PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 70 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 78--89
Tytuł artykułu

Kontrola wewnętrzna w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

Warianty tytułu
Internal Control in an Investment Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian w systemie kontroli wewnętrznej, jakie nastąpiły w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz wydaniu do tej ustawy przepisów wykonawczych. W części pierwszej przedstawione zostaną zmiany w art. 48 tej ustawy odnoszące się do systemu kontroli wewnętrznej. W części drugiej natomiast scharakteryzowane zostaną cele kontroli wewnętrznej oraz cele wdrażania systemu nadzoru zgodności z prawem działalności towarzystwa. W ostatniej części opracowania wskazane zostaną: tryb, warunki i szczegółowy zakres działania kontroli wewnętrznej w towarzystwie oraz tryb, warunki i szczegółowy zakres działania w towarzystwie systemu nadzoru zgodności z prawem działalności towarzystwa. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present the changes that occurred in internal control of an investment company after amendment to the Act of Investment Funds in 2008 and issuing other executory provisions. In the first part of the article the changes in art. 48 of the Act of Investment Funds concerning internal control are described. In the second part the author presents the main aims of internal control and compliance function. The last part characterizes the methods, conditions and range of the internal control and compliance function pursuant to the Polish and European regulations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady Nr 85/61 l/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych, DzU EU L 41 z 13.02.2002 z późn. zm.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/61 l/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, DzU EU L 145 z 30.04.2004 z późn. zm.
 • Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, DzU EU L 241 z 2.09.2006 z późn. zm.
 • Europejskie wytyczne dla stosowania standardów kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, INTOSAI, NIK, Warszawa 2000.
 • http://biznes.gazctaprawna.pl/artykuly/5797,jakiejest_znaczcnie_dyrektywy_rnifid_dla_in-westorow.html (pobrano 3.03.2009).
 • http://samorzad.infor.pl/finanse-publiczne/audyt-kontrola/84660,Jakie-funkcje-pelni-kontrola-wewnetrzna-i-audyt-wewnetrzny.html (pobrano 20.03.2009).
 • Kalota H., Kontrola wewnętrzna w firmie, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 8.
 • Kałużny S., Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, Warszawa 1997.
 • Projekt z dnia 19 sierpnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego. http://www.mofnet.gov.pl/indcx.php?const=6&dzial=645 &wysw=14&sub=subl4, (pobrano 20.03.2009).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, DzU 2009 nr 45, poz. 364.
 • Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, INTOSA1, NIK, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU z 2005 r. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169230978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.