PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 224
Tytuł artykułu

Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie studium literatury krajowej i zagranicznej dokonano ustalenia aktualnego stanu wiedzy z zakresu teorii ryzyka. Wyjaśniono koncepcję samego ryzyka wykonawcy budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ryzyka w działalności inwestycyjno-budowlanej. Omówiono metody identyfikacji zagrożeń, zaprezentowano techniki analizy ryzyka pod kątem ilościowym i jakościowym, a także opisano możliwe formy reakcji na ryzyko ze strony wykonawców budowlanych. Opracowano schemat postępowania w sytuacjach ryzykownych w przedsiębiorstwie budowlanym.
Rocznik
Strony
224
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Abdou A.O.: Managing Construction Risks. "Journal of Architectural Engineering" 1996, Vol. 2, No. 1, March.
 • Abdul-Kadir R.M., Price F.D.A.: Conceptual Phase of Construction Projects. "International Journal of Project Management" 1995, Vol. 13, No. 6.
 • Abi-Karam T.: Managing Risk in Design-build. AACE International Transactions, Morgantown 2001.
 • Adams K.F.: Risk Perception and Bayesian Analysis of International Construction Contract Risk: The Case of Payment Delays in a Developing Company. "International Journal of Project Management" 2008, Vol. 26, No. 2, February.
 • Ahmed M.S., Ahmed R., Darshi De Saram D.: Risk Management Trends in the Hong Kong Construction Industry: A Comparison of Contractors and Owners Perceptions. "Engineering, Construction and Architectural Management" 1999, Vol. 6, No. 3, September.
 • Ahmed U.Z., Mohamad O., Tan B., Johnson P.J.: International Risk Perceptions and Mode of Entry: A Case Study of Malaysian Multinational Firms. "Journal of Business Research" 2002, Vol. 55, No. 10, October.
 • Akinci B., Fisher M.: Factors Affecting Contractors' Risk of Cost Overburden. "Journal of Construction Engineering and Management" 1998, Vol. 14, No. 1, January/February.
 • Akintoye S.A., MacLeod J.M.: Risk Analysis and Management in Construction. "International Journal of Project Management" 1996, Vol. 15, No. 1.
 • Al-Bahar F.J., Crandall C.K.: Systematic Risk Management Approach for Construction Projects. "Journal of Construction Engineering and Management" 1990, Vol. 116, No. 3, September.
 • Aleshin A.: Risk Management of International Projects in Russia. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19, No. 2.
 • Allocation of Insurance-Related Risks and Costs on Construction Projects. The Construction Industry Institute, Insurance Task Force. Publication 19-1, November, Austin 1993.
 • Arrow J.K.: Eseje z teorii ryzyka. PWN, Warszawa 1979.
 • Ashley B.D., Bonner J.J.: Political Risks in International Construction. "Journal of Construction Engineering and Management" 1987, Vol. 113, No. 3, September.
 • Ashworth A.: Pre-contract Studies. Development Economics, Tendering and Estimating. Addison Wesley Longman Limited, Edinburg, Essex 1996.
 • Baccarini D.D., Archer R.: The Risk Ranking of Projects: A Methodology. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 16, No. 6, April.
 • Bachner P.J.: The Guide to Practical Property Management. McGraw-Hill, Inc., New York 1991.
 • Bajaj D.: Corporate Risk Assessment in the Construction Industry: An Australian Perspective. AACE International Transactions, Morgantown 2001.
 • Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1993.
 • Baloi D., Price F.D.A.: Modelling Global Risk Factors Affecting Construction Cost Performance. "International Journal of Project Management" 2003, Vol. 21, No. 4.
 • Barski J., Harasymiuk J.: Szacowanie ryzyka w zawieraniu umów o roboty budowlano-montażowe. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyka wewnętrzne i w otoczeniu organizacji. Red. J. Bizon-Górecka. TNOiK, Bydgoszcz 2002.
 • Będkowski M.: Określenie ryzyka kosztu realizacji procesu budowlanego. W: Budownictwo. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nr 93, Gliwice 2001.
 • Będkowski M.: Rola ubezpieczeń budowlanych i montażowych w podejmowaniu ryzyka. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej. Red. J. Bizon-Górecka. TNOiK, Bydgoszcz 2000.
 • Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2001.
 • Beest M.O. van: The Risk Management of Construction Project's Consent Availability. AACE International Transactions, Morgantown 2003.
 • Behrens W., Hawranek M.P.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993.
 • Bender J.W., Ayyub M.B.: Risk-Based Cost Control for Construction. AACE International Transactions, Morgantown 2001.
 • Berkeley D., Humphreys CP., Thomas D.R.: Project Risk Action Management. Construction Management and Economics" 1991, Vol. 9, No. 1, February.
 • Bernat T.: Kompleksowe zabezpieczenie ryzyka na przykładzie ryzyka utraty majątku firmy. Zarządzanie Finansami, cele - organizacja - narzędzia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kołobrzeg 2001. Uniwersytet Szczeciński, Warszawa-Szczecin 2001.
 • Bernstein P.: Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Bielak J.: Marketing w budownictwie. Politechnika Koszalińska, Koszalin 1997.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
 • Bizon-Górecka J., Walczak D., Nowak T.: Aktualne wyzwania strategiczne przedsiębiorstwa budowlanego. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko. Red. J. Bizon-Górecka. Wydawnictwo BGJ-Consulting, Bydgoszcz 2000.
 • Bizon-Górecka J.: Czynniki sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych. Zeszyty Naukowe nr 213 - Budownictwo. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz 1998.
 • Bizon-Górecka J.: Ekonomiczne aspekty zarządzania ryzykiem w produkcji budowlanej. W: Ekologia w inżynierii procesów budowlanych. Konferencja Naukowa. Politechnika Lubelska, Lublin-Kazimierz Dolny, 21-24 maja 1998.
 • Bizon-Górecka J.: Gra ryzykiem - źródłem sukcesu organizacji gospodarczej. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
 • Bizon-Górecka J.: Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • Bizon-Górecka J.: Metodyka zarządzania ryzykiem w produkcji budowlanej. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz 1998.
