PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 149
Tytuł artykułu

Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano rynek usług finansowych oraz jego uczestników, ich funkcje i cele. Omówiono zagadnienia związane z prowadzoną przez instytucje finansowe działalnością public relations oraz komunikacją marketingową. Zaprezentowano modele public relations występujące w poszczególnych instytucjach finansowych, które zostały opracowane na podstawie badań bezpośrednich. Przedstawiono zagadnienia związane z kształtowaniem wizerunku instytucji finansowych.
Rocznik
Strony
149
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamus-Matuszyńska A.: Wizerunek jak opoka. "Marketing w Praktyce" 2004, nr 10.
 • Al-Kaber M.: Rynki finansowe i instytucje. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2004.
 • Altkorn J.: Wizerunek firmy jako marka. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 4.
 • Altkorn J.: Kreować czy kupować markę. "Marketing i Rynek" 1997, nr 5.
 • Altkorn J.: Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2000, nr 6.
 • Altkorn J.: Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w czasie. "Marketing i Rynek" 2001, nr 6.
 • Altkorn J.: Tożsamość firmy a strategia marketingowa. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 11.
 • Altkorn J.: Tożsamość firmy. Pojęcie, funkcje, wdrażanie. "Firma i Rynek" 1999, nr 13.
 • Altkorn J.: Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Altkorn J.: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999.
 • Altkorn J.: Elementy formowania tożsamości przedsiębiorstwa. W: Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Altkorn J., Kramer T.: Leksykon marketingu. PWE, Warszawa 1998.
 • Badania rynku: Metody, zastosowania. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005.
 • Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 • Bałtowski M., Miszewski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce. PWN, Warszawa 2006.
 • Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość. Red. M. Dębniewska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Becker J.: Marketing-Konzeption. Grundlagen des strategischen Marketing - Management, Verlag Vahlen, München 1993.
 • Białecki K., Borowski J., Krzymiński A.: Marketing w handlu zagranicznym. PWN, Warszawa 1986.
 • Bielawski P.: Zarządzanie informacjami. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 4.
 • Bielawski P.: Komunikacja wewnętrzna. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 5.
 • Black S.: Public relations. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Black S.: Public Relations. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Bogdanowicz A.: Słów kilka o public relations. "Marketing w Praktyce" 1997, nr 3.
 • Brozi K.J.: Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego. Problemy metodologiczne. Wydawnictwo Lublin, Lublin 1983.
 • Budzisz E.: Ocena efektywności kampanii marketingowej. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 10.
 • Budzyński W.: Wizerunek Firmy - kreowanie, zarządzanie, efekty. POLTEXT, Warszawa 2002.
 • Budzyński W.: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. POLTEXT, Warszawa 1997, 1998, 1999.
 • Budzyński W.: Aktualne problemy marketingu w Polsce. Red. A. Wiśniewski, E. Hościłowicz. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2000.
 • Caruana A., Calleya P.: The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment among Retail Bank Managers. "International Journal of Bank Marketing" 1998, No. 3.
 • Cenker E.M.: Public relations. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2002.
 • Citkowski M.: Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy Piątnica, www.ekonom.univ.gda.pl
 • Culberston H.M., Chen N.: Communitarianism: A Foundation for Communication Symmetry. "Public Relations Quarterly" 1997, Summer.
 • Cultip S.M., Center A.H., Broom G.M.: Effective Public Relations. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1985, 1994.
 • Czarnowski P., Kadrugic A.: Public relations - czyli promocja reputacji. Praktyka działania. Book Businessman, Warszawa 1997.
 • Derdej G: Efektywność PR. "Brief" 2001, nr 22.
 • Derdej G: Analiza rezonansu medialnego. "Brief" 2001, nr 22.
 • Dębski W: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Astrum, Wrocław 1999.
 • Dobosiewicz Z.: Bankowość. PWE, Warszawa 2003.
 • DobosiewiczZ.: Bankowość. PWE, Warszawa 2005.
