki krytyki i modyfikacji, "Ekonomista", nr 5-6.
 • Finch, H.A., Shils E.A. (1949), Introduction, w: Max Weber on The Methodology of the Social Sciences, red. H.A. Finch, E.A. Shils, Free Press, Glencoe.
 • Fleurbaey, M., Gravel, N., Laslier, J.-E, Trannoy, A. (1998), Introduction and Overview, w: Freedom in Economics. New perspectives in normative analysis, red. J.-F. Laslier, M. Fleurbaey, N. Gravel, A. Trannoy, Routledge, London, New York.
 • Fleurbaey, M. (2008), Ethics and Economics, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume, t. 3, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Flew, A. (1971), An Introduction to Western Philosophy. Ideas and Arguments from Plato to Sartre, Thames & Hudson, London; Bobbs-Merrill, Indianapolis.
 • Folbre, N. (1991), The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth Century Economic Thought, "Signs" t. 16, nr 3.
 • Frey, B.S. (2006), How Influential is Economics, "De Economist", t. 154, nr 2.
 • Friedman, M. (1953), On the Methodology of Positive Economics, w: Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago.
 • Friedman, M. (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
 • Friedman, M., Schwartz, A.J. (1963), A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, Princeton.
 • Frydman, R., Phelps E.S. (1983), Individual Expectations and Aggregate Outcomes -Rational Expectations Examined, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Frydman, R., Goldberg, M. (2007), Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, Princeton, Woodstock.
 • Frydman R. (2008), Ekonomia niepewności. Z Romanem Frydmanem o tym, dlaczego ekonomiści wciąż się mylą, rozmawia Jacek Żakowski, "Polityka", nr 10.
 • Gerschenkron, A. (1961), Reflections on Ideology as a Methodological and Historical Problem, w: Money, Growth and Methodology and other Essays in Economics, red. H. Hegeland, C.W.K. Gleerup, Lund.
 • Glapiński, A. (1982), Metodologiczne problemy historii ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Glapiński, A. (1987), Metodologia i ekonomia, SGPiS, Warszawa.
 • Glapiński, A. (2006), Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gloria-Palermo, S, Palermo, G. (2005), Austrian Economics and Value Judgements: a Critical Comparison with Neoclassical Economics, "Review of Political Economy", t. 17, nr 1.
 • Golinowska, S. (1997), Ubóstwo w Polsce. Synteza wyników badań, w: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Gorton W.A. (2006), Karl Popper and the Social Sciences, State University of New York Press, Albany.
 • Graaff, J. de V. (1957), Theoretical Welfare Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Graham, C. (2008), Economics of happiness, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf i L.E. Blume, t. 3, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Grant, E. (1996), The Foundations of Modern Science in the Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge (wyd. pol. E. Grant, Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej, przeł. T. Szafrański, Prószyński i Spółka, Warszawa).
 • Griffin, J. (1996), Value Judgement, Oxford University Press (wyd. pol. Sąd wartościujący, przeł. M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa).
 • Grobler, A. (2008), Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus i Wydawnictwo Znak, Kraków (dodruk pierwszego wydania z 2006 roku).
 • Grünbaum, A. (1971), Can We Ascertain the Falsity of a Scientific Hypothesis? w: Observation and Theory in Science, red. M. Mandelbaum, Hopkins Press, London i in.
 • Gutowski, J. (1996), Problem weryfikacji i teoria ekonomii, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 3, SGH, Warszawa.
 • Gwartney, J., Stroup, R. (1992), Economics: Private and Public Choice, McGraw-Hill, New York.
 • Hajduk, Z. (2001), Ogólna metodologia nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Hands, D.W. (1985a), Ad Hockness in Economics and the Popperian Tradition, w: The Popperian Legacy in Economics, red. N. De Marchi, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 • Hands, D.W. (1985b), Karl Popper and Economic Methodology. A New Look, "Economics and Philosophy", nr 1.
 • Hands, D.W. (1992), Falsification, Situational Analysis and Scientific Research Programs: The Popperian Tradition In Economic Methodology, w: Post-Popperian Methodology of Economics: Recovering Practice, red. N. de Marchi, Kluwer, Boston i in.
 • Hands, D.W. (1998), Positivism, w: The Handbook of Economic Methodology, red. J.B. Davis, D.W. Hands i U. Mäki, Edward Elgar, Cheltenham i in.
 • Hands, D.W. (2008), Philosophy and Economics, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E, Blume, t. 6, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Harding, S.G. (1976), Can Theories Be Refuted? Essays On the Duhem-Quine Thesis, Reidel Publishing Company, Dordercht.
 • Harding, S. (1995), Can Feminist Thought Make Economics More Objective?, "Feminist Economics", t. 1, nr 1.
 • Hare, R.M. (1952), The Language of Morals, Oxford University Press, Oxford.
