PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 110 Problemy rozwoju regionalnego | 46--56
Tytuł artykułu

Problem luki finansowej w Regionalnych Systemach Innowacji

Warianty tytułu
Issue of Financial Gap in Regional Innovation System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Definicyjne i modelowe ujęcie Regionalnych Systemów Innowacji (RSI) obrazuje jedynie ogólną koncepcję RSI, która rozwija się w przestrzeni liczbą wariantów równą liczbie tych struktur. Różnice te przekładają się na rozmaite kształtowanie procesów innowacyjnych, ale ich nieodłącznym komponentem są zawsze działania o charakterze finansowym. Rynek tych usług, mimo różnorodności podmiotowej i produktowej, może ignorować wartościowe projekty innowacyjne. Klasycznym przykładem jest racjonowanie kredytu w warunkach asymetrii informacji. W ten sposób powstaje luka finansowa, którą mogą pogłębiać inne jednostki, potencjalnie wyposażone w funkcję finansowania innowacji (np. fundusze pożyczkowe i udziałowe, firmy leasingowe). Ich uaktywnienie w sferze działalności innowacyjnej jest powiązane z konstrukcją regionalnego systemu finansowania innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The definitional and model depiction of Regional Innovation Systems (RIS) only illustrates the general concept of RIS, which spatially develops with the number of variants equal to the number of those structures. The differences result in the diverse shaping of innovative processes, where financial activities are their key component. The market of such services, despite a great variety of entities and products, may ignore worthy innovative projects. A classic example of the situation is credit rationing in the condition of information asymmetry. The result is a financial gap, which can be increased by other entities, potentially equipped with the innovation financing function (e.g. participation and loan funds, leasing companies). Their activation in the area of innovative actions seems to be connected with the structure of the regional innovation financing system. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Głodek P., Gołębiowski M, Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, DjaF, Warszawa 2006.
 • Głodek P., Luka finansowa. Etapy finansowania firmy innowacyjnej. Venture capital (kapitał ryzyka), [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 • Janasz K., Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, red. K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, Difin, Warszawa 2007.
 • Janasz K., Kapitał prywatny w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w procesie transformacji, [w:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kobusiewicz B., Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa, [w:] Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, AE, Poznań 2002.
 • Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 • Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Owsiak K., Pruchnicka-Grabias I., Leasing, [w:] Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 • Pluskota P., Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw kapitałem zalążkowym, [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Ma-zurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004.
 • Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T, Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169299969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.