 • Dobosz A.: Marka wizytówką firmy. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 7.
 • Dobosz A.: Sponsoring współczesnym marketingiem. "Marketing w Praktyce" 1999, nr 6.
 • Domański T.: Skuteczna reklama i promocja. POLTEXT, Warszawa 1993.
 • Drewnicka M.: Wybrane problemy pomiaru efektów public relations. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 863, Wrocław 2000.
 • Elementarne zagadnienia ekonomii. Red. R. Milewski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • FederowiczZ.: Rynek pieniądza i rynek kapitału. POLTEXT, Warszawa 1997.
 • Pieski J.: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Astrum, Wrocław 1999.
 • Filipek J.: Efektywne wykorzystanie marki firmy lub produktu. "Marketing i Rynek" 1999, nr 10.
 • Filipek J.: Ingerencja w tożsamość firmy. "Handel Wewnętrzny" 1998, nr 3.
 • Filipek J.: Reputacja-ukryty kapitał, na www.opoka.org.pl/biblioteka
 • Filipek J.: Symbol jako efektywne narzędzie marketingowe. "Marketing i Rynek" 1996, nr 7.
 • Filipek J.: Tożsamość wizualna firmy. "Marketing i Rynek" 1995, nr 9.
 • Flejtarski S., Pluskota P., Szynczak I.: Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym. Difin, Warszawa 2005.
 • Foxall G.R., Goldsmith R.E.: Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Foster T.R.V.: Zdobywanie dobrego publicity na 101 sposobów. IFC PRESS, Kraków 1999.
 • Fräser P. Seitel: Public Relations w praktyce. FELBERB SJA, Warszawa 2003.
 • Fräser P. Seitel: The Practice of Public Relations. Macmillian Publishing Company, New York 1992.
 • Frus J., Ociepka B.: Teoria i praktyka propagandy. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1997.
 • Furman W.: Sekrety public relations. Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2000.
 • Gajewska I.: Wewnętrzne public relations. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 4.
 • Gajewski M, Kiliański T, Szczucki J.: Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych. PFPiR MSP, Warszawa 2000.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. PWE, Warszawa 1992.
 • Geneza współczesnego sektora bankowego. Materiały NBP, www.nbp.pl
 • Gersdorf M., Ignatowicz J.: Prawo spółdzielcze. Komentarz. Wydawnictwo Prawne 1985.
 • Gęsicka G: Instytucje rozwoju lokalnego. Śląsk, Katowice 1996.
 • Goban-Klas T.: Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania. Copyright by Business Press, Warszawa 1997.
 • Goban-Klas T.: Teoria komunikowania jako fundament public relations. "Marketing i Rynek" 1997, nr 4.
 • Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa, Kraków 1999.
 • Golawiec T.: Public relations a reklama. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 3.
 • Gontarczyk K.: Przekonać pracownika do własnej firmy. "Marketing w Praktyce' 2001, nr 9.
 • Górski T.P.: Od informacji do uczucia (C) czyli całościowa identyfikacja firmy. "Businessman Magazine" 2001, nr 10.
 • Górski T.P.: Wizytówka firmy (public relations małych i średnich firm). "Businessman Magazine" 2002, nr 1.
 • Gruszecki T: Instytucje i rynki finansowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jasińskiego, Warszawa 1998.
 • Grunig J.E., Hunt T: Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York 1984.
 • Guidelines and Standards for Measuring and Evaluating PR Effectiveness. Red. W.K. Lindenmann. The Institute for Public Relations Research & Education, Gainesville 1997.
 • Gurgul S.: Jeśli nie ma z czego płacić długów. "Rzeczpospolita" z 9 grudnia 1999.
 • Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Grzywacz J.: Podstawy bankowości. System bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Difin, Warszawa 2006.
 • Habermas J.: Teoria działania komunikacyjnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Handbuch Marketing-Kommunikation. Strategie-Instrumente-Perspectiven. Red. R. Berndt, A. Hermanns. Gabler, Wiesbaden 1993.