 • Harsanyi, J.C. (2008), Value Judgments, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume, t. 8, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Hausman, D.M. (1998), Problems with Realism in Economics, "Economics and Philosophy", nr 14 (2).
 • Hausman, D.M., McPherson, M.S. (1996), Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hausman, D.M., McPherson, M.S. (2006), Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Heilbroner, R.L. (1973), Economics as a "Value-Free" Science, "Social Research", t. 40, nr 1.
 • Heilbroner, R.L. (1990), Economics as Ideology, w: Economics as Discourse, red. W. Samuels, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Hempel, C, Oppenheim, P. (1948), Studies in the Logic of Explanation, "Philosophy of Science", t. 15.
 • Hennipman, P. (1976), Pareto Optimality: Value Judgement or Analytical Tool, w: Relevance and Precision. From Quantitative Analysis to Economy Policy, red. J.S.Carmer, A. Heertje, A.P. Venekamp, North-Holland, Amsterdam.
 • Hennipman, P. (1982), Welfare Economics is in Impasse: Some Observations on Mishans Vision, "De Economist", nr 4.
 • Hennipman, P. (1984a), Normative or Positive: Mishans Half-Way House, "De Economist", nr 1.
 • Hennipman, P. (1984b), The Nature of Welfare Economics: A Final Note, "De Economist", nr 2.
 • Hennipman, P. (1992), The Reasoning of a Great Methodologist: Mark Blaug on the Nature of Paretian Welfare Economics, "De Economist", t. 140, nr 4.
 • Hennipman, P. (1993), Moving in Circles: Blaug Once Again on the Nature of Paretian Welfare Economics, "De Economist", t. 141, nr 2.
 • Herman, A. (1982), Rozważania nad kategorią rozwoju społeczno-gospodarczego w socjalizmie, "Ekonomista", nr 3-4.
 • Heyne, P. (1978), Economics and Ethics: The Problem of Dialogue, w: Belief and Ethics, red. W. Schroeder, G. Winter, Center for the Scientific Study of Religion, Chicago.
 • Hirsch, A., De Marchi, N. (1986), Making a Case When Theory is Unfalsifiable: Friedman's Monetary History, "Economics and Phillosophy", t. 2.
 • Hirsch, A., De Marchi, N. (1990), Milton Friedman: Economics in Theory and Practice, Simon and Schuster International, New York.
 • Hodge, D. (2008), Economics, Realism and Reality: a Comparison of Mäki and Lawson, "The Cambridge Journal of Economics", t. 32, nr 2.
 • Hoff, K., Stiglitz, J. (2002), After the Big Bang: Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Post-Communist Societies, "Columbia University Discussion Paper Series", Department of Economics.
 • Hoksbergen, R. (1986), On the Character and Importance of Value Judgments in Economics, with an Application to Development Project Evaluation, University of Notre Dame, Indiana.
 • Hoover, K.D. (2001), Is Macroeconomics for Real?, w: The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics, red. U. Mäki, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hume, D. (1739), Treatise on Human Nature, London (wyd. pol. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963).
 • Hussain, A., Stern, N., Stiglitz, J. (2000), Chinese Reforms from a Comparative Perspective, w: Incentives, Organization, and Public Economics, red. P.J. Hammond, G.D. Myles, Oxford University Press, Oxford.
 • Hutchison, T.W (1938), The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, Macmillan, London.
 • Hutchison, T.W. (1964), Positive Economics and Policy Objectives, Allen and Unwin, London.
 • Hutchison, T.W. (1977), Knowledge and Ignorance in Economics, Blackwell, Oxford.
 • The Is-Ought Question. A Collection of Papers on the Central Problem in Moral Philosophy (1969), red. W.D. Hudson, St. Martins Press, New York.
 • Jankowski, S., Pietras, C. (2001), Podstawy ekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Jarmulicz, T. (pseud.) (1986), O przedmiocie i metodzie ekonomii politycznej w Polsce, Wrocław.
 • Kabaj, M. (2000), Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiPS, Warszawa.
 • Kaplan, A. (1964), The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science, w: Values, Objectivity, and the Social Sciences, red. G. Riley, Addison-Wesley, 1974.
 • Kayetkin, S.A., Park, M. (2000), McCloskey, Economics as Conversation, and Sprachtehik, "Cambridge Journal of Economics", nr 24.
 • Keane, M.P., Prased, E.S. (2000), Inequality, Growth and Transfers: New Evidence from the Economic Transition in Poland, "IMF Working Paper", nr 125, International Monetary Fund, Washington.
 • Keynes, J.N.(1891), The Scope and Method of Political Economy, Macmillan & Co., London.
 • Kincaid, H. (2008), Individualism versus holism, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume, t. 4, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Kirman, A.P. (1992), Whom or What Does the Representative Agent Represent?, "Journal of Economic Perspectives", nr 6 (2),.