 • Bizon-Górecka J.: Problemy zarządzania ryzykiem w produkcji budowlanej (komunikat z badań). "Organizacja i Kierowanie" 1999, nr 1.
 • Bizon-Górecka J.: Strategie zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 1.
 • Boothroyd C, Emmett J.: Risk Management. A Practical Guide for Construction Professionals. Witherby & Co., Ltd., London 1996.
 • Borowicz A.: Zarządzanie ryzykiem w procesach inwestycyjno-budowlanych. W: Ekonomika inwestowania. Aspekty finansowe i ekologiczne. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 • Bortniczuk W., Kozubski K.: Podstawy organizacji i kalkulacji produkcji budowlanej. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Brealey R., Myers S., Marcuc A.: Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill Inc., New York 2007.
 • Brown CD., Ashleigh J.M., Riley J.M., Shaw D.R.: New Project Procurement Process. "Journal of Construction Engineering and Management" 2001, Vol. 17, No. 4, October.
 • Buchan D.: Risk Analysis - Some Practical Suggestions. "Cost Engineering" 1994, Vol. 36, No. 1, January.
 • Buła P.: Polityka ryzyka w przedsiębiorstwie. "Przegląd Organizacji" 1994, nr 7.
 • Burrage K.: Risk Management in Safety Critical Areas. "International Journal of Pressure Vessels and Piping" 1995, Vol. 61, No. 2-3.
 • Buźko J.R., Kowszarow W.O.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach ukraińskich. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 8.
 • Chalimoniuk R.: Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
 • Chapman Ch., Ward S.: Managing Project Risk and Uncertainty. A Constructively Simple Approach to Decision Making. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2002.
 • Chapman Ch., Ward S.: Project Risk Management. Processes, Techniques and Insights. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 1996, December.
 • Chapman J.R.: The Controlling Influences on Effective Risk Identification and Assessment for Construction Design Management. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19, No. 3, April.
 • Chen C, Doloi H.: BOT Application in China: Driving and Impeding Factors. "International Journal of Project Management" 2008, Vol. 66, No. 4, May.
 • Chong Y.Y., Brown M.E.: Zarządzanie ryzykiem projektu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Cieszyński K.: Organizacje gospodarcze w rynkowym modelu struktury budownictwa. "Przegląd Budowlany" 1998, nr 5.
 • Cieszyński K.: W poszukiwaniu rynkowego ustroju budownictwa. Autonomiczne organizacje - uczestnicy rynkowej struktury budownictwa. "Przegląd Budowlany" 1999, nr 9.
 • Clough H.R., Sears A.G.: Construction Contracting. Sixth Edition. John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.
 • Construction Risk Management. Volume I. International Risk Management Institute, Inc., Dallas 2007.
 • Contractual Risk Transfer. Strategies for Contract Indemnity and Insurance Provisions. Volume I. International Risk Management Institute, Inc., Dallas 2007.
 • Contractual Risk Transfer. Strategies for Contract Indemnity and Insurance Provisions. Volume II. International Risk Management Institute, Inc., Dallas 2007.
 • Crossland R., Williams S.J., McMahon C: The Practical Application of Design Risk Assessment Models. Proceeding of the Institution of Mechanical Engineers. Part B - Engineering Manufacture, 2003, Vol. 217, No. 2.
 • Cyunel B., Cyunel M., Wiktorowicz K.: Relacje makro- i mikroekonomiczne charakteryzujące inwestycje budowlane. W: Ekologia w inżynierii procesów budowlanych. Konferencja Naukowa Lublin-Kazimierz Dolny, 21-24 maja 1998, Politechnika Lubelska, Lublin 1998.
 • Cyunel B., Konopka R.: Teoria użyteczności w warunkach ryzyka i niepewności. "Przegląd Budowlany" 1995, nr 6.
 • Dąbrowski M., Kirejczyk K.: Inwestycje deweloperskie. Twigger, Warszawa 2001.
 • Datta S., Mukherjee K.S.: Developing a Risk Management Matrix for Effective Project Planning - An Empirical Study. "Project Management Journal" 2001, Vol. 32, No. 2, June.
 • Dealing with Risk. Managing Expectations, FIDIC 1994.
 • Deszcz J.: Doskonalenie zarządzania jako warunek rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego. Konferencja Naukowo-Techniczna "Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie wodnym i morskim". Realizacja procesów i obiektów budowlanych. Politechnika Szczecińska, Szczecin-Międzyzdroje, 17-20 czerwca 1999.
 • Deszcz J: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach budowlanych. Jakość jako element strategii i celów. "Przegląd Budowlany" 2005, nr 1.
 • Dey K.P.: Decision Support System for Risk Management: A Case Study. "Management Decision" 2001, Vol. 39, No. 8.
 • Dey K.P.: Project Risk Management: A Combined Analytic Hierarchy Process and Decision Tree Approach. "Cost Engineering" 2002, Vol. 44, No. 33, March.
 • Dinsmore CP., Cabanie-Brewin J.: The AMA Handbook of Project Management. American Management Association, New York 2006.
 • Drucker F.P.: Skuteczne zarządzanie: zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. PWN, Warszawa 1976.
 • Duliniec A.: Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Dyhid S.: Budowlane przedsiębiorstwo wirtualne a ryzyko wykonawcy w realizacji projektów inwestycyjnych. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko. Red. J. Bizon-Górecka. Wydawnictwo BGJ-Consulting, Bydgoszcz 2000.
 • Edwards J.P., Bowen A.P.: Risk and Risk Management in Construction: A Review and Future Directions for Research. "Engineering, Construction and Architectural Management" 1998, Vol. 5, No. 4, December.
 • Edwards L.: Practical Risk Management in the Construction Industry. Thomas Telford, London 1995.
 • Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
 • Elkington P., Smallman C: Managing Project Risks: A Case Study from the Entities Sector. "International Journal of Project Management" 2002, Vol. 20, No. 1, January.