 • Hanna N., Dogde M.R.: Kształtowanie cen. Strategie i procedury. PWE, Warszawa 1997.
 • Hansl R.: Unternehmensidentität von Banken. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 1992.
 • Hartmann R.: Strategische Marketingplanung im Einzelhandel-Kritische Analyse spezifischer Planungsinstrumente, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 1992.
 • Heath R.L.: Are Focus Groups a Viable Tool for PR Practitioners to Help Their Companies Establish Corporate Responsibility? "Public Relations Quarterly" 1987-1988, Winter.
 • Henderson J.K.: Educational Public Relations. W: Handbook of Public Relations. Red. R.L. Heath. Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, CA 2001.
 • Hendler A.: Ucieczka od rutyny (komunikacja w firmie). "Businessman Magazine" 2001, nr 1.
 • Hendler A.: Wizerunek cenny jak firma. "Businessman Magazine" 1997, nr 10.
 • Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł A.: Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki. Warszawa 1998.
 • Herman K.: Sponsoring jako jeden z elementów komunikacji instytucji finansowych z otoczeniem. SGH, Warszawa 1997.
 • Hermanns A., Naundorf S.: Public Relations. W: Vahlens Großes Marketing Lexikon, H.Diller. Verlag C.H.Beck, Verlag Vahlen, München 1992.
 • Hines B.: Rola public relations we wzmacnianiu wartości marki. "Marketing Serwis" 1998, 1.
 • Hodoly A.: Wstęp do badań rynku. PWG, Warszawa 1961.
 • Huber K.: Image, czyli jak być gwiazdą na rynku. Businessman Book, Warszawa 1994.
 • Instytucje finansowe - Marketing - Przedsiębiorstwo. Red. J. Garczarczyk. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1996.
 • Innowacyjne usługi bankowe. Red. D. Korenik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Jabłoński W.: Public relations a "nowe dziennikarstwo". "Marketing w Praktyce" 2002, nr 9.
 • Jabłoński W: Skuteczna konferencja prasowa. "Marketing w Praktyce" 2003, nr 1.
 • Jakubowski P.: Jak cię widzą tak odbierają. "Marketing w Praktyce" 1997, nr 1.
 • Janiak A.: Bank jako instytucja zaufania publicznego. "Glosa-Przegląd Prawa Gospodarczego" 2003, nr 2.
 • Januszewska M: Jak zbadać skuteczność działań PR? "Impact" 2002, nr 3.
 • Jaspert P.: Public relations w systemie bankowym. POLTEXT, Warszawa 1996.
 • Jaworski W.L., Zawdzka Z.: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. POLTEXT, Warszawa 2003.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki - rynek, operacje polityka, POLTEXT, Warszawa 1995.
 • Jefkins F.: Public Relations. Pitman Publishing, London 1994.
 • Kadragic A., Czarnowski P.: Public relations, czyli promocja, reputacja - Praktyka działania. Business Press, Warszawa 1997.
 • Karasiewicz G: Marketingowe strategie cen. PWE, Warszawa 1997.
 • Karwowski J.: Luka między tożsamością i wizerunkiem. Przyczyny, metody, ograniczenia. "Firma i Rynek" 2000, nr 4.
 • Kaźmierczak T, Łuczak M.: Wprowadzenie do pomocy społecznej. Śląsk, Katowice 1998.
 • Kitchen Ph.J.: Public Relations. Principles and Practice. International Thomson Business Press, Oxford 1997.
 • Klimczyk-Bryk M., Skała M.: W czyich rękach public relations. "Marketing Serwis" 2000, nr 1.
 • Kłeczek R., Kowal W, Waniowski R, Woźniczka J.: Marketing. Jak to się robi. Ossolineum, Wrocław 1992.
 • Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2001.
 • Kompozycja promocji. Red. B. Dobiegała-Korona. CIM, Warszawa 1997.
 • Konkurencyjność sektora bankowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty BRE Bank-Case nr 76, Warszawa 2005.