 • Klappholz, K. (1964), Value Judgement and Economics, w: The Philosophy of Economics: An Anthology, red. D. Hausman, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • Klimczak, B. (1999), Etyczny wymiar zastosowania optimum Pareto w ekonomii, w: Etyczne fundamenty gospodarowania, red. A. Węgrzynecki, Oficyna Cracovia, Kraków.
 • Koestler, A. (1971), The Case of the Midwife Toad, Hutchinson, London.
 • Kołakowski, L. (1968), Alienation of Reason: A History of Positivist Thought, Doubleday, New York (wyd. pol. Filozofia pozytywistyczna: od Humea do Koła Wiedeńskiego, PWN, Warszawa 2003).
 • Kołakowski, L. (1971), Die Philosophie des Positivismus, Piper, München.
 • Kołakowski, L. (1989), Główne nurty marksizmu, Wydawnictwo Krąg; Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa.
 • Kołodko, G. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Konov, J. (1996), A Positive Theory of Economic Fairness, "Journal of Economic Behavior and Organization", nr 31.
 • Konov, J. (2000), Fair Shares: Accountability and Cognitive Dissonance In Allocation Decisions, "American Economic Review", nr 90.
 • Kozłowski, J.H. (1990), Problematyka racjonalności w naukach ekonomicznych. Poszukiwanie nowego ujęcia, Warszawa (niepublikowana praca doktorska).
 • Krajewski, W. (1998), Prawa nauki: przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Księżyk, M. (1986), Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu, "Folia Oeconomica Cracoviensio", t. XXVII.
 • Księżyk, M. (2000), Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Kuhn, T. (1962 i 1970), The Structure of Scientific Revolutions (1. i 2. wydanie), University of Chicago Press, Chicago (wyd. pol. Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, J. Nowotniak, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009).
 • Kula, W. (1962), Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, PWN, Warszawa.
 • Kurowska, A. (2006), Bezrobocie a zamachy samobójcze, "Ekonomista", nr 3.
 • Lakatos, I. (1968), Criticism and the Methodology of Scientific Research Programmes, "Proceedings of the Aristotelian Society", nr 69.
 • Lakatos, I. (1974), Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, w: Criticism and the Growth of Knowledge, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Lange, O. (1945), Zakres i metoda ekonomii, w: O. Lange, Ekonomia polityczna, Dzieła, t. 3, PWN, Warszawa 1975.
 • Lange, O. (1952), Prawa ekonomiczne w świetle ostatniej pracy Józefa Stalina, w: O. Lange, Wybór pism, t. 1, Drogi do socjalizmu, PWN, Warszawa 1990.
 • Lange, O. (1980), Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa.
 • Latsis, S. (1972), Situational Determinism in Economics, "British Journal for the Philosophy of Science", nr 23.
 • Latsis, S. (1976), A Research Programme in Economics, w: Method and Appraisal in Economics, red. S.J. Latsis, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Laudan, L. (1977), Progress and Its Problems, University of California Press, Berkeley.
 • Lawson, T. (1997), Economics and Reality, Routledge, London.
 • Leontief, W. (1971), Theoretical Assumptions and Nonobserved Facts, "American Economic Review", t. 61, nr 1.
 • Leontief, W. (1982), Academic Economics, w: W.L. Marr, B. Raj, How Economists Explain, A Reader in Methodology, University Press of America, Lanham.
 • Lesnoff, M. (1974), The Structure of Social Science. A Philosophical Introduction, Allen & Unwin, London.
 • Lipiński, E. (1969), Karol Marks i zagadnienia współczesności, PWE, Warszawa.
 • Lipsey, R.G., Chrystal, K.A. (2004), Economics, Publisher Wheatsheaf Books, New York i in.
 • Lipsey, R.G. (2008), Positive Economics, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume, t. 6, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Little, I.M.D. (1957), A Critique of Welfare Economics, Clarendon Press, Oxford.
 • Loomes, G. (1999), Experimental Economics: An Introduction, "Economic Journal", t. 109, F1-F4.
 • Lucas, R.E. (1973), Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, "American Economic Review", t. 63, nr 3.
 • Łukaszewicz, A. (1980), Racjonalność a konieczność w gospodarce socjalistycznej, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kaminski, A. Łukaszewicz, PWE, Warszawa.
 • Łukaszewicz, A. (1984), Kształtowanie procesu rozwoju (refleksje na marginesie książki J. Pajestki), "Ekonomista", nr 6.
 • Łukaszewicz, A. (1985), Ponad ekonomię - dokąd? Jak daleko? w: Ponad ekonomią, PIW, Warszawa.
 • Łukaszewicz, A. (1995), Wymiary racjonalności gospodarowania, "Ekonomista", nr 1-2.
 • Macmillan Dictionary of Modern Economics (1992), Macmillan, London.
 • Machlup, F. (1969), Positive and Normative Economics, w: Economic Means and Social Ends, red. R. Heilbroner, Prentice-Hall, New York.
 • Machlup, F. (1978), Methodology of Economics and Other Social Sciences, Academic Press, New York.