 • El-Sayegh M.S.: Risk Assessment and Allocation in the UAE Construction Industry. "International Journal of Project Management" 2008, Vol. 26, No. 4, May.
 • Ernzen J.J., Schexnayder C: One Company's Experience with Design/Build: Labor Cost Risk and Profit Potential. "Journal of Construction Engineering and Management" 2000, Vol. 126, No. 1, January/February.
 • Faber H.M.: Risk Assessment for Civil Engineering Facilities: Critical Overview and Discussion. "Reliability Engineering and System Safety" 2003, Vol. 3, No. 2, May.
 • Flanagan R., Norman G.: Risk Management and Construction. Blackwell Publishing, Oxford 1993.
 • Floricel S., Miller R.: Strategizing for Anticipated Risks and Turbulence in Large-scale Engineering Projects. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19, No. 8, November.
 • Gardiner D.P.: Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave Macmillan Ltd., New York 2005.
 • Gawron H.: Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1991.
 • Gawron H.: Ocena efektywności inwestycji. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997.
 • Gawron H.: Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycji na rynku nieruchomości w fazie ich przygotowania i realizacji. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości. Red. D. Zarzecki. Tom I. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Gil Z.: Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2001.
 • Gitman J.L.: Principles of Managerial Finance. Pearson Education, Boston 2006.
 • Godfrey S.P., Halcrow W.: Control of Risk. A Guide to the Systematic Management of Risk from Construction. Construction Industry Research and Information Association CIRIA, London 1996.
 • Gołębiowska E.: Zarządzanie ryzykiem kapitałowym. Ocena ryzyka kapitałowego. "Przegląd Organizacji" 1997, nr 6.
 • Grey S.: Practical Risk Assessment for Project Management. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 1995.
 • Griffis (Bud) H.F., Christodoulou S.: Construction Risk Analysis Tool for Determining Liquidated Damages Insurance Premiums: Case Study. "Journal of Construction Engineering and Management" 2000, Vol. 126, No. 4.
 • Grimsey D., Lewis K.M.: Evaluating the Risks of Public-Private Partnership for Infrastructure Projects. "International Journal of Project Management" 2002, Vol. 20, No. 2, February.
 • Grzybowski W.: Przedsiębiorczość, niepewność, zysk. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.
 • Grzybowski W.: Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie w warunkach ryzyka. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991.
 • Grzybowski W.: Ryzyko w procesie podejmowania decyzji. Studium teoretyczno-badawcze. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1976.
 • Grzybowski W.: Teoria gospodarowania w warunkach niepewności w zarysie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1974.
 • Hala S.: Ubezpieczenia kontraktów jako sposób przenoszenia ryzyka w praktyce firmy PPH "TRANSSYSTEM" S.A. W: Pokonać kryzys w projekcie, czyli jak uzdrowić projekt. VII Konferencja Project Management, 15-16 października, Wrocław 2003.
 • Han H.S., Diekmann E.J.: Approaches for Making Risk-Based Go/No-Go Decision for International Projects. "Journal of Construction Engineering and Management" 2001, Vol. 127, No. 4, July/August.
 • Handa K.V., Georgiades F.I.: Construction Project Selection and Bernoylli Utility. "Journal of the Construction Division" 1980, Vol. 106, No. C03, September.
 • Hartman F., Snelgrove P., Ashrafi R.: Effective Wording to Improve Risk Allocation in Lump Sum Contracts. "Journal of Construction Engineering and Management" 1997, Vol. 123, No. 4, December.
 • Hastak M., Shaked A.: ICRAM-1: Model for International Construction Risk Assessment. "Journal of Management in Engineering" 2000, Vol. 16, No. 1, January/February.
 • Hayes W.R., Perry G.J., Thompson A.P., Willmer G.: Risk Management in Engineering Construction. Thomas Telford, Ltd., London 1986.
 • Heerkens R.G.: Jak zarządzać projektami? Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 • Hegazy T., Petzold K.: Genetic Optimization for Dynamic Project Control. "Journal of Construction Engineering and Management" 2003, Vol. 129, No. 4, August.
 • Heilpern S.: Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1998.
 • Heilpern S.: Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001.
 • Henzel H.: Opłacalność a ryzyko form inwestowania w warunkach polskich. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. H. Henzel. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1999.
 • Hickman R.A.: Design-Build Risk and Insurance. International Risk Management Institute, Inc., Dallas 2002.
 • Hiles A.: Enterprise Risk Assessment and Business Impact Analysis: Best Practices. Rothstein Associates, Inc., Brookfield 2002.
 • Hillson D.: Extending the Risk Process to Manage Opportunities. "International Journal of Project Management" 2002, Vol. 20, No. 3, April.
 • Hirschey M., Nofsinger J.: Investments. Analysis and Behavior. McGraw-Hill, Inc., New York 2008.
 • Holliwell J.: Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym. Wydawnictwo K.E. Liber s.c, Warszawa 2001.
 • Hull C.J.: Risk Management and Financial Institutions. Pearson Education, Inc., New York 2007.
 • Hutchens E.P.: Risk Reduction through Indemnification Contract Clauses. "Journal of Management in Engineering" 1992, Vol. 8, No. 3, July.
 • Ibbs W.C., Crandall C.K.: Construction Risk: Multiattribute Approach. "Journal of the Construction Division" 1982, Vol. 108, No. C04, June.
 • Ilustrowany słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Inwestor. Inwestycje rzeczowe. Red. W. Flak. Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2000.
 • Isidore J.L., Back E.W., Fry T.G.: Integrated Probabilistic Schedules and Estimates from Project Simulated Data. Construction Management and Economics" 2001, Vol. 19, No. 4, July.
 • Jaafari A.: Management of Risks, Uncertainties and Opportunities on Projects: Time for a Fundamental Shift. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19, No. 4.
 • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Jannadi A.O., Almishari S.: Risk Assessment in Construction. "Journal of Construction Engineering and Management" 2003, Vol. 129, No. 5, September/October.
 • Jaselskis J.E., Russell S.J.: Risk Analysis Approach to Selection of Contractor Evaluation Method. "Journal of Construction Engineering and Management" 1992, Vol. 118, No. 4, December.