 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 • Korenik D.: Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku (Rynek klientów indywidualnych i gospodarczych). Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 • Kornacka D.: Public relations (nie samodzielny). "Businessman Magazine" 1999, nr 12.
 • Kosikowski C, Góral L.: Zakres rynku finansowego i nadzoru państwa nad jego funkcjonowaniem w krajach o gospodarce rynkowej. Raport nr 96 BSE Kancelarii Sejmu, Warszawa 1995.
 • Kotler Ph., Armstrong G, Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • Kotler Ph.: Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebether § Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing. Rebis, Poznań 2005.
 • Kuciński K.: Lokalne uwarunkowania rozwoju regionalnego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 • Kupiec L., Augustyn A.: Public relations. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2004.
 • Kramer T.: Podstawy Marketingu. PWE, Warszawa 2004.
 • Krawczyk A.: Oceń działania PR. "Impact" 2003, nr 6.
 • Kryłowicz T.: Dywersyfikacja działalności instytucji finansowej - teoria i praktyka. "Prawo Bankowe" 2000, nr 7/8.
 • Krzyżak M.: Public relations - czyli jak się dobrze sprzedać. "AIDA" 1994, nr 3.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa 1978.
 • Lesly's Handbook of Public Relations and Communications. Red. Ph. Lesly. NTC Business Books, Chicago 1998.
 • Lesly Ph.: Lesly's Handbook of Public Relations and Communications. Amacom, New York 1991.
 • Leszczak M.: Zintegrowana komunikacja marketingowa. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 10.
 • Lignar P.: Czym jest a czym nie jest public relations. "Marketing i Rynek" 1996, nr 8-9.
 • Limański A., Śliwińska K.: Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Difin, Warszawa 2002.
 • Lis S., Lis W.M.: Podstawy rynku pieniężnego i walutowego. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Logaj V., Tranavcevic A.: Internal Marketing and Schools. The Slovenian Case Study. W: Managing Global Transitions, International Research Journal 2006. No. 1, Vol. 4, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/4-l.pdf
 • Łaszyn A.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CRS). "Marketing w Praktyce" 2002, nr 6.
 • Łodziana-Grabowska J.: Efektywność reklamy. PWE, Warszawa 1996.
 • Macnamara J.: Priority Issues in Public Relations. Diversity in PR. An International Perspective, www.ipra.org
 • Makaruk T.: Techniki public relations w działaniach promocyjnych marki produktu. "Marketing i Rynek" 2000, nr 5.
 • Malinowska M.: Komunikacja marketingowa w praktyce małych i średnich firm. "Marketing i Rynek" 2001, nr 5.
 • Malinowska M.: Public relations w systemie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2001.
 • Managing Global Transitions. "International Research Journal" 2006, No. 1, Vol. 4, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/4-1.pdf
 • Marketing - przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania. Materiały Kongresowe. Red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Marketing usług profesjonalnych. Kultura organizacji-osobowość profesjonalisty. Red. K. Rogoziński. MARS GRAF, Poznań 2001.
 • Marketing ako rozvojovy nastrój uzemia. Zbornik z vedeckej konferencje s medzinarodnou ucast'ou. Obchodna fakulta Ekonomickiej Univerzity v Bratislave, Bratislava 2004.
 • Modrzejewska B.: Niedocenione fundamenty (komunikacja wewnętrzna firmy). "Firma i Rynek" 2001, nr 1.
 • Morawski I.: SKOK: miliony klientów, miliardy złotych depozytów i coraz więcej wątpliwości. Raport Rzeczpospolitej. "Rzeczpospolita" z 28 września 2006.
 • Mruk H., Rutkowski I.: Strategia produktu. PWE, Warszawa 1994.
 • Mruk H.: Analiza rynku. PWE, Warszawa 2003.
 • Mudie P., Cottam A.: Usługi. Zarządzanie i marketing. PWN, Warszawa 1998.