 • Maclntyre, A.C. (1959), Hume On "Is" and "Ought", "The Philosphical Review", t. 68.
 • Maclntyre, A.C. (1967), A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy From the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge and Kegan Paul, London (wyd. pol. A.C. Maclntyre, Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, przeł. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1995).
 • Mackie, J.L. (1977), The Subjectivity of Values, w: Essays on Moral Realism, red. G. Sayre-McCord, Cornell University Press, New York 1988.
 • Mäki, U. (1995), Diagnosing McCloskey, "Journal of Economic Literature", t. 33, nr 3.
 • Mäki, U. (1998), Aspects of Realism about Economics, "Theoria" t. 13.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna (1974), PWN, Warszawa.
 • Mankiw, N.G. (1995), The Growth of Nations, "Brookings Papers on Economic Activity", nr 1.
 • Mankiw, N.G. (1998), Principles of Economics, The Dryden Press, New York i in.
 • Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2006), Economics, Thomson Learning, London (wyd. pol. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i makroekonomia, przeł. zespół pod kierownictwem B. Czarnego, redakcja naukowa: B. Czarny, PWE, Warszawa 2009).
 • Marcum, J.A. (2005), Thomas Kuhns Revolution: an Historical Philosophy of Science, Continuum, London.
 • Martyniuk, Z. (1985), Nie teoria, lecz zasada, "Życie Gospodarcze", nr 51-52.
 • Matkowski, Z. (1999), Podstawy ekonomii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 • Mayer, T. (1972), Permanent Income, Wealth and Consumption, University of California Press, Berkeley.
 • Mayer, T. (1993), Truth versus Precision in Economics, Aldershot, Hands i in. (wyd. pol. T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, przeł. A. Szeworski, PWN, Warszawa 1996).
 • McCloskey, D. (1985), The Rhetoric of Economics, University of Wisconsin Press, Madison.
 • McCloskey, D. (1987), Rhetoric, w: The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Macmillan and Stockton, London and New York.
 • McCloskey, D. (1994), How to do a rhetorical analysis, and why, w: New Directions in Economic Methodology, red. R. Backhouse, Routledge, London.
 • McConnell, C, Brue, S. (1999), Economics, McGraw-Hill, New York i in.
 • Meek, R. (1964), Value Judgements in Economics, "British Journal for the Philosophy of Science", nr 15.
 • Milewski, R. (red.) (1999), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Mill, J.S.(1836), On the definition of political economy; and on the method of philosophical investigation in that science, "London and Westminster Review", t. 4, nr 26.
 • Mill, J.S.(1843), A System of Logic Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation (wydanie z 1884 r., red. J.M. Robson, Longmans, Green, London) (wyd. pol. J.S. Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1962).
 • Minc, B. (1980), Ekonomia polityczna socjalizmu, PWN, Warszawa.
 • Mises, L. von (1949), Human Action: A Treatise on Economics, Yale University Press, New Haven (wyd. pol. L. Von Mises, Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, przeł. W. Falkowski, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007).
 • Mises, L. von (1957), Theory and History, Yale University Press, New Haven.
 • Mishan, E.J. (1965), A Survey of Welfare Economics 1939-1959, w: Surveys of Economic Theory, t. 1, Money, Interest and Welfare, London.
 • Mishan, E.J. (1981), Economic Efficiency and Social Welfare, Allen and Unwin, London.
 • Mishan, E.J. (1984a), The Implications of Alternative Foundations for Welfare Economics, "De Economist", nr 1.
 • Mishan, E.J. (1984b), Welfare Criteria: Concluding Comments, "De Economist", nr 2.
 • Mongin, P. (2006), Value Judgements and Value Neutrality in Economics, "Economica", t. 73, nr 290.
 • Morgan, T. (1988), Theory versus Empiricism in Academic Economics: Update and Comparison, "Journal of Economic Perspectives", t. 2, nr 4.
 • Mujżel, J. (1980), Racjonalność gospodarowania na tle problemów systemu funkcjonowania w gospodarce socjalistycznej, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, red. B. Kaminski, A. Łukaszewicz, PWE, Warszawa.
 • Myrdal, G. (1930), Vetenskap och politik i nationalekonomien, Stockholm (wydanie angielskie: G. Myrdal, The Political Element In the Development of Economic Theory, Routledge & Kegan Paul, London 1953).
 • Myrdal, G. (1958), International Integration, w: Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology by Gunnar Myrdal, red. Paul Streeten, Harper, New York.
 • Myrdal, G. (1961), Value-loaded Concepts, w: Money, Growth and Methodology, Essays in Honor of Johan Äkerman, CWK Gleerup, Lund.
 • Myrdal, G. (1970), Objectivity in Social Research, Duckworth, London.
 • Nagel, E. (1955), On The Statement "The Whole Is More Than the Sum of Its Parts", w: The Language of Social Research, red. P.E Lazarsfeld, M. Rosenberg, Free Press, Glencoe.