 • Jaworski M.K.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1992.
 • Jędrzejczyk I.: Produkty ubezpieczeniowe wspierające developera w organizacji procesu inwestycyjnego. W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty. Red. H. Henzel. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2005.
 • Jedynak P., Szydło S.: Zarządzanie ryzykiem. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 • Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym. ODDK, Gdańsk 2001.
 • Kaczmarek T.T.: Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych. Typologia i semantyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa 2003.
 • Kallman J.: What Is Risk? "Risk Management" 2005, Vol. 52, No. 10, October.
 • Kangari R.: Risk Management Perceptions and Trends of U.S. Construction. "Journal of Construction Engineering and Management" 1995, Vol. 121, No. 4, December.
 • Kapila P., Hendrickson C: Exchange Rate Risk Management in International Construction Ventures. "Journal of Construction Engineering and Management" 2001, Vol. 17, No. 4, October.
 • Kapliński O.: Some Aspects of Risk Management in Construction Industry. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko. Red. J. Bizon-Górecka. Wydawnictwo BGJ-Consulting, Bydgoszcz 2000.
 • Kartam A.N., Kartam A.S.: Risk and Its Management in the Kuwaiti Construction Industry: A Contractors' Perspective. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19, No. 6, August.
 • Kasprowicz T.: Ryzyko i niepewność zadań inżynieryjno-budowlanych o strukturze deterministycznej. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Politechnika Poznańska, Poznań--Krynica 1997.
 • Kawała J., Modras M., Kalinowska E.: Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych. LEMTECH Konsulting Sp. z o.o., Kraków 2003.
 • Kayali M.M.: Real Options as a Tool for Making Strategic Investment Decisions. "Journal of American Academy of Business, Cambridge" 2006, Vol. 8, No. 1, March.
 • Keeney L.R.: Mortality Risks Inducted by Economic Expenditures. W: Classics in Risk Management. Volume II. Edward Elgar Publishing, Inc., Northampton 2004.
 • Kendall R.: Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Wydawnictwo K.E. Liber s.c, Warszawa 2000.
 • Kendrick T.: Identifying and Managing Project Risk. Essential Tools for Failure-Proofing Your Project. American Management Association, New York 2003.
 • Kietliński W.: Związki organizacyjne uczestników przedsięwzięć inwestycyjnych. "Przegląd Budowlany" 1996, nr 10.
 • Klein H.J., Cork B.R.: An Approach to Technical Risk Assessment. "International Journal of Project Management" 1998, Vol. 16, No. 6, December.
 • Knight H.F.: Risk, Uncertainty and Profit. University of Boston Press, Boston 1921.
 • Kociszewska I., Adrian J.: Ryzyko w niektórych formach kontraktów budowlanych - aspekty teoretyczne i realizacyjne. W: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. B. Fiedor, J. Rymarczyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1999.
 • Kolluru V.R., Bartell M.S., Pitblado M.R., Stricoff S.R.: Risk Assessment and Management Handbook. For Environmental, Health and Safety Professionals. McGraw-Hill, Inc., New York 1996.
 • Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Project Management Institute, Inc., PMBOK(r) Guide 2000 Edition.
 • Kopańska-Bródka D.: Wprowadzenie do badań operacyjnych. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1998.
 • Korzeniowski L.: Firma w warunkach ryzyka gospodarczego. European Association for Security, Kraków 2002.
 • Kosecki A., Madyda A.: Alokacja ryzyka w umowach o roboty budowlane. W: Ekologia w inżynierii procesów budowlanych. Konferencja Naukowa, Lublin-Kazimierz Dolny, 21-24 maja 1998. Politechnika Lubelska, Lublin 1998.
 • Kosecki A., Madyda A.: Kierowanie ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlanym. W: Technologia w budownictwie - teoria i praktyka. Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych, Wrocław-Polanica Zdrój 1996.
 • Kosecki A.: Alokacja ryzyka w umowach zawieranych przez uczestników przedsięwzięć budowlanych. Prace z zakresu ekonomiki nieruchomości i inwestycji. Zeszyty Naukowe AE, nr 563, Kraków 2001.
 • Kosiński J.: Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 2.
 • Kowalczyk Z.: Podział i przenoszenie ryzyka w umowach budowlanych. "Inżynieria i Budownictwo" 2001, nr 6.
 • Kowalczyk Z.: Zagadnienie ryzyka w produkcji budowlanej. "Inżynieria i Budownictwo" 1994, nr 12.
 • Kozik R., Madyda A.: Wykorzystanie analizy wrażliwości i progu rentowności w strategii planowania produkcji budowlanej. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - formułowanie i implementacja strategii na ryzyko. Red. J. Bizon-Górecka. Wydawnictwo BGJ-Consulting, Bydgoszcz 2000.
 • Krajewski Z.: Zarządzanie kapitałami jako element realizacji polityki inwestycyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1997, nr 4.
 • Krettek O., Grajnert J.: Analiza ryzyka jako narzędzie planistyczno-decyzyjne w wielkich kolejowych inwestycjach budowlanych, przedstawiona na przykładzie budowy nowego odcinka Kolonia-Frankfurt. W: Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle. Red. M. Młynarczyk. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 • Kubaszewski Z.: Ubezpieczenia gospodarcze w budownictwie. "Przegląd Budowlany" 1999, nr 5.
 • Kultys J.: Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
 • Kurek R.: Zadania i miejsce risk managera w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami. Klasyczne metody - nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szczecin-Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Łakomny K.: Zarządzanie ryzykiem w budownictwie. "Budowlany Informator Techniczny" 1999, nr 3.
 • Lam C.K., Chow S.W.: The Significance of Financial Risks in BOT Procurement. "Building Research & Information" 1999, Vol. 27, No. 2, March.
 • Lam J.: Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
 • Lambert HJ., Haimes Y.Y., Li D., Schooff M.R., Tulsiani V.: Identification, Ranking and Management of Risk in a Major System Acquisition. "Reliability Engineering & System Safety" 2001, Vol. 72, No. 3, June.
