PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne | 243--257
Tytuł artykułu

Identyfikacja etapu rozwoju gospodarczego Polski na tle krajów należących do UE

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione w tym opracowaniu badania pokazują, że Polska należy do grupy bardziej zaawansowanych w rozwoju gospodarczym, uprzemysłowionych krajów rozwijających się i znajduje się na drugim etapie sterowanym inwestycjami. Przewaga komparatywna większości krajów tej grupy leży w towarach pracochłonnych i kapitałochłonnych, a zasadniczym ich celem powinna być poprawa dotychczasowej struktury produkcji i jej modernizacja oraz inwestycje w kapitał ludzki. Efektywna realizacja tego celu znajdzie odzwierciedlenie w strukturze handlu zagranicznego i w charakterze inwestycji krajowych oraz napływających do tego kraju zagranicznych inwestycjach bezpośrednich. Opisanym wyżej pozytywnym efektem jest rosnący duży udział towarów technologicznie intensywnych trudnych do imitowania w wymianie handlowej Polski. Świadczyć to może o przesuwaniu się Polski w pożądanym kierunku na ścieżce rozwoju. Dodatkowym efektem dodatnio stymulującym to zjawisko jest fakt upodobniania się struktur handlu zagranicznego Polski i UE na skutek wzrostu wzajemnych powiązań gospodarczych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York, 1973
 • J. H. Dunning, C-S. Kim, J-D. Lin, “Incorporating Trade into the Investment Development Path: A Case Study of Korea and Taiwan,” Oxford Development Studies, (29/2) 2001, pp. 145–148.
 • P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, WN PWN, Warszawa, 1999
 • Francis Fukuyama: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. wyd. PWN, Warszawa/Wrocław 1997
 • Kotler Ph, Jatusripitak S., Maesincee S.: Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodów. Kraków 1999, s. 104
 • Maria Majewska, Jolanta Grala: Rozwój handlu zagranicznego i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w świetle współczesnych teorii ścieżek rozwoju kraju. W: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. Red. J. Rymarczyk. Wrocław 2002, s. 438
 • M. Majewska, J. Grala, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na proces umiędzynarodowienia gospodarki polskiej, Sprawy Międzynarodowe 3(LV), 2002, nr 3, s. 73-79
 • M. Majewska, J. Grala, Wpływ integracji z UE na zmiany struktury handlu zagranicznego Polski. W: Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej (red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk), Tom 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 362-372.
 • M. Majewska, J. Grala, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy Polski, [w:]. W. Kraszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Toruń 2003, s. 239-250
 • T. Ozawa, Foreign direct investment and economic development, „Transnational. Corporation” 1992, nr 1, s. 27-54
 • M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 191
 • Ph. Sadle, Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997
 • S. Y-W. Sung, “Costs and Benefits of Export-Oriented Foreign Investment: The Case of China,” Asian Economic Journal, (14/1) 2000, pp. 56–57
 • Z. Wysokińska Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Z. Wysokińska: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. nauk. Z. Olesiński. Warszawa 1998, s. 134
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169299899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.