 • Nagel, E. (1961), The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation, London (wyd. pol. E. Nagel, Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, przeł. J. Giedymin, B. Rassalski, H. Eilstein, PWN, Warszawa 1970).
 • Nagel, E., Newman, J.R. (1966), Twierdzenie Gódla, przeł. B. Stanosz, PWN, Warszawa.
 • Nagel, E. (1969), Method in Social Science and Natural Science, w: Economic Means and Social Ends, red. R. Heilbroner, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 • Nagel, E. (1971), Theory and Observation, w: Nagel, E., Bromberger, S., Grünbaum, A., Observation and Theory in Science, red. M. Mandelbaum, Hopkins Press, London i in.
 • Nasiłowski, M. (1978), W sprawie przedmiotu ekonomii politycznej socjalizmu, "Ekonomista", nr 2.
 • Nasiłowski, M. (red.) (1981), Ekonomia polityczna socjalizmu, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Nasiłowski, M. (2000), System rynkowy. Podstawy mikroekonomii i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Nelson, J.A. (1993), Value Free or Valueless? Notes on the Pursuit of Detachment in Economics, "History of Political Economy", t. 25, nr 1.
 • Ng, Y-K. (1992), Welfare Economics: Introduction and Development of Basic Concepts, Macmillan, London (reprint wydania z 1983 z poprawkami).
 • Ng, Y-K. (2008), Happiness Studies: Ways to Improve Comparability and Some Public Policy Implications, "The Economic Record", t. 84, nr 265.
 • Nojszewska, E. (1999), Podstawy ekonomii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Nowak, S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • O'Brien, D.P. (1990), Lionel Robbins and the Austrian Connection, "History of Political Economy", nr 22.
 • O'Brien, D.P. (1991), Theory and Empirical Observation, w: Companion to Contemporary Economic Thought, red. D.M. Bleaney, I. Stewart, Routledge, London.
 • O'Brien, D.P. (1992), Economists and Data, "British Journal of Industrial Relations", nr 30 (2),.
 • Osiatyński, J. (1984), Przypisy i dodatki, w: M. Kalecki, Dzieła, t. 4, PWN, Warszawa.
 • Oswald, AJ. (199la), Progress and Microeconomic Data, "Economic Journal", 1.101.
 • Oswald, A.J. (1991b), Surveys in Economics, t. 1, 2, Oxford.
 • Pagenstecher, U. (1987), Verstehen und Erklären in der Nationalökonomie. Methodenkontroversen 1930-1985, Preussler, Nürnberg.
 • Pajestka, J. (1977), Świadome kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista", nr 1.
 • Pajestka, J. (1979), Sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Determinanty postępu II, PWE, Warszawa.
 • Pajestka, J. (1983), Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki, PWE, Warszawa.
 • Pareto, V. (1897), Cours deconomie politique, E Rouge, Lausanne.
 • Pareto, V. (1909), Manual deconomie politique, Paris (tłumaczenie angielskie: Manual of Political Economy, red. A.S. Schwier, A.N. Page, Kelley, New York 1971).
 • Pareto, V. (1935), Mind and Society; a Treatise on General Sociology, Harcourt, Brace, Jananovich, New York.
 • Parkin, M. (2000), Economics, Addison-Wesley, New York.
 • Pawłowski, T. (1969), Definicja perswazyjna, w: Moralność i społeczeństwo. Księga Jubileuszowa dla Marii Ossowskiej, PWN, Warszawa.
 • Pawłowski, T. i in. (1977), Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Ossolineum, Wrocław.
 • Pawłowski, T. (1978), Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Ossolineum, Wrocław.
 • The Philosophy of Economics: An Anthology (1994), red. D. Hausman, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Piech, K. (2000), Metodologiczne aspekty polityki gospodarczej, "Polityka Gospodarcza", nr 3, SGH, Warszawa.
 • Piech, K. (2003), Polityka gospodarcza - jej metodyka i polityki szczegółowe, "Polityka Gospodarcza", nr 7-8, SGH, Warszawa.
 • Polanyi, M. (1973), Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London.
 • Popper, K.R. (1957), The Poverty of Historicism, Routledge & Kegan Paul, London (wyd. pol. K.R. Popper, Nędza historycyzmu, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1989).
 • Popper, K.R. (1959), The Logic of Scientific Discovery, Routledge, New York, (wyd. polskie: K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, przeł. U. Niklas, PWN, Warszawa 1977).
 • Popper, K.R. (1965), The Open Society and Its Enemies, Routledge & Kegan Paul, London (wyd. pol. K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. H. Krahelska, t. 1-2, PWN, Warszawa 2006).
 • Popper, K.R. (1970), Normal Science and its Dangers, w: Criticism and the Growth of Knowledge, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Popper, K.R. (1972a), Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, Oxford University Press, Oxford (wyd. pol. K.R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1992).
 • Popper, K.R. (1972b), Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, Routledge, London.