 • Larsson J.T., B. Field B.: The Distribution of Occupational Injury Risks in the Victorian Construction Industry. "Safety Science" 2002, Vol. 40, No. 5, July.
 • Lavender D.S.: Economics for Builders and Surveyors. Principles and Applications of Economic Decision Making in Developing the Built Environment. Longman Group UK Limited, Essex 1995.
 • Lee S., Halpin W.D.: Predictive Tool for Estimating Accident Risk. "Journal of Construction Engineering and Management" 2003, Vol. 129, No. 4, July/August.
 • Leung M.H., Chuah B.K., Tummala R.M.R.: A Knowledge-based System for Identifying Potential Project Risks. "Omega, International Journal of Management and Science" 1998, Vol. 26, No. 5, October.
 • Lientz P.B., Rea P.K.: Project Management for the 21st Century. Third Edition. Academic Press, San Diego 2002.
 • Lingard H.: The Effect of First Aid Training on Australian Construction Workers' Occupational Health and Safety Motivation and Risk Control Behavior. "Journal of Safety Research" 2002, Vol. 33, No. 2, Summer.
 • Lipka A.: Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa 2002.
 • Lisowski R.: Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, nr 8.
 • Lockhart W.C., Roberds J.W.: Worth the Risk? "Cost Engineering" 1996, Vol. 66, No. 4, April.
 • Loosemore M., Teo M.M.M.: Crisis Preparedness of Construction Companies. "Journal of Construction Engineering and Management" 2000, Vol. 16, No. 5, September/October.
 • Louargand A.M., Murdy T.B.: Managing Risk in Apartment Development. "Briefings in Real Estate Finance" 2002, Vol. 2, No. 3, December.
 • Lyons T., Skitmore M.: Project Risk Management in the Queensland Engineering Construction Industry: A Survey. "International Journal of Project Management" 2004, Vol. 22, No. 1, January.
 • Macomber D.J.: You Can Manage Construction Risk. W: Project Management. Harvard Business Review. A Harvard Business Paper No. 90053, Boston 1991.
 • MacWilliam K.: The Risk Management and Insurance Guidebook for Industry. Government Institutes Rockville, Maryland 2001.
 • Mak S., Picken D.: Using Risk Analysis to Determine Construction Project Contingencies. "Journal of Construction Engineering and Management" 2000, Vol. 126, No. 2, March/April.
 • Mały słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Management of Project Risks and Uncertainties. Construction Industry Institute. Publication 6-8, October, Austin 1989.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2002.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2000.
 • Marcinkowski R.: Ryzyko oceny cyklu realizacji zadań budowlanych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz-Ciechocinek 1999.
 • Martinek W., Osiecka E.: Podstawy inżynierii produkcji budowlanej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 • Matwiejczuk W.: Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa budowlanego. "Przegląd Budowlany" 2002, nr 7-8.
 • McKim A.R.: Neural Networks and Identyfication and Estimation of Risk. AACE International Transactions, Morgantown 1993.
 • McKim A.R.: Systematic Risk Management Approach for Construction Projects. "Journal of Construction Engineering and Management" 1992, Vol. 118, No. 2, June.
 • McManus CT., Goltz R., Turnbaugh R.L.: Effective Risk Management for Remediation Projects. AACE International Transactions, Morgantown 1996.
 • McSweeney B.: Net Present Value: The Illusion of Certainty "Strategic Change" 2006, Vol. 15, No. 1, January/February.
 • Melton T.: Project Management Toolkit. The Basics for Project Success. Elsevier Ltd., Oxford 2007.
 • Mietelska J.: Ubezpieczenia budowlano-montażowe. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 2001, nr 4.
 • Milian Z.: Wybrane metody oceny ryzyka niedotrzymania terminów realizacji budowy. "Przegląd Budowlany" 2005, nr 12.
 • Miller R., Lessard D.: The Strategic Management of Large Engineering Projects. Shaping Institutions, Risks, and Governance. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 2000.
 • Miller R., Lessard D.: Understanding and Managing Risks in Large Engineering Projects. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19, No. 8, November.
 • Mills A.: A Systematic Approach to Risk Management for Construction. "Structural Survey" 2001, Vol. 19, No. 5.
 • Minasowicz A., Surowiec P.: Przygotowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka. W: Problemy realizacji inwestycji. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Zarząd Główny. Komitet Inżynierii Procesów Budowlanych i Inwestycyjnych. Materiały Konferencyjne, Warszawa--Puławy, 9-12 października 2002.
 • Minato T., Ashley B.D.: Data-Driven Analysis of "Corporate Risk" Using Historical Cost-Control Data. "Journal of Construction Engineering and Management" 1998, Vol. 124, No. 1, January/February.
 • Ming-Teh Wang, Hui-Yu Chou: Risk Allocation and Risk Handling of Highway Projects in Taiwan. "Journal of Management in Engineering" 2003, Vol. 19, No. 2, April.
 • Miszczuk W.: Sytuacja krajowych przedsiębiorstw budowlanych w 2000 i 2001 r. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 2001, nr 3.
 • Mitchell W.V.: Consumer Perceived Risk: Conceptualisations and Models. "European Journal of Marketing" 2003, Vol. 33, No. 1/2.
 • Modelowanie procesów gospodarczych. Red. S. Stanek, J. Mika, H. Sroka. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1999.
 • Mohamed Z.R., Hartman T.F.: How to Reduce Your Project Cost. AACE International Transactions, Morgantown 2000.
 • Morris G.W.P.: Why Project Fail. W: Risk Management Engineering Projects. IEE SAVOY Place London WC2R OBR. Colloquium, Wednesday, 20 January 1999.
 • Mueller W.F.: Integrated Cost and Schedule Control for Construction Projects. Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York 1986.
 • Mullholland B., Christian J.: Risk Assessment in Construction Schedules. "Journal of Construction Engineering and Management" 1999, Vol. 125, No. 1, January/February.
 • Nabors K.J.: Maximizing Incentive Plans. AACE International Transactions, Morgan-town 2002.