 • Murdoch A.: Język public relations - jak promować firmę. POLTEXT, Warszawa 2000.
 • Mynarski S.: Analiza rynku. Problemy i metody. PWN, Warszawa 1987.
 • Neale W.C.: Institutions. "Journal of Economic" 1987, No. 3., Vol. XXI, September.
 • Narożny T.: Zarys prawa bankowego. Wyższa Szkoła Bankowa, Warszawa 1999.
 • Nasiłowski M.: Transformacja systemowa w Polsce. Key Text, Warszawa 1995.
 • Nicholls R.F.: Promocja i sprzedaż usług bankowych. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus CeiRB, Warszawa 1997.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa 1996.
 • Nowik B.: Istota public relations i jej polskie uwarunkowania. "Handel Wewnętrzny" 2000, nr 3.
 • Olins W.: Corporate Identity. Marketing Business Strategy Visible Thought Design, London 1989.
 • Olszewska J.: Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy. "Marketing i Rynek" 2000, nr 11.
 • Oręziak L.: Globalizacja rynków finansowych w Globalizacja od A do Z. Dodatek do "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 • Penc J.: Rynkowy wizerunek firmy. "Marketing Serwis" 2001, nr 4.
 • Perspektywy współpracy banku z samorządem lokalnym. Red. D. Korenik. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005.
 • Piasta Ł.: Public relations - istota, techniki. CIM, Warszawa 1996.
 • Pilcer M. i H.: Analiza działań w sferze Public relations. CIM, Warszawa 1996.
 • Pluta E.: Public relations - moda czy konieczność? Teoria i praktyka. TWIGGER, Warszawa 2001.
 • Pluta-Oleamik M.: Marketing usług bankowych. PWE, Warszawa 1999.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 • Pomykało W.: Strategia public relations - Rola załogi w tworzeniu wizerunku firmy. "Personel" 1995, nr 6.
 • Popularna encyklopedia powszechna. FOGRA, Kraków 1997.
 • Prawo bankowe i inne teksty prawne - tekst jednolity. Wydawnictwo CH. BECK, Warszawa 2006.
 • Presz K.: Badania wizerunku i pozycjonowania marki. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 12.
 • Przybyłowski K., S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Przydatek E. i J.: Promocja. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 • Ptaszyńska-Jedyna B.: Wpływ public relations na budowanie marki. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 2.
 • Public relations - sztuka efektywnego komunikowania. Red. H. Przybylski. Akademia Ekonomiczna, Kolegium Zarządzania, Katowice 2002.
 • Public relations w praktyce. Red. A. Gregory. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
 • Public Relations w przedsiębiorstwie. Red. D. Tworzydło, T. Soliński. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji. Materiały konferencyjne. Red. S. Ślusarczyka, J. Świdy, D. Tworzydło. T. I. Rzeszów 2001.
 • Puzio M., Skotarczyk M.: Całościowa identyfikacja (CI) w strategii firmy. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 4.
 • Pyka I.: Rynki pieniężne i kapitałowe. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Region w gospodarce opartej na wiedzy. Red. A. Jewtuchowicz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 • Romański W.: Żale i pochwały na koszt firmy. "Businessman Magazine" 1998, nr 6.
 • Rozwadowska B.: Współczesne koncepcje public relations w ujęciach modelowych. "Marketing i Rynek" 1999, nr 11.
 • Rozwadowska B.: Public Relations - teoria, praktyka, perspektywy. EMKA, Warszawa 2002.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Red. J. Osiński, D. Tymoczko. NBP, Warszawa 2005.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. NBP, Warszawa 2006.
 • Rutkowski I., Wrzosek W: Strategia marketingowa. PWE, Warszawa 1985.
 • Rybiński K.: Globalizacja a rynki finansowe. Wystąpienie w ramach Cyklu seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Rydel M.: Podręczny leksykon promocji. Public relations, reklama, akwizycja, sales promotion (b.w.s.), merchandising. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998.
