PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 110 Problemy rozwoju regionalnego | 66--76
Tytuł artykułu

Innowacyjność i konkurencyjność potencjału rozwojowego województwa dolnośląskiego w świetle założeń i dotychczasowych osiągnięć strategii innowacji

Autorzy
Warianty tytułu
The Innovative and Competitive Edge of the Dolnośląskie Voivodeship's Development Potential in Light of the Innovation Strategy and Its Previous Achievements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca przedstawia zagadnienia dotyczące innowacji. To one decydują o konkurencyjności regionu w skali europejskiej oraz są odpowiedzią na nowe, nie do końca zidentyfikowane wyzwania i zagrożenia, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiany proces globalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na działania strategiczne na Dolnym Śląsku potwierdzające istotę oddziaływania innowacji w polityce regionalnej oraz założenia Dolnośląskiej Strategii Innowacji, która staje się podstawowym instrumentem rozwoju regionalnego mającego na celu podnoszenie innowacyjności regionów. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents problems concerning innovations. Innovations decide about the competitiveness of a region on the European scale and they are a response to new, not fully defined challenges and threats, which are brought by the widely-understood globalization process. Special emphasis was put on the strategic activities in Lower Silesia that prove the essence of influence of innovations in regional policy and on the assumptions of the Lower Silesian Innovation Strategy, which becomes the main instrument of regional development aiming at increasing the innovativeness of regions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Braziewicz O., Wzrost konkurencyjności regionu świętokrzyskiego w aspekcie realizowanych programów wsparcia finansowanych z Funduszy Strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnej Strategii Innowacji, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w praktyce, AE, Wrocław 2006.
 • Bury R, Oceny w planowaniu urbanistycznym a gospodarność w rozwoju miast, UŁ, Łódź 1993.
 • Cybulski C, Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] Polityka budowy regionu konkurencyjnego, M. Klamut (red.), AE, Wrocław 2000 .
 • Dolnośląska Strategia Innowacji, Wrocław 2005.
 • Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Markowski T., Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE, www.fun-duszestrukturalne.gov.pl.
 • Mikołajewicz Z., Czynniki konkurencyjności rozwoju regionów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 821, AE, Wrocław 1999.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 lutego 2003 r.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki - wydanie polskie, Warszawa 2008, opublikowano w porozumieniu z OECD, Paryż 2006.
 • Szumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, DzU z 30 maja 2006 nr 102, poz. 706.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, www.zporr.gov.pl, 12.04.2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169306290

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.