 • Nagel U.: Obecne metody zarządzania budową w Niemczech. "Przegląd Budowlany" 1998, nr 10.
 • Nahotko S.: Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 1997.
 • Nalepka A.: Budownictwo w okresie transformacji ustroju gospodarczego Polski. W: Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowe, ryzyko. Red. K. Dziworska, E. Ostrowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Nalepka A.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych w okresie transformacji ustroju gospodarczego Polski. Prace z zakresu ekonomiki nieruchomości i inwestycji. Zeszyty Naukowe AE, nr 582, Kraków 2002.
 • Neumann P.: Ryzyko otoczenia rynkowego (branży) a ryzyko podmiotów gospodarczych - czynniki wpływające na potencjał i siłę rynkową. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '01. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2001.
 • Ng A., Loosemore M.: Allocation in the Private Provision of Public Infrastructure. "International Journal of Project Management" 2007, Vol. 25, No. 1, January.
 • Ng T., Skitmore M.R.: Contractors' Risks in Design, Novate and Construct Contracts. "International Journal of Project Management" 2002, Vol. 20, No. 2, February.
 • Nogalski B., Marcinkiewicz H.: Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Difin, Warszawa 2004.
 • Nowak E.: Rezerwy w rachunkowości jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem działalności. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości. Tom I. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Odeyinka A.H.: An Evaluation of the Use of Insurance in Managing Construction Risks. Construction Management and Economics" 2000, Vol. 18, No. 5, July/August.
 • 0ien K.: Risk Indicators as a Tool for Risk Control. "Reliability Engineering & System Safety" 2001, Vol. 74, No. 2, November.
 • Ostrowska E.: Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa 2002.
 • Pabian A., Rajczyk J.: Segmentacja i pozycjonowanie oferty rynkowej przedsiębiorstwa budowlanego. "Przegląd Budowlany" 1999, nr 5.
 • Pabian A.: Biznes plan. Poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2000.
 • Paek HJ., Lee W.Y., Ock H.J.: Pricing Construction Risk: Fuzzy Set Application. "Journal of Construction Engineering and Management" 1993, Vol. 119, No. 4, December.
 • Paek H.J.: Pricing the Risk of Liability Associated with Environmental Clean-Up Projects. AACE International Transactions, Morgantown 1996.
 • Palmer J.W., Maloney M.J., Heffron L.J.: Construction Insurance, Bonding and Risk Management. McGraw-Hill, Inc., New York 1996.
 • Paprocki C: Zarządzanie ryzykiem - techniki, narzędzia i nie tylko. W: Zarządzanie ryzykiem. Stowarzyszenie Project Management Polska. Project Management Seminarium, 22 lutego, Warszawa 2001.
 • Parr B.I.: A Realistic Approach to Risk. AACE International Transactions, Morgantown 1997.
 • Pasławski J.: Zarządzanie ryzykiem przy betonowaniu w niskiej temperaturze. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko. Red. J. Bizon-Górecka. Wydawnictwo BGJ-Consulting, Bydgoszcz 2000.
 • Pickett S.H.K.: Enterprise Risk Management. A Manager's Journey. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2006.
 • Pietras P., Szmit M.: Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki. Politechnika Łódzka, Łódź 2003.
 • Pietrzycka B.: Ryzyko i niepewność przedsięwzięć rozwojowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 4.
 • Pignanelli G., Papini M., Granito A.: GRIMS: A Systematic Approach to Geological Risk Management for Underground Work. AACE International Transactions, Morgantown 1999.
 • Podstawy ekonomiki przemysłu. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Red. Z. Michnowski. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1985.
 • Polak W.: Struktura i parametry przygotowania zasobów dla przedsięwzięcia inwestycyjnego lub obiektu. "Przegląd Budowlany" 1997, nr 12.
 • Prawo budowlane. Stan prawny: listopad 2008. Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2008.
 • Preyssl C: Safety Risk Assessment and Management - The ESA Approach. "Reliability Engineering and System Safety" 1995, Vol. 49, No. 3.
 • Pritchard L.C.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG-Press, Warszawa 2002.
 • Project Management - software. Oprogramowanie do zarządzania projektami. Wydawnictwo Informacji Technicznej WEKA, Warszawa 2001.
 • Radzikowski W.: Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1997.
 • Raftery J.: Risk Analysis in Project Management. E&FN SPON, London 1994.
 • Ramian T.: Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 • Raszka H.: Prawo w budownictwie - wątpliwości i uwagi projektanta. "Inżynieria i Budownictwo" 1999, nr 6.
 • Raz T., Michael E.: Use and Benefits of Tools for Project Risk Management. "International Journal of Project Management" 2001, Vol. 19, No. 1, January.
 • Rdłutowski M.: Ogólna charakterystyka warunków kontraktu FIDIC. W: Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych dla kontraktów realizowanych według warunków FIDIC. VIII Konferencja Częstochowska. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych, WACETOB Sp. z o.o., Częstochowa 2003.
 • Ribeiro-Ferreira L.M., Rogerson H.J.: The Quality Management Role of the Owner in Different Types of Construction Contract for Process Plant. "Total Quality Management & Business Excellence" 1999, Vol. 10, No. 3, May.
 • Riehl H.: Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych. Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001.
 • Risk Management Manual. FIDIC 1997.
 • Rogalska M., Czarnigowska A., Hajducki Z., Nahorny O.T.: Metody wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem pogodowych czynników ryzyka. "Przegląd Budowlany" 2006, nr 1.
 • Root F.D.: Creating a Culture of Safety on Construction Sites. "Risk Management" 2005, Vol. 52, No. 11, November.
 • Ross A.S., Westerfield W.R., Jordan D.B.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Rowiński L.: Działalność inwestycyjno-budowlana. Aspekty marketingowe. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 1997.
 • Runkiewicz L.: Przyczyny zagrożeń, awarii i katastrof obiektów budowlanych. "Przegląd Budowlany" 2004, nr 10.
 • Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
 • Ryzyko w rachunkowości. Red. A. Karmańska. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Ryzyko w umowach budowlanych. Poradnik inwestora i przedsiębiorcy budowlanego. Część I. Red. I. Bęcławska. Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2004.
 • Ryzyko w umowach budowlanych. Poradnik inwestora i przedsiębiorcy budowlanego. Część II. Red. I. Bęcławska. Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2004.
 • Ryzyko w umowach budowlanych. Poradnik inwestora i przedsiębiorcy budowlanego. Część III. Red. I. Bęcławska. Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2004.
 • Saunders A., Cornett M.M.: Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. McGraw-Hill, Inc., New York 2006.
 • Schlechter G.P.W.: Facility Risk Review as a Means to Addressing Existing Risks During the Life Cycle of a Process Unit, Operation or Facility. "The International Journal of Pressure Vessels and Piping" 1996, Vol. 66, No. 1-3.
 • Shen Y.L., Tarn Y.W.V.: Implementation of Environmental Management in the Hong Kong Construction Industry. "International Journal of Project Management" 2002, Vol. 20, No. 7, October.
 • Shen Y.L., Wu C.W.G., Ng K.S.C.: Risk Assessment for Construction Joint Venture in China. "Journal of Construction Engineering and Management" 2001, Vol. 127, No. 1, January/February.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Skorupka D.: Risk Management in Building Projects. AACE International Transactions, Morgantown 2003.
 • Slater S.: Sawing Big Blue: Leadership Lessons and Turnaround Tactics of IBM's Lou Gerstner. McGraw-Hill Companies, Inc., New York 1999.
 • Śliwiński A.: Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja. Poltext, Warszawa 2002.
 • Słownik encyklopedyczny. Red. J. Miś. Edukacja obywatelska. Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Smith G.P., Merritt M.G.: Managing Consulting Project Risk. "Consulting to Management" 2002, Vol. 13, No. 3, September.
 • Smith J.D.: Incorporating Risk into Capital Budgeting Decisions Using Simulation. "Management Decision" 1994, Vol. 32, No. 9.
 • Smith J.N.: Managing Risk in Construction Projects. Blackwell Science Ltd., Oxford 1999.
 • Smolorz B.: Ryzyko inwestycyjne. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 2.
 • Sobótka A., Jaśkowski P., Biruk S.: Sieciowe struktury organizacyjne w zarządzaniu przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym. Konferencja Naukowo-Techniczna "Procesy Budowlane 2000". Realizacja procesów i obiektów budowlanych. Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice-Kokotek 28.09-1.10.2000.
 • Sobótka A., Jaśkowski P.: Badania procesu decyzyjnego doboru podwykonawców do realizacji przedsięwzięć budowlanych. "Przegląd Budowlany" 2004, nr 2.
 • Socha M.: Developing. Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2000.
 • Staśko L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych - case study. W: Zarządzanie ryzykiem. Stowarzyszenie Project Management Polska. Project Management Seminarium, 22 lutego, Warszawa 2001.
 • Stradomska H.: Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1994, nr 4.
 • Sullivan E., Sylvester M.: The Evolution of Environmental Risk Management. "Risk Management" 2006, Vol. 53, No. 1, January.
 • Szafranko E.: Strategie zarządzania ryzykiem w budownictwie. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyka wewnętrzne i w otoczeniu organizacji. Red. J. Bizon-Górecka. TNOiK, Bydgoszcz 2002.
 • Tah M.H.J., Carr V.: Information Modelling for a Construction Project Risk Management. "Engineering, Construction and Architectural Management" 2000, Vol. 7, No. 2, June.
 • Tah M.H.J., Carr V.: Knowledge-Based Approach to Construction Project Risk Management. "Journal of Computing in Civil Engineering" 2001, Vol. 15, No. 3, July.
 • Tah M.H.J., Carr V.: Towards a Framework for Project Risk Knowledge Management in the Construction Supply Chain. "Advances in Engineering Software" 2001, Vol. 32, No. 10-11, October/November.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
 • Taylor L.M.: Managing Enterprise Risk. Elsevier Ltd., Oxford 2006.
 • Taylor M.: Avoiding Claims in Building Design. Risk Management in Practice. Black-well Science Ltd., London 2000.
 • Teczkę J.: Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka. Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 1996.
 • Thevendran V., Mawdesley J.M.: Perception of Human Risk Factors in Construction Projects: An Exploratory Study. "International Journal of Project Management" 2004, Vol. 22, No. 2, February.
 • Thompson M.D.: Transferability of Knowledge-Based Cost Engineering Skills and Techniques. AACE International Transactions, Morgantown 2000.
 • Thompson P., Perry J.: Engineering Construction Risks. A Guide to Project Risk Analysis and Risk Management. Thomas Telford Ltd., London 1992.
 • Tiong K.L.R.: Strategies in Risk Management of On-Demand Guarantees. "Journal of Construction Engineering and Management" 1992, Vol. 118, No. 2, June.
 • Tkaczyk P.T.: Ryzyko gospodarowania a strategia konkurencji. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 • Tokarski Z.: Kody ryzyka w budownictwie drogowym - studium przypadku. W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyka uniwersalne i specyficzne. Red. J. Bizon-Górecka. TNOiK, Bydgoszcz 2003.
 • Tummala R.M.V., Burchett F.J.: Applying a Risk Management Process (RMP) to Manage Cost Risk for an EHV Transmission Line Project. "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No. 4.
 • Turner R.J.: The Handbook of Project-based Management. Improving the Processes for Achieving Strategic Objectives. McGraw-Hill, Maidenhead, Berkishire 1993.
 • Tworek P.: Z badań nad ryzykiem w działalności wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa śląskiego. W: Problemy realizacji inwestycji. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Zarząd Główny. Komitet Inżynierii Procesów Budowlanych i Inwestycyjnych. II Ogólnopolska Konferencja, Warszawa-Puławy, 26-29 maja 2004.
 • Tworek P.: Z badań nad ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego na terenie województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2004.
 • Tyszka T., Zaleśkiewicz T.: Racjonalność decyzji. PWE, Warszawa 2001.
