PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 70 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 145--162
Tytuł artykułu

Charakterystyka procesów dotyczących korygowania wartości firmy : amortyzacja i utrata wartości

Autorzy
Warianty tytułu
Characteristics of Processes Related to Goodwill Adjustments : Depreciation and Value Loss
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest scharakteryzowanie procesów, które korygują nabytą wartość firmy, oraz zwrócenie uwagi na konsekwencje, jakie mogą pojawić się w związku z tymi procesami w przedsiębiorstwie. Do procesów tych należą amortyzacja oraz utrata wartości. (fragment tekstu)
EN
Goodwill represents the specific component of an enterprise intangible assets, which, in accounting system, is divided into two parts: produced by an enterprise and the goodwill purchased. The accounting system discloses only the goodwill purchased, because it meets the provisions defined by the balance law. The Accounting Act distinguishes positive goodwill (balance assets) and negative goodwill (balance liabilities). The objective of the hereby article is the purchased goodwill (positive) and adjustments (processes) it is influenced by. Company goodwill is adjusted by means of calculated depreciation and the defined valuation allowances, resulting from assets value loss. In presenting the process of depreciation the focus was on dual nature of this phenomenon from the point of view of balance and tax law. However, while characterizing the process related to defining value loss it was emphasized how laborious it is to prepare the test checking assets value loss, as well as the need to carry it out. Both depreciation and value loss are perceived in a different way from the point of view of balance and tax law. In case of legal entities which perform accounting in the form of legers and books of accounts it is of major importance, since they are obliged to calculate deferred income tax. The deferred income tax influences income tax value and the net income. Company goodwill adjustments are crucial not only from the point of view of enterprises, but also the recipients of information provided by balance reports. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk M., Podatek dochodowy od osób prawnych (część bieżąca i odroczona) jako efekt działalności gospodarczej, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, 1.1: Rachunkowość finansowa, red. W. Gabrusewicz, AE, Poznań 2007.
 • Bąk M., Uwagi na temat pojęcia i klasyfikacji wartości niematerialnych, [w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klemecka-Roszkowska, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Gos W., Zasady ewidencji rzeczowego majątku trwałego, "Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" 2001, nr 5.
 • Ignatowski R., Prawie wszystko o wartości firmy, "Rachunkowość i Finanse" 1994, nr 1.
 • Jaruga A., Turzyński M., Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym, Difin, Warszawa 2004.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Karmańska A., Aktualizacja wartości firmy, "Rachunkowość" 2009, nr 2.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4: Utrata wartości aktywów. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 8 z 2007 r., poz. 45.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, MSR 36, 38, SKwP, Warszawa 2007.
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, red. G.K. Swiderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2006, s. 3-31.
 • Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, red. J. Gicrusz, ODiDK, Gdańsk 2002.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 1992 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU z 1991 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Wieczorek I., Rachunkowość majątku trwałego, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Zamknięcie roku 2006, "Rachunkowość. Wydanie specjalne", SKwP, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169247270

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.