 • Popper, K.R. (1976), The Unended Quest. An Intellectual Biography, Fontana-Collins, London.
 • Popper, K.R., Eccles, C. (1977), The Self and Its Brain, Springer International, Berlin.
 • Popper, K.R. (1982), Quantum Theory and the Schism in Physics (t. 3: Postscript to the Logic ofScietific Discovery), red. WW. Bartley, Ronman and Littlefield, New York.
 • Popper, K.R. (1983), Realism and the Aim of Science (t. 1: The Postscript to the Logic to the Scientific Discovery), red. WW. Bartley, Hutchinson and Company, London.
 • Popper, K.R. (1985), The Rationality Principle, w: Popper Selections, red. D. Miller, Princeton University Press, Princeton.
 • Popper, K.R. (1994), The Myth of Framework, Routledge, London.
 • Poznański, K.Z. (2001a), Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Poznański, K.Z. (2001b), Building Capitalism with Communist Tools: Eastern Europe's Defective Transition, "East European Politics and Societies", t. 15, nr 2.
 • Pressman, S. (2004-2005) The Two Dogmas of Neoclassical Economics, "Science and Society", t. 68, nr 4.
 • Proctor, R.N. (1991), Value-Free Science? Purity and Power in Modern Knowledge, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Przymeński, A. (2001), Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Putnam, H. (2002), The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, Harvard University Press, Cambridge, Mass., London.
 • Putnam, H. (2003), For Ethics and Economics without the Dichotomies, "Review of Political Economy", t. 15, nr 3.
 • Quine, W.V.O. (1953), From a Logical Point of View, Harvard University Press, Cambridge (wyd. pol. W.V.O. Quine, Z punktu widzenia logiki, przeł. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1969).
 • Quine W.V.O. (1978), On the Nature of Moral Values, w: A.J. Goldman, J. Kim, Values and Morals, Reidel Publishing Co., Dordrecht (wyd pol.: W.V.O. Quine, O naturze wartości moralnych, w: W.V.O. Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, przeł. B. Stanosz, PiW, Warszawa 1986).
 • Reiss, J. (2008), Error in Economics. Towards a More Evidence-Based Methodology, Routledge, London, New York.
 • The Relevance of Economic Theories. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association in Collaboration with the Polish Economic Association at Warsaw, Poland, International Economic Association (1980), red. CH. Feinstein, J. Pajestka.
 • Ricketts, M., Shoesmith, E. (1992), British Economic Opinion: Positive Science or Normative Judgement, "American Economic Review", nr 82, Papers and Proceedings.
 • Robbins, L. (1932), An Essay on the Nature and Signifacance of Economic Science, Macmillan, London.
 • Robbins, L. (1935), An Essay on the Nature and Signifacance of Economic Science (wydanie drugie, zmienione i rozszerzone), Macmillan, London.
 • Robbins, L. (1938), Interpersonal Comparisons of Utility, "Economic Journal", t. 48, nr 192.
 • Roberts, P.C. (2002), My Time with Soviet Economics, "The Independent Review", 2002, t. 7, nr 2.
 • Robinson, J. (1962), Economic Philosophy, Doubleday Anchor, London.
 • Romer, Ch.D., Romer, D. (1989), Does Monetary Policy Matter? A New Test in the Spirit of Friedman and Schwartz, NBER Macroeconomics Annual.
 • Rosenberg, A. (1992), Economics - Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns, University of Chicago Press, Chicago.
 • Roy, S. (1989), Philosophy of Economics: On the Scope of Reasoning in Economics, Routledge, London i in.
 • Röpke, W. (1942), A Value Judgment on Value Judgements, "Revue de la Fades Sciences Economiques dTstanbul", nr 1-2.
 • Rudner, R. (1953), The Scientist qua Scientist Makes Value Judgements, "Philosophy of Science", t. 20.
 • Rudziński, R. (1980), Nauka i sądy wartościujące, "Humanitas", tom 5.
 • Runciman, W.G. (1972), A Critique of Max Webers Philosophy of the Social Sciences, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Rutherford, D. (1995), Routledge Dictionery of Economics, Routledge, London i in.
 • Rutkowski, A. (1978), Elementy logiki matematycznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Sady, W. (1995), Wstęp, w: I. Lakatos, Pisma z filozof nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1995.
 • Salanti, A. (1998), Falsificationism, w: The Handbook of Economic Methodology, red. J.B. Davis, D.W. Hands, U. Mäki, Edward Elgar, Cheltenham i in.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1989), Economics, McGraw-Hill, New York (wyd. pol. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, przeł. H. Hagemejer, K. Hagemejer, J. Czekaj, PWN, Warszawa 1995).
 • Sawyer, K.R., Beed, C, Sankey, H. (1997), Underdetermination in Economics: the Duhem-Quine Thesis, "Economics and Philosophy", t. 13, nr 1.
 • Schantz, G. (1993), Wertfreiheitspostulat, w: Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, red. E. Dichtl, O. Issing, Oldenbourg, München, Wien.