 • Uff J., Odams M.A.: Risk, Management and Procurement in Construction. Centre of Construction Law and Management, King's College London, London 1995.
 • Uher E.T., Toakley R.A.: Risk Management in the Conceptual Phase of a Project. "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No. 3.
 • Uhma C: Ekonomika budownictwa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 • Vademecum budowlane. Red. E. Pliszka. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001.
 • Vademecum inwestora. Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych. Red. H. Henzel, K. Marcinek, H. Walica. GIPH, Katowice 1996.
 • Vaughan J.E., Vaughan T.: Fundamentals of Risk and Insurance. John Wiley & Sons, Inc., New York 1999.
 • Ward S., Chapman Ch.: Transforming Project Risk Management into Project Uncertainty Management. "International Journal of Project Management" 2003, Vol. 21, No. 2, February.
 • Warunki kontraktu dla realizacji EPC/pod klucz (The EPC/Turnkey Projects). FIDIC, Wydawnictwo Cosmopoli, Warszawa 2000.
 • Warunki kontraktu na budowę (The Construction Contract). FIDIC, Wydawnictwo Cosmopoli, Warszawa 2000.
 • Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem (The Plant and Design/Build Contract). FIDIC, Wydawnictwo Cosmopoli, Warszawa 2000.
 • Watson D., Head A.: Corporate Finance. Principles & Practice. Pearson Education Limited, Edinburgh-Harlow-Essex 2007.
 • Węglowski M.: Możliwości ubezpieczenia ryzyka w produkcji budowlano-montażowej. "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1995, nr 2.
 • Wideman M.R.: Project & Risk Management. A Guide to Managing Project Risks & Opportunities. Project Management Institute, Newtown Square 1992.
 • Wilhelmi H.: Ryzyko projektowe - nasz "chleb" powszedni. W: Zarządzanie ryzykiem. Seminarium Project Management Polska, Warszawa 2001.
 • Wilimowska Z.: Fuzje firm a ryzyko działalności. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 8.
 • Williams A.C., Smith L.M., Young CP.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Williams M.T.: The Two-dimensionality of Project RISK. "International Journal of Project Management" 1996, Vol. 14, No. 3.
 • Wojtowicz E.: Ubezpieczenia budowlane i montażowe. "Kalejdoskop Budowlany" 1999, nr 10.
 • Woodward P.C., Singh K.: Managing Risk on Global Projects. AACE International Transactions, Morgantown 1996.
 • Yeo T.K., Tiong K.L.R.: Positive Management of Differences for Risk Reduction in-BOT Projects. "International Journal of Project Management" 2000, Vol. 18, No. 4, August.
 • Yescombe R.E.: Public-Private Partnerships. Principles of Policy and Finance. Elsevier Ltd., Oxford 2007.
 • Young CP., Tippins CS.: Managing Business Risk. An Organization-Wide Approach to Risk Management. American Management Association AMACOM, New York 2001.
 • Zayed M.T., Chang L.M.: Prototype Model for Build-Operate-Transfer Risk Assessment. , Journal of Management in Engineering" 2002, Vol. 18, No. 1, January.
 • Zayed T., Amer M., Pan J.: Assessing Risk and Uncertainty Inherent in Chinese Highway Projects Using AHP. "International Journal of Project Management" 2008, Vol. 26, No. 4, May.
 • Zhang H.: A Redefinition of Project Risk Process: Using Vulnerability to Open Up the Event-Consequence Link. "International Journal of Project Management" 2007, Vol. 25, No. 7, October.
 • Zhi H.: Risk Management for Overseas Construction Projects. "International Journal of Project Management" 1995, Vol. 13, No. 4, August.
 • Ziach M.: Rynek ubezpieczeń budowlano-montażowych w Polsce. "Materiały Budowlane" 1999, nr 11.
 • Żywica R., Meszek W., Żywica A.: Organizacja procesu inwestycyjnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 • Strony internetowe
 • A Risk Management Standard. Strona internetowa The Institute of Risk Management: http://www.theirm.org/index.html
 • A Simple Guide to Controlling Risk. Construction Industry Research and Development Association. London 2002. Strona internetowa: http://www.ciria.org/acatalog/spl54.pdf
 • Andersen T., Madsen F.: SiteRisk: An IT-Tool for Managing Risks at Construction Sites. Safety, Risk, Reliability - Trends in Engineering. Malta 2001. Strona internetowa: http://www.riskinfo.dk/sider/pdf/1754.pdf
 • Costner HJ.: Property/Builders Risk Insurance. International Risk Management Institute 2001. Strona internetowa: http://www.irmi.com
 • ISO/IEC Guide 73 Risk Management - Vocabulary - Guidelines for Use in Standards. Strona internetowa Międzynarodowej Organizacji ds. Standaryzacji (ISO): http://www.iso.ch/iso/en/CombinedQueryResult.CombinedQueryResult7queryStrin g=RISK+MANAGEMENT
 • Kaddatz M.M.: Contract Risk Allocation. International Risk Management Institute 2001. Strona internetowa: http://www.irmi.com
 • Katz I.G.: Contract Risk Allocation. Contractual Risk Transfer Seminar. International Risk Management Institute 2001. Strona internetowa: http://www.irmi.com
 • Kindinger P.J., Darby L.J.: Risk Factor Analysis - A New Qualitative Risk Management Tool. Proceeding of the Project Management Institute Manual Seminars & Symposium, September 7-16, 2000, Houston, Texas, USA. Strona internetowa: http://www.risksig.com/articles/pmi2000/20158.pdf
 • Koniunktura Gospodarcza Budownictwo LIPIEC 2008. Strona internetowa GUS: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_koniunktura_budownictwo_07_ 2008.pdf
 • Li B., Akintoye A., Hardcastle C: VFM and Risk Allocation in Construction PPP Projects. Strona internetowa: http://www.arco.ac.uk/workshops/04-Edinburgh/06-Li.pdf
 • Managing Risk - Construction Insurance. Strona internetowa: http://www.imia.eom/documents/managing.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169307218

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.