 • Samcik M.: SKOK brnie w kłopoty. "Gazeta Wyborcza" z 22 kwietnia 2005.
 • Samcik M.: Rządzimy, bo się znamy. "Gazeta Wyborcza" z 22 kwietnia 2005.
 • Samcik M.: Gdzie misja, gdzie SKOK. "Gazeta Wyborcza" z 17 czerwca 2005.
 • Sikorski Cz.: Projektowanie i rozwój organizacji instytucji. PWE, Warszawa 1988.
 • Simon H.: Zarządzanie cenami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Skała M.: Istota, pojęcie, definicje public relations. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 12.
 • Skała M.: Public relations między Kotlerem a rzeczywistością. Cz. I. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 12.
 • Skała M.: Public relations między Kotlerem a rzeczywistością. Cz. II. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 1.
 • Sławiński A.: Rynki finansowe. PWE, Warszawa 2006.
 • Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E.H.: Słownik encyklopedyczny edukacji obywatelskiej. Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999.
 • Smyczek S.: Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Solar/ J.K., Wyczański P.: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju instytucji kredytowych i parabankowych. Materiały konferencyjne NBP.
 • Solarz J.K.: Międzynarodowy system finansowy. Istota i perspektywy. "Bank i Kredyt" 2001, nr 1-2.
 • Sołdra-Gwiżdż T.: Między rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego. Państwowy Instytut Naukowy, Opole 1997.
 • Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe. PWN, Warszawa 2005.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Stabryła A.: Podstawy zarządzania firmą. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1995.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Stefański M.: Polski system bankowy w okresie transformacji - wybrane zagadnienia. "Bank i Kredyt" 2005, nr 2.
 • Sterniczuk H.: Pojęcie otoczenia organizacji gospodarczej. "Problemy Organizacji" 1975, nr 4.
 • Studia z teorii komunikowania masowego. Red. B. Dobek-Ostrowska. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999.
 • System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. PWN, Warszawa 2006.
 • System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Materiały NBP, www.nbp.pl
 • System bankowy w Unii Europejskiej, Biblioteczka przedsiębiorcy, www.ukie.gov.pl
 • Szambelańczyk J.: Zarządzanie bankiem spółdzielczym. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1997.
 • Szczepanik R.: Czarny public relations. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 6.
 • Szczepanik R.: Lokalne akcje public relations. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 8.
 • Szeszycka I.: Pogotowie ratunkowe public relations. "Marketing Serwis" 1997, nr 9.
 • Szeszycka I.: W symbiozie z otoczeniem. "Marketing w Praktyce" 1999, nr 2.
 • Szpringer W.: Wpływ instytucji parabankowych na bezpieczeństwo i stabilizację rynku finansowego. "Bezpieczny Bank" 1998, nr 4.
 • Szpringer W.: Banki i parabanki na polskim rynku kredytu konsumenckiego (na tle pojęcia "instytucji kredytowej"). "Problemy Zarządzania" 2005, nr 2.
 • Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją formę. Business Press, Warszawa 1993.
 • Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 • Szymańska A.: Profesjonalizm usług public relations. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
 • Szymańska A.: Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. UNIMEX, Wrocław 2004.
 • Świda J., Tworzydło D.: Public Relations. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2003.
 • Śmid W: Encyklopedia promocji i reklamy. Wyższa Szkoła Biznesu, Kraków 2001.
 • The New Institutional Economics and Development by Douglass C. North, Washington University, St. Louis.
 • Thieme J.: Fundusze zaufania publicznego. "Gazeta Bankowa" 1994, nr 32.
 • Tkaczyk J., Rachwalska J.: Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 1997, nr 5.
 • Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Watche T., Brammer D.: Corporate Identity als ganzheitliche Strategie. Deutscher Universitäts - Verlag, Wiesbaden 1993.
 • White R.: Reklama. Business Press, Warszawa 1996.
