PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 76--89
Tytuł artykułu

Polish Agricultural Holdings in the First Years of the EU Membership

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania o zmiany jakie zachodziły w polskim rolnictwie w 2004 i następnych latach, na tle sytuacji w latach poprzednich. Odpowiedzi zostały przedstawione w postaci tez.
EN
On the basis of literature, the paper describes changes observed in Polish agriculture in 2004 and the following years, against the background of the situation in previous years. On the grounds of the above, eight theses have been formulated: on doubling agricultural income, on years needed for re-establishing economical balance disturbed by change of conditions, on increase of property size and modernization on farms of 16 and more ESU, on low profitability of equity capital in farms basing on high labour input and high capital resources, on growing range of agricultural producers who combine farm income with other incomes, on permanent deficit of part of farms of at least 100 hectares of cropland - in effect of legal regulations, incorrect definition of the areas with disadvantageous farming conditions and highly competitive potential of farms in Poland in comparison to the selected EU countries. The above theses require to be confirmed or rejected on the basis of analyses carried out in a long term (i.e. in the years 2005-2007), after Poland's accession to European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Czekaj T.: Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach rolnych osób fizycznych w 2005 r. (Profitability of material production factors in agricultural holdings of natural persons in 2005). IAFE-NRI, manuscript. Warsaw 2007.
 • 2. Czekaj T.: Dochodowość pracy w gospodarstwach ogrodniczych (Work profitability in horticultural holdings) [in:] Wzrost kosztów pracy najemnej a kondycja polskich gospodarstw ogrodniczych (Labour costs growth and the condition of Polish horticultural holdings). Komunikaty, Raporty Ekspertyzy (Communications, Reports, Expert opinions), No. 525. IAFE-NRI, Warsaw 2007.
 • 3. Floriańczyk Z.: Analiza wyników ekonomicznych polskiego rolnictwa (Analysis of economic results of Polish agriculture). Materials for the conference held in Pułtusk (12-14.12.2007) entitled Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Economic and social conditions for the development of Polish food economy after Poland's accession to the European Union). IAFE-NRI, Program Wieloletni 2005-2009 (Multiannual Programme for 2005-2009).
 • 4. Floriańczyk Z.: Wyniki ekonomiczne rolnictwa polskiego w roku 2006 (Economic results of Polish agriculture in 2006). Materials for the conference held in Pułtusk (12-14.12.2007) entitled Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Economic and social conditions for the development of Polish food economy after Poland's accession to the European Union). IAFE-NRI, Program Wieloletni 2005-2009 (Multiannual Programme for 2005-2009).
 • 5. Gomułka J.: Analiza wyników polskiego rolnictwa w latach 1998-2002 (Analysis of Polish agriculture results in 1998-2002). Komunikaty, Raporty Ekspertyzy (Communications, Reports, Expert opinions), No. 504. IAFE-NRI, Warsaw, 2005.
 • 6. Gomułka J., Floriańczyk Z.: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa (RER) (Production and economic results of Polish agriculture in the light of economic accounts for agriculture RER) [in:] multi-author work ed. by A. Woś: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 roku (Analysis of production and economic condition and food economy in 2004). IAFE, Warsaw 2005.
 • 7. Guzewicz W.: Procesy dostosowawcze zachodzące w wielkoobszarowych gospodarstwach rolniczych (Adjustment processes in large agricultural holdings). Materials for the conference held in Pułtusk (12-14.12. 007) entitled Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Economic and social conditions for the development of Polish food economy after Poland's accession to the European Union). IAFE-NRI, Program Wieloletni 2005-2009 (Multiannual Programme for 2005-2009).
 • 8. Józwiak W.: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych (Financial situation and economic activity of various groups of Polish agricultural holdings). Materials for the conference held in Pułtusk (12-14.12.2007) entitled Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Economic and social conditions for the development of Polish food economy after Poland's Accession to the European Union). IAFE-NRI, Program Wieloletni 2005-2009 (Multiannual Programme for 2005-2009).
 • 9. Józwiak W., Mirkowska Z.: Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnych (Economic premises for competitive capacity of Polish agricultural holdings) [in:] multi-author work ed. by W. Józwiak: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 (Economic situation and investment activity of various groups of agricultural holdings in Poland and EU Member States in 2004-2005). IAFE-NRI, Program Wieloletni (Multiannual Programme), No. 68, Warsaw 2007.
 • 10. Józwiak W.: Reminiscencje z pobytu w INRA (Reminiscences of the visit to INRA). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Agricultural Economic Issues), No. 1, 2008.
 • 11. Juźwiak J.: Potencjał produkcyjny i sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych na terenach ONW (Productive potential and economic situation of agricultural holdings in LFAs) [in:] multi-author work ed. by W. Józwiak: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 (Economic situation and investment activity of various groups of agricultural holdings in Poland and EU Member States in 2004-2005). IAFE-NRI, Program Wieloletni (Multiannual Programme), No. 68, Warsaw 2007.
 • 12. Juźwiak J.: Gospodarstwa rolne na terenach ONW (Agricultural holdings in LFAs). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Agricultural Economic Issues), No. 3, 2007.
 • 13. Niewęgłowska G., Czapiewski K. Ł.: Skutki działania instrumentu płatności wyrównawczych ONW, ze szczególnym podkreśleniem zachowań migracyjnych ludności. (Effects of the application of LFA payments instrument with special focus on population migrations) [in:] multi-author work ed. by W. Józwiak: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 (Economic situation and investment activity of various groups of agricultural holdings in Poland and EU Member States in 2004-2005). IAFE-NRI, Program Wieloletni (Multiannual Programme), No. 68, Warsaw 2007.
 • 14. Rural Development Programme for 2007-2013. MARD, Warsaw 2007.
 • 15. Multi-author work ed. by A. Skarżyńska: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2007 (Economic results of selected agricultural products in 2005-2007). IAFE-NRI, Warsaw 2007.
 • 16. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., Ziętek I.: Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2003-2004 (Production, costs and income of selected agricultural products in 2003-2004). IAFE-NRI, Warsaw 2005.
 • 17. Zieliński M.: Charakterystyka gospodarstw indywidualnych ubezpieczonych w KRUS, (Description of individual holdings insured in KRUS). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Agricultural Economic Issues), No. 3, 2007.
 • 18. Zieliński M.: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw nie rozliczających się z KRUS (Economic situation of non-KRUS holdings) [in:] multi-author work ed. by W. Józwiak: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 (Economic situation and investment activity of various groups of agricultural holdings in Poland and EU Member States in 2004-2005). IAFE-NRI, Program Wieloletni (Multiannual Programme), No. 68, Warsaw 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169294485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.