 • Schmoller, G. (1909-1911) Volkswirtschaftslehre, w: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, red. J. Conrad i in., t. 8, Gustave Fischer, Jena.
 • Schumpeter, J.A. (1954), History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York.
 • Scitovsky, T. (1941), A Note on Welfare Propositions in Economics, "Review of Economic Studies", t. 9.
 • Searle, J.R. (1964), How to Derive "Ought" from "Is", "The Philosophical Review", t. LXXIII.
 • Searle, J.R. (1977), Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, London, (wyd. pol. J.R. Searle, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, IW Pax, Warszawa 1987).
 • Segre, S. (1982), Pareto and Weber, "Revue europeenne des sciences sociales", t. XX, nr 62.
 • Sen, A.K. (1967), The Nature and Classes of Prescriptive Judgements, ..Philosophical Quarterly", 17, nr 66.
 • Sen, A.K. (1970a), Collecive Choice and Social Welfare, Oliver and Boyd, Edinburgh.
 • Sen, A.K. (1970b), The Impossibility of a Paretian Liberal, "Journal of Political Economy", nr 78.
 • Sen, A.K. (1987), On Ethics and Economics, Basil Blackwell, Oxford.
 • Senior, N. (1836), An Outline of the Science of Political Economy, Farrar & Rinehart Inc., New York 1939.
 • Simon, H. (1963), Problems of Methodology. Discussion, "American Economic Review", t. 53.
 • Skousen, M. (1997), The Perseverance of Paul Samuelson's Economics, "Journal of Economic Perspectives", t. 11,1997, nr 2.
 • Smith, V. (1994), Economics in the Laboratory, "Journal of Economic Perspectives", t. 8, nr 1.
 • Smith V. (2008), Experimental methods in economics, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume. T. 2, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire, New York.
 • Slowman, J. (2000), Economics, Pearson Education, London.
 • Smithies, A. (1955), Economics and Public Policy, The Brookings Institution, Washington.
 • Spencer, M.H., Amos, O.M.Jr. (1993), Contemporary Economics, Worth Publishers, Inc, New York.
 • The Spread of Economic Ideas (1989), red. D. Colander, A.W Coats, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Stachak, S. (2006), Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa.
 • Stalin, J. (1949), Historia WKP(b). Krótki kurs, KiW, Warszawa.
 • Stalin, J. (1952), Ekonomiczeskije probliemy socializma w SSSR, "Bolszewik", nr 18.
 • Stanosz B. (1986), Wstęp, w: W.V.O. Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, przeł. B. Stanosz, PiW, Warszawa.
 • Stegmüller, W. (1985), Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Kröner, Stuttgart.
 • Stevenson, CL. (1937), The Emotive Meaning of Ethical Terms, "Mind", nr 46.
 • Stevenson, B., Wolfers, J. (2008), Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox, "Brookings Papers on Economic Activity", wiosna.
 • Strauss, L. (1951), The Social Science of Max Weber, "Measure", t. 2.
 • Strauss, L. (1953), Natural Right and History, University of Chicago Press, Chicago (wyd. pol. L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, IW PAX, Warszawa 1969).
 • Streeten, P. (1953), Appendix. Recent Controversies, w: G. Myrdal, The Political Element in the Development of Economic Theory, Taylor & Francis, London.
 • Streeten, P. (1958), Value in Social Theory by G. Myrdal, w: Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology by Gunnar Myrdal, red. Paul Streeten, Harper & Brothers, New York.
 • Sugden, R. (2005), Introduction. Experiment, Theory, World: A Symposium on the Role of Experiments in Economics, "Journal of Economic Methodology", t. 12, nr 2.
 • Tarascio, V.J. (1968), Pareto's Methodological Approach to Economics, University of North Carolina Press, Chapel Hill.
 • Tarascio, V.J. (1969), Paretian Welfare Theory: Some Neglected Aspects, "Journal of Political Economy", nr 77.
 • Tarascio, V.J. (1971), Value Judgements and Economic Science, "Journal of Economic Issues", t. V, nr 1.
 • Tatarkiewicz, W. (1981), Historia filozofii, PWN, Warszawa.
 • Taylor, J. (2004), Economics, Houghton Mifflin Company, New York.
 • Temkin, G. (1962), Karola Marksa obraz gospodarki komunistycznej, PWN, Warszawa.
 • Teorie ekonomiczne a współczesne społeczeństwo (red. B. Kamiński i J. Kulig), PWE, Warszawa 1981.
 • Theil, H. (1966), Applied Economic Forecasting, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
 • Tobin, J. (1956), The Interest Elasticity of Transactions Demand for Cash, "Review of Economics and Statistics", t. 38, nr 3.
 • Tsakalatos, E. (2005), Homo economicus and the reconstruction of political economy: six theses on the role of values in economics, "Cambridge Journal of Economics", t. 29.