 • Wiktor J.W.: Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Witczak O.: Wizerunek banku w otoczeniu międzynarodowym - uwarunkowania kulturowe. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Witczuk I.: Komunikacja na rynkach międzynarodowych a wizerunek firmy. "Marketing i Rynek" 1998, nr 11.
 • Wójcik K.: Public relations czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię. Centrum Kreowania Liderów, Międzyborów 1992.
 • Wójcik K.: Public Relations od A do Z. T. I. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Wójcik K.: Public Relations od A do Z. T. II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 • Wójcik K.: Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2005.
 • Wójcik K.: Strukturalna wrażliwość przedsiębiorstw na otoczenie a public relations. "Firma i Rynek" 1998, nr 8.
 • Wojtczak K.: Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego. Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Ars boni et aequi", Poznań 1999.
 • Wojtowicz G: Odrodzenie bankowości. "Gazeta Bankowa" z 24-30 października, 2000.
 • Wołowik R.: Zasady skutecznej prezentacji. "Marketing i Rynek" 1998, nr 8-9.
 • Wróblewska-Komiorczyk G, Zając I.: Strategie reklamy w wybranych innowacyjnych sektorach gospodarki. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1994.
 • Współczesne systemy komunikowania. Red. B.Dobek-Ostrowska. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1997, 1998.
 • Wybrane problemy public relations. Red. A. Adamus-Matuszyńska. Akademia Ekonomiczna, Kolegium Zarządzania, Katowice 1999.
 • Wypych M.: Finanse i instrumenty finansowe. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT sp. zo.o., Łódź 2001.
 • Yawas U., Shemwell D.J.: Bank Image: Exposition and Illustration of Correspondence Analysis. "International Journal of Bank Marketing" 1996, nr 14/1.
 • Zadora H.: Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej. Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
 • Zalejski J.: Polityka promocji w przedsiębiorstwie. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2001.
 • Zapadka P.: Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. "Bank i Kredyt" 2002, nr 1.
 • Zeman-Miszewska E.: Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych. Założenia modelowe. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1996.
 • Zemler Z.: Public relations-kreowanie reputacji firmy. POLTEXT, Warszawa 1992.
 • Żbikowska A.: Strony www jako narzędzie public relations firm europejskich. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 • Żbikowska A.: Public relations. PWE, Warszawa 2005.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Marketing bankowy. PWE, Warszawa 1995.
 • Żyminkowski T.: Kształtowanie wizerunku banku. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003.
 • AKTY PRAWNE
 • Ustawa z 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe.
 • Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
 • Ustawa z 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
 • Ustawa z 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 • Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o Działalności ubezpieczeniowej.
 • Dziennik Ustaw 1982, nr 7.
 • Dziennik Ustaw z 1982, nr 30.
 • Dziennik Ustaw z 1989, nr 4.
 • Dziennik Ustaw z 1991, nr 55.
 • Dziennik Ustaw z 1992, nr 100.
 • Dziennik Ustaw z 1993, nr 18.
 • Dziennik Ustaw z 1994, nr 4.
 • Dziennik Ustaw z 1994, nr 80.
 • Dziennik Ustaw 1996, nr 1.
 • Dziennik Ustaw z 2000, nr 119.
 • Dziennik Ustaw z 2003, nr 124.
 • POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
 • Kodeks etyczny SKOK.
 • Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im Franciszka Stefczyka.
 • Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Centrum" z siedzibą w Bytomiu.
 • "Zasady dobrej praktyki bankowej".
 • WITRYNY INTERNETOWE
 • www.bip.krakow.pl
 • www.brief.pl
 • www.cobra.pl
 • www.cu.com.pl
 • www.ekonom.univ.gda.pl
 • www.europr.com.pl
 • www.exporter.pl
 • www.fm-kp.si
 • www.ipra.org
 • www.kdbs.com.pl
 • www.nbp.pl
 • www.opoka.org.pl
 • www.skok.pl
 • www.skokstefczyka.pl
 • www.skok-silesia.pl
 • www.sooipp.org.pl
 • www.ukie.gov.pl
 • www.zbp.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169261131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.