PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 11 | 46--67
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce

Warianty tytułu
Diversification of Demographic Situation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie sytuacji demograficznej województw w Polsce, z uwzględnieniem podobieństw i różnic pomiędzy badanymi obiektami. Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu metody różnic przeciętnych oraz syntetycznego miernika rozwoju Z. Hellwiga. Miernikiem tym posłużyłam się również w celu delimitacji mikroregionów demograficznych w obrębie regionu centralnego. Źródłem wszystkich danych zastosowanych w analizach były publikacje GUS i informacje zamieszczone na stronie internetowej tej instytucji. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to compare the demographic situation of Polish voivodships. The analysis exploited taxonometric methods such as the average-difference method and the Hellwig synthetic development measure. The Hellwig measure was also used to delimitate micro regions in the central region. Central Statistical Office was the source of the data applied in the analyses. The paper was divided into two parts. The first one describes the methods, while the second part applies the method to regionalise the studied areas with respect to their demographic characteristics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Cegłowska J., Niekrasz J., Stokowski F. (1988), Ewolucja regionalnych podziałów demograficznych w Polsce, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Eberhardt P. (1989), Regiony wyludniające się w Polsce, "Prace Geograficzne", nr 148, PAN i IGiPZ, Wrocław.
 • Gołata E. (1990), Studia nad terytorialnym zróżnicowaniem płodności kobiet w Polsce, SGPiS, Warszawa.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Grabiński T. (2003), Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Guraj-Kaczmarek K., Nowak-Sapota K., Nowakowska B., Obraniak W. (1988), Terytorialne zróżnicowanie liczby i struktury gospodarstw domowych a potrzeby mieszkaniowe. Stan aktualny i perspektywy, Monografie i Opracowania, nr 266, SGH, Warszawa.
 • Jelonek A. (1971), Regiony demograficzne Polski, [w]: "Prace Geograficzne", Zeszyty Naukowe UJ, nr 285, z. 51, Kraków.
 • Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K. (1991), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, SGH, Warszawa.
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII 2008 r.) (2009), GUS.
 • Mantorska T. (1974), Metody badań demograficznych w ujęciu regionalnym, [w]: Aktualne problemy demograficzne kraju, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 24, GUS.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Muszyńska A. (1975), Delimitacja regionów społeczno-demograficznych, [w]: "Wiadomości Statystyczne", nr 1, GUS i PTS, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Ormicki W. (1932), Regionalizm demogeograficzny Polski, [w]: "Wiadomości Geograficzne", nr 3-5, PTG, Kraków.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Pociecha J. (2008), Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno- -ekonomicznych, referat prezentowany na konferencji Statystyka społeczna. Dokonania, szanse, perspektywy, 28-30.01.2008 r. .
 • Rocznik Demograficzny, wydania z lat 2008 i 2009, GUS.
 • Stokowski F. (1977), Regionalizacja demograficzna Polski, PWN, Warszawa.
 • Stokowski F. (1995), Aktualne koncepcje regionalizacji demograficznej Polski i możliwości ich praktycznego wykorzystania, [w]: Statystyka regionalna. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecia Statystyki Polskiej. Gdańsk 25- -26.10.1993 r., "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 45, GUS, Warszawa.
 • Trwanie życia. Przeciętne dalsze trwanie życia w 2008 r. według województw (2009), GUS.
 • Zeliaś A. (red.), (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169240822

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.