 • Vahlens großes Wirtschaflslexikon (1993), red E. Dichtl i O. Issing, Beck, Vahlen, München.
 • Varian, H.R. (1990), Intermediate Mircoeconomics. A Modern Approach, WW Norton, New York i in.
 • Varian, H.R. (1997), What use is economic theory?, w: Is Economics Becoming a Hard Science?, red. A. d'Autume i J. Cartelier, Edward Egar, Cheltenham i in.
 • Velde, F.R. (2008), Gresham's Law, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2, red. S.N. Durlauf, L.E. Blume, t. 3, Palgrave Macmillan, L.E. Basingstoke, Hampshire; New York.
 • Walsh, V. (1987), Philosophy and economics, w: The New Palgrave. A Dictionary of Economics, red. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, t. 3, Macmillan, London.
 • Walsh, V. (1996), Rationality, Allocation and Reproduction, Oxford University Press, Oxford.
 • Walsh, V. (2000), Smith After Sen, "Review of Political Economy", t. 12, nr 1.
 • Walsh, V. (2003), Sen After Putnam, "Review of Political Economy", t. 15, nr 3.
 • Waszczyński, J. (2004), Oskara Langego koncepcja racjonalności a gospodarka socjalistyczna i kapitalistyczna, w: Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, red. G. Musiał, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Weber, M. (1904), Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, w: M. Weber (1973), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, CH. Mohr, Tübingen 1973.
 • Weber, M. (1917), Der Sinn der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, w: M. Weber (1973), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, CH. Mohr, Tübingen 1973.
 • Weber, M. (1921), Soziologische Grundbegriffe, w: M. Weber (1973), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, CH. Mohr, Tübingen 1973.
 • Weber, M. (1922), Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, w: M. Weber (1973), Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, CH. Mohr, Tübingen 1973 (wyd. pol. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. B. Baran, J. Miziński, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010).
 • Weber, M. (1949), The Methodology of the Social Sciences, red. E.A. Sgils, H.A. Finch, The Free Press, Glencoe.
 • Weiss, J. (1975), Max Webers Grundlegung der Soziologie. Eine Einführung, Verlag Dokumentation, München.
 • Weston, S.C. (1994), Toward a Better Understanding of the Positive/Normative Distinction in Economics, "Economics and Philosophy", t. 10, nr 1.
 • Weyerstrass, K. (2000), Methoden der Schätzung des gesammtwirtschaftlkhen Produktionspotentials und der Produktionslücke, "Diskussionspapiere/Institut für Wirtschaftsforschung", nr 142, Halle.
 • Wiktorowska-Jasik A., Wiktorowski, K. (2004), Racjonalne gospodarowanie jako szczególny rodzaj działalności ludzkiej - rozważania nad zasadą racjonalnego gospodarowania, w: Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, red. G. Musiał, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Wilber, C. (1996), Ethics and Economics, w: Political Economy for the 21th Century: Contemporary Views on the Trend of Economics, red. C.J. Whalen, M.E. Sharpe, New York.
 • Wilber, C. (1998), Economics and Ethics, w: The Handbook of Economic Methodology, red. J.B. Davis, D.W. Hands i U. Mäki, Edward Elgar, Cheltenham i in.
 • Wilber, C. (1999), Value Judgments and World Views, w: Encyclopedia of Political Economy, red. Phillip Anthony Q'Hara, t. 2, Routledge, London i in.
 • Wilber, C. (2003), Ethics in economic theory, "Post autistic Economic Review", nr 20.
 • Wilber, C.K., Hoksbergen R. (1984), Current Thinking on the Role of Value Judgments in Economic Science. A Survey, w: Research in the History and Methodology, red. W.J. Samuels, t. 2, Elsevier, Greenwich.
 • Wilber, C.K., Hoksbergen, R. (1986), Ethical Values and Economic Theory: A Survey, "Religious Studies Review", t. 12.
 • Williams, B. (1985), Ethics and the Limits of Philosophy, Fontana, London.
 • Wiśniewski, J. (1996), Polimorfizm zasady racjonalnego gospodarowania. Teoretyczne studium komparatywne, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Woli, A. (2008), Wirtschaftslexikon, Oldenbourg Verlag, München.
 • Woli, A. (2007), Volkswirtschaftslehre, Vahlen, München.
 • Wong, S. (1987), Positive Economics, w: The New Palgrave. A Dictionary of Economics, J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), MacMillan Press, London i in.
 • Wróblewski, J. (1983), Błąd naturalistyczny (zarys zagadnień), "Ruch Filozoficzny", t. XV, nr 1-2.
 • Zarnovitz, V. (1968), Predictions and Forecasting in Economics, w: International Encyclopedia of the Social Sciences, red. D.L. Sills, t. 12, Macmillan and Free Press, New York.
 • Żyżyński, J. (1988), Ogólna metodologia nauk a ekonomia: krytyka i postulaty, "Ekonomista", nